dnes
Čtvrtek - zatazeno
6°C
zítra
Pátek - prehanky-snih-dest
5°C
pozítří
Sobota - prehanky-snih
4°C
Pražský život

Problém Pražanů: úroky nafukují jejich dluhy za bydlení

Stovky tisíc korun dluží Pražané na nájemném a službách spojených s bydlením. Dluhy enormně narůstají především kvůli úrokům a poplatkům z prodlení. Některé městské části je v individuálních případech odpouští, jinde se snaží prosadit plošné odpuštění většiny těchto úroků.

Také pražští dlužníci na nájemném a službách za bydlení se potýkají s úroky a poplatky z prodlení. Dluhy za celou Prahu představují stovky tisíc korun. Radnice je (nebo jejich část) dlužníkům občas odpustí. Tím – například spolu s možností splátkového kalendáře – docílí toho, že splacení skutečné dlužné částky je pro mnohé náhle jednodušší. Úroky a poplatky z prodlení ji totiž mohou navýšit o desítky procent.

Dluhy enormně rostou kvůli vládnímu nařízení, které v roce 1994 schválil kabinet tehdejšího premiéra Václava Klause. Jelikož tehdy nebyly nájmy tak vysoké jako dnes, nařízení mělo sloužit jako pomoc při vymáhání dluhů. Od té doby však nájmy značně vzrostly, nařízení přesto žádná z vlád nezrušila.

Vládním nařízením je stanovena výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 korun za každý i započatý měsíc prodlení.

V Praze 3 dluží 200 milionů

Odpuštění 90 % úroků a poplatků z prodlení se v Praze 3 snaží prosadit místostarosta zodpovědný za bydlení Matěj Stropnický (SZ). „Tvoří totiž asi 60 procent částky, kterou nám lidé dluží,“ uvedl pro portál Pražský patriot.

Dluhy na nájemném a službách v Praze 3 činí asi 200 milionů korun, úroky a poplatky z prodlení se týkají asi tisícovky lidí.

„Bylo by to jedno z klíčových opatření, jak předcházet vzniku bezdomovectví. Dluhy jsou vymáhány soudně, následně exekučně. Když člověk neplatí a soud to nařídí, musíme s ním ukončit smlouvu. A kam asi takový člověk jde?,“ uvedl místostarosta. Dlužník přijde o byt, trvalé bydliště se mu přesune na městskou část.

praha-5-nahled V Praze 5 dluží nájemníci obecních bytů asi 37 milionů korun. „Převážnou většinu tvoří dluhy chronických neplatičů, kteří v bytech jsou nebo dlouhá léta byli za bývalého i současného vedení radnice,“ uvedla tisková mluvčí Ivona Kratochvílová.

Nárůst výše pohledávky je podle ní způsoben především zdlouhavým legislativním procesem v případě výpovědí, následných žalob na vyklizení a případných exekucí na vyklizení.

Situace v Praze 10 se zhoršuje

„Odpuštění pokut z prodlení se řeší vždy na žádost nájemníka a je řešeno příslušnou komisí, poté projde také Radou městské části Praha 5. Již jsem se setkala s tím, že byly odpuštěny. Jde o zcela individuální přístup k dané žádosti a problematice nájemníka,“ dodala Kratochvílová.

Pohledávky vůči městské části Praha 10 dosahují asi 40 milionů korun. Radnice se podle mluvčího Jana Charváta vždy snažila předcházet negativnímu dopadu změn v ekonomice na nájemce bytů.

„Konkrétně se jednalo o přípravu na deregulaci nájemného – nabídka směny velkých bytů za malé, příspěvky na nájemné, odborné právní poradenství v oblasti předcházení vzniku dluhů. Dále možnost využít uznání dluhu nebo splátkových dohod,“ uvedl.

Situace v desáté městské části se bohužel postupně zhoršuje – v roce 2011 bylo uzavřeno 332 splátkových dohod a nebyl podán žádný návrh na exekuční vyklizení bytu, v roce 2012 bylo uzavřeno 277 splátkových dohod a bylo podáno 7 návrhů na exekuční vyklizení bytu.

„Ukazatele za první čtvrtletí 2013 jsou alarmující – bylo podáno 10 návrhů na exekuční vyklizení bytu,“ řekl Charvát. Podmínky splácení radnice dojednává s nájemníky individuálně.

Odprodej pohledávek u nájemníků

praha-6-dum-nahled Dluhy na nájemném v šesté městské části jsou více než 60 milionů korun. „Praha 6 na poplatcích z prodlení rozhodně nechce ´vydělávat´, naopak. Pokud je dlužník ochoten se dohodnout na splátkovém kalendáři a věc ještě není v rukou exekutora, nebo soudu, lze poplatky ze strany Prahy 6 odpustit,“ uvedl mluvčí šesté městské části Adam Halmoši.

Řeší se to podle něj dohodou, například splátkovým kalendářem, přičemž Praha 6 v oprávněných případech dluhy promíjí, jde ročně o částku ve statisících korun.

Městská část Praha 8 evidovala ke konci loňského roku dluhy na nájemném a službách u 316 současných bydlících nájemníků. „Jedná se o necelou desetinu bydlících nájemníků,“ řekla serveru Pražský patriot tisková mluvčí Helena Šmídová.

Situaci řeší na osmičce podle jednotlivých případů – například upozorněním, přičemž někdy je to podle Šmídové „pořád dokola“. Dále splátkovým kalendářem a ve finále soudní cestou a výpovědí z nájmu bytu.

„Novinkou je, že radnice připravuje formou výběrového řízení odprodej pohledávek u současných (bydlících) nájemníků. Hlavním důvodem je fakt, že samotný proces exekucí je pro městskou část finančně i organizačně náročný. Prodej by v červnu 2013 mělo schvalovat místní zastupitelstvo,“ řekla.

Při posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení se postupuje podle platných Pravidel promíjení poplatků z prodlení.

Vymáhání dluhu soudní cestou

„O prominutí poplatků z prodlení si může požádat dlužník po uhrazení celé jistiny a zbývajícího příslušenství dluhu. Při posuzování možnosti prominutí poplatků z prodlení je posuzována úroveň spolupráce dlužníka s městskou částí při řešení jeho dluhu, jeho sociální a zdravotní situace. Promíjení poplatků z prodlení není možné u uživatelů bytů v domech schválených k privatizaci,“ dodala Helena Šmídová.

Městská část Praha 4 eviduje dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytů ve výši zhruba 20 milionů korun.

„S dlužníky můžeme uzavřít splátkové dohody, na základě jejich žádosti lze v konkrétním a odůvodněném případě odpustit poplatky z prodlení, část poplatků z prodlení, ale nemůžeme to udělat plošně. Pokud dlužníci nájem neplatí, musíme dluh vymáhat soudní cestou,“ uvedl tamní tiskový mluvčí Jiří Bigas.

Praha 7: různé sociální programy

Praha 7 ke konci loňského roku evidovala dluh na nájemném u 285 nájemníků obecních bytů.

„K odpouštění poplatků z prodlení jsme zatím nepřistoupili. Praha 7 se však snaží ohroženým skupinám obyvatel vycházet vstříc v rámci různých sociálních programů. Od roku 2009 zde probíhá program přímé finanční podpory vybraných skupin nájemníků obecních i soukromých bytů, kteří se často dostávají do tíživé finanční situace,“ uvedl mluvčí Martin Vokuš.

V Praze 13 byl ke konci roku 2012 dluh na nájemném v obecních bytech 3,3 miliony korun. „Existuje samozřejmě možnost dohody o určitých úlevách. Pokud například zaplatí celý dluh najednou, je s nájemcem uzavřena splátková dohoda jen na poplatek z prodlení, pokud ji řádně splácí, sníží se poplatek z prodlení o 50 %,“ řekl mluvčí Samuel Truschka.

„Pokud dlužník podepíše dohodu o splátkách na celý dluh (nájemné, služby a poplatek z prodlení) a bude řádně splácet, sníží se poplatek z prodlení o 20 %,“ dodal Truschka.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru