Dnes Pondělí - obcasny-dest 17°C
Zítra Úterý - oblacno 12°C
Pondělí 15. 4. 2024
Svátek má Anastázie
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Pro vznik vysokorychlostní trati v Praze je přes dva tisíce podnětů od veřejnosti
Původní architektonický návrh terminálu vysokorychlostní železnice na východním okraji Prahy. Vizualizace: SŽ

Pro vznik vysokorychlostní trati v Praze je přes dva tisíce podnětů od veřejnosti

Správa železnic vyhodnotila takzvanou pocitovou mapu – on-line portál, kterým se široká veřejnost zapojila do prvotních příprav projektu Vysokorychlostní trati Praha (VRT). Do mapy zaneslo 668 uživatelů celkem 2 055 podnětů. Většina z nich směřuje na podporu hodnotných míst, zhruba třetina pak upozorňuje na problémy v území. S podněty už nyní pracují urbanisté, kteří je vkládají do urbanistické koncepce území, kudy nová trať prochází. Informoval o tom mluvčí státní organizace Správa železnic Dušan Gavenda.

Sběr podnětů do pocitové mapy probíhal od loňského 4. prosince do 31. ledna. „Z celkových 2 055 zadaných bodů je 1 505 příspěvků doprovázeno i textovým komentářem, což dále napomáhá odborníkům lépe pracovat s detaily. Pomocí analýzy klíčových slov můžeme poukázat na pojmy, které se v příspěvcích vyskytují nejčastěji: voda, zeleň, park, procházky, cyklostezka, bariéra, hluk. Při vyhodnocení je hlavní důraz kladen nejen na různorodost podnětů, ale především na to, aby se žádný z nápadů nebo postřehů neztratil,“ vysvětlil Gavenda.

Náhled všech bodů zadaných do pocitové mapy je k dispozici na tomto odkazu: Pocitová mapa VRT Praha (pocitovemapy.cz). Pokud je bod doprovázen textovým komentářem, zobrazí se po kliknutí do daného místa.

V oblasti Prahy 10 je nosným tématem příspěvků očekávaná realizace Drážní promenády. Od ní si občané slibují vznik nových propojení pro chodce a cyklisty i celkovou revitalizaci zanedbaných ploch. Příspěvky poukazují rovněž na problematické příčné vazby přes drážní těleso nebo zhoršené podmínky pro bezmotorovou dopravu při kontaktu s dopravou automobilovou.

Zmiňují také nedostatek zeleně a obecně ploch pro rekreační využití. Stávajícím dopravním uzlům Praha-Eden a Praha-Zahradní Město je vytýkána horší dostupnost z blízkého okolí, provedení nástupišť a přestupních vazeb na MHD. Pro lokality Bohdalce a Slatin, stejně jako u samotné Drážní promenády, potom občané usilují o zachování genia loci pozapomenutých míst.

Příspěvky namířené do Prahy 15 zdůrazňují unikátní charakter mokřadu Triangl. Zatímco pro některé uživatele je prioritou zachování „divokého“ charakteru mokřadu, jiní požadují jeho lepší zpřístupnění a vyřešení problému s bezdomovci. Přilehlý les Záštěpí skrývá potenciál lepšího rekreačního využití, zmiňován je také jako křižovatka cyklistických tras, ovšem s nevhodným povrchem.

Lokalita Průmyslové a Rabakovské ulice je považována za místo nehostinné pro chodce i cyklisty. Od západu na východ se oblastí Prahy 15 prolíná námět na vybudování souvislé páteřní cyklostezky paralelně s vysokorychlostní tratí. Již mimo trasu VRT, ale ve vazbě na linky S, je zmiňováno neutěšené okolí stanice Praha-Hostivař, jeho problematická přístupnost i samotné překonávání kolejiště bariérovou lávkou.

V městských částech Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Dubeč občané vyzdvihují přírodní bohatství lokality Slatina a úspěšnou revitalizaci Lítožnického rybníka. Jejich ornitologický význam popisují nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Téma plánované trati se propisuje do obav o vznik bariér mezi zástavbou Dolních Měcholup a nově vznikajícím sídlištěm Malý Háj. Také jsou uváděna rizika ohrožení investic do nového rekreačního parku i obchvatu Dolních Měcholup.

 Mezi náměty na změnu najdeme nová hřiště, cvičiště pro psy, odstranění brownfieldu betonárky, zřízení vycházkové trasy kolem nádrže Slatina, zlepšení podmínek pro rybaření a vytvoření nových biokoridorů v krajině. Poukazováno je na obtížnou dostupnost Slatiny z Dubče pro chodce a cyklisty, vysokou intenzitu provozu na úzkých komunikacích bez chodníků nebo pro pěší nedostatečně zabezpečenou Kutnohorskou ulici.

Dolních Počernicích se opakují návrhy na novou vlakovou zastávku Hostavice, přesunutí zastávky Praha-Dolní Počernice blíže k centru zástavby nebo zlepšení dostupnosti železniční zastávky z blízké Jahodnice. Podněty mimo jiné poukazují na chybějící podchod pro pěší a cyklisty u hráze Počernického rybníka, upozorňují na stav podjezdů v ulici Národních hrdinů a v Pilské ulici i na provedení stávajících podchodů v železničních zastávkách.

Kyjích je stěžejním tématem vazba vlakové zastávky na nedaleký most v Broumarské ulici. Náměty směřují také na technické zlepšení míst, kde lze překonat těleso dráhy pro chodce a cyklisty. Občané zmiňují rovněž potřebu účinnější ochrany proti hluku ze železnice.

Praze 9 jsou tématy návaznost pěších a cyklistických tras v lokalitě Tábor, které by lépe zpřístupnily přírodní místo s rozhledem do okolí, nebo ochrana přírodních hodnot – parku Smetanka a meandrů Rokytky v lokalitě Mezitraťová. Panují zde obavy ze znehodnocení místa jak stavbou VRT Praha, tak i paralelního Libeňského přesmyku.

Z pohledu dostupnosti se pak objevuje řada námětů na zlepšení podmínek pro cyklisty a vymístění parkování. Zaujmou také náměty na vyhlídková místa k pozorování vlaků. V Libni občané poukazují na nepřívětivé prostředí železniční stanice a značné množství bariér pro pohyb chodců a cyklistů.


Autor: red

Praha 6: Přestupky nově vyřešíte v Poliklinice Pod Marjánkou

8. dubna 2024 v 07:17

Ve dnech 18. a 19. dubna bude pro veřejnost uzavřený odbor přestupkového řízení, protože se bude stěhovat z adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 do Polikliniky Pod Marjánkou.

Další články
Nahoru