dnes
Středa - skorojasno
10°C
zítra
Čtvrtek - oblacno
10°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Protidrogová politika: Šlehárny u nás nechceme, vzkazují radnice magistrátu
Ilustrační foto: MP Praha

Protidrogová politika: Šlehárny u nás nechceme, vzkazují radnice magistrátu

Rada hlavního města Prahy chce pražskému zastupitelstvu předložit dokument, který zřizuje a tedy i legalizuje takzvané šlehárny, aplikační místnosti, kde si mohou narkomani aplikovat drogu do žíly. S tím rozhodně nesouhlasí radnice první a čtvrté městské části.

Pražsští radní na svém zasedání ze 17. září tohoto roku schválili materiál s názvem: Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020. Součástí dokumentu čítajícího více než 100 stran je nejen koncepce, ale také strategie a akční plán s výhledem do roku 2020. Nyní se z radnic první a čtvrté městské části ozval nesouhlas s podobou strategie.

Co radnicím vadí? Především to, že neměly možnost se k navrhovaným opatřením vyjádřit. „Voleným zástupcům jednotlivých městských částí i jejich protidrogovým koordinátorům bylo projednávání takto zásadního materiálu, který dle zkušeností negativním způsobem ovlivní život v dotčených městských částech, zcela záměrně zamlčeno. Nedostali jsme možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit a stejně jako náš protidrogový koordinátor jsme byli postaveni před hotovou věc,“ postěžoval si radní Prahy 1 pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Ivan Solil.

Materiál připravovala takzvaná Protidrogová komise Magistrátu hlavního města Prahy. Ta je však složená téměř výlučně ze zástupců neziskových organizací, jež jsou hlavním příjemcem nejrůznějších dotací a grantů v této oblasti. Podle Solila se k materiálu nevyjadřovali a na jeho přípravě se nepodíleli žádné jiné poradní orgány hl. m. Prahy.

Nejspornějším bodem je návrh na zřizování aplikačních místností. To jsou prostory, kde si drogově závislá osoba může v čistém, suchém a celkově pro ni přívětivém prostředí beztrestně aplikovat drogu. Radnice Prahy 1 na svém území tyto místnosti nechce, má s nimi totiž špatné zkušenosti.

„V oblastech, kde byly zřízeny tyto aplikační místnosti, se ve zvýšené míře začali vyskytovat dealeři drog, drogová prostituce, a další související kriminalita,“ doplnil, Ivan Solil. Radní zpracoval nesouhlasné stanovisko Prahy 1, které budou mít k dispozici pražští zastupitelé při rozhodování o Protidrogové politice.

Kritika zní i z Prahy 4

Návrhem Protidrogové politiky nesouhlasí radní Prahy 4. „Praha po dvou letech připravila materiál bez spolupráce městskými částmi, policií i Národní protidrogovou centrálou,“ uvedla radní Lucie Michková (ODS), předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality v Praze 4.

„Protidrogová politika hlavního města Prahy se nezaměřuje na tolik důležitou primární prevenci, nesnaží se odradit prvouživatele od užívání drog, řeší spíše servis pro uživatele drog, a to nelze akceptovat,“ pokrčovala Lucie Michková.

Praha 4 může podle ní souhlasit s plánovaným umístěním center pro substituční léčbu narkomanů do nemocničních areálů, protože dlouhodobě kritizujeme umisťování těchto center do hustě obydlených lokalit, do blízkosti škol, školských zařízení, parků a hřišť.

„Současně ale žádáme zpřísnění pravidel pro substituční léčbu – její předepisování a užívání, které by zamezilo masivnímu úniku substitučních látek na nelegální trh s drogami,“ dodala Michková.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru