dnes
Středa - prehanky-dest
22°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
19°C
pozítří
Pátek - prehanky-dest
20°C
Přípravu tramvajové trati z Modřan do Libuše komplikují problémy s pozemky, možná se bude vyvlastňovat
Smyčka tramvají v Modřanech. Za pár let bude pokračovat trať podél ulice Generála Šišky (vlevo) směrem na Libuš. Foto (5x): Jan Puci

Přípravu tramvajové trati z Modřan do Libuše komplikují problémy s pozemky, možná se bude vyvlastňovat

Téměř dva kilometry dlouhou tramvajovou trať z Modřan do Libuše plánoval pražský dopravní podnik (DPP) začít budovat v příští rok, stavba samotná má zabrat 14 měsíců. Podle zjištění serveru Pražský patriot ne všichni majitelé pozemků, přes které má trať vést, jsou svolní k prodeji půdy. Možná proto dojde k vyvlastnění, což může nakonec přípravu celého projektu pozdržet. 

Celkem 1,9 kilometru dlouhá trať má mít čtyři zastávky (Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš, Libuš – metro). Nová konečná by měla navázat na chystanou trasu metra D. V první etapě bude tramvajová trať ukončena dočasně v Novodvorské ulici, až po dokončení stavby stanice podzemky u ní bude ve druhé etapě vybudována i koncová smyčka.

ulice-generala-sisky

Ulice Generála Šišky spojuje Modřany a Libuš

Nový úsek trati bude kopírovat modřanskou ulici Generála Šišky. Ta má v každém směru jen jeden pruh, takže trať povede na samostatném tělese podél této spojnice dvou čtvrtí. Pozemky u silnice jsou však v rukách soukromých vlastníků, takže je musí dopravní podnik vykoupit. S některými vlastníky se však doposud nepodařilo dohodnout.

„Otázka zajištění pozemků pro stavbu je skutečně jednou z komplikací, která může realizaci zdržet. Stavba je veřejně prospěšná dle územního plánu a lze ji tedy povolit před zajištěním pozemků. Pokud však nebudou majetkoprávní otázky dořešeny do doby získání stavebního povolení a zhotovitele stavby, pak bude docházet k reálnému zdržení samotné výstavby,“ připustila mluvčí DPP Aneta Řehková.

ulice-generala-sisky-2

Pohled do ulice z autobusové zastávky linky 165

Většina pozemků již byla zajištěna, u několika vlastníků se nepodařilo nalézt shodu na ceně výkupu a nadále probíhají jednání o možné směně pozemků. „Při zajišťování pozemků můžeme nabízet pouze ceny odůvodněné znaleckými posudky příslušných nemovitostí. Někteří vlastníci tento fakt neakceptovali a požadovali tržní ceny dle svého uvážení, které násobně převyšovaly naší nabídku,“ pokračovala mluvčí.

U některých majitelů proto musela být z důvodu nemožnosti shody podána žádost o vyvlastnění. Významné celkové zdržení z důvodů vyvolaných majetkoprávními otázkami ještě nenastalo, prozatím jsou evidovány pouze dílčí časové prodlevy v řádu jednotek měsíců. To se však může ještě změnit. „Termín vyřízení je otázkou příslušných úředních úkonů a nelze jej přesně predikovat,“ potvrdila Řehková.

Kvůli plánované výstavbě trati probíhala jednání s více než dvěma desítkami subjektů, přičemž dosud je nedořešeno pět skupin vlastníků pozemků. Pro stavbu trati je potřeba celkem zhruba dvacet tisíc metrů čtverečních potřebných plochy.

V současné době již probíhá stavební řízení, po kterém bude následovat výběr zhotovitele stavby. Je možné, že bude stavba zahájena na již zajištěných pozemcích a teprve následně se přesune i na ostatní pozemky.

Odhad nákladů na tramvajovou trať Modřany – Libuš je 525 milionů korun a v této ceně již jsou kalkulovány náklady na výkupy pozemků. Dosavadní jednání cenu nijak nezvýšila, dojde – li však ke zdržení doby realizace, cena se může navýšit z důvodu rostoucích cen stavebních prací.

Radnice Prahy 12 novou trať podporuje. „Mrzí nás to zdržení a podporujeme co nejrychlejší výstavbu,“ uvedla místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (BEZPP/Piráti s podporou Zelených), která má v kompetenci, mimo jiné, oblast územního rozvoje a životního prostředí.

Městská část by podle ní byla ráda, aby prodloužení tratě z Modřan neskončilo v Libuši, ale až na Nových Dvorech, kde má být také jedna ze zastávek metra. V současném projektu libušské trati sice toto další prodloužení není připravováno, ale v hrubopisu územní studie Kamýk-Libuš, kterou vypracoval pražský magistrát, je trať vyznačena. Z Libuše by jely tramvaje Novodvorskou ulicí, po necelých dvou kilometrech by zahnuly doprava do ulice Chýnovská, pak doleva do Libušské, následně doleva do Durychovy a zpět na Novodvorskou na úrovni Nových dvorů.

nove-dvory

Nové Dvory. Kromě metra by sem mohly jezdit i tramvaje.

„V územní studii nám vychází, že tramvaj je stejně jako metro stěžejní dopravní spojení, a proto ji podporujeme až na Nové Dvory. Zdánlivě se může zdát, že spojení tramvají je zbytečné, protože tudy povede metro, ale tramvaj zde má svůj význam. Využili by ji lidé z oblastí v blízkosti trati, hlavně Libuše, lokalit kolem Durychovy ulice i z Kamýku, který nemá s Modřany přímé spojení MHD,“ sdělila místostarostka Eva Tylová.

Tramvajovou trať až z Libuše na Nové Dvory si přeje i současné vedení čtvrté městské části. V polovině července schválili radní městské části usnesení, kterým „MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s ukončením (byť dočasným) tramvajové trati na Libuši a žádá o neprodlené přehodnocení záměru a nejpozději v souvislosti s metrem D dostavbu trati až na Nové Dvory.“

„Toto je opakovaně schválená varianta obsažená roky v územním plánu, je jediná vyhovující z hlediska organizace MHD na jihu města. Nové Dvory budou dobudovány do obvodového spádového centra a také musí být zásadním dopravním uzlem, je to jediné vhodné místo,“ sdělil serveru Pražský patriot Zdeněk Kovářík (ODS), 1. místostarosta Prahy 4 pro oblasti financí, dopravy a evropských fondů.

„Prodloužení z Libuše dále na Nové Dvory v současném projektu nepřipravujeme. Pokud na úrovni hl. m. Prahy takové rozhodnutí padne, jsme připraveni se tomuto prodloužení věnovat, bude se však jistě jednat o samostatný navazující projekt,“ sdělila za DPP mluvčí Aneta Řehková.

libusska

V okolí Nových Dvorů by tramvaje vedly ulicí Libušská

Řekla, že po interním prověření ukončení na Nových Dvorech se jako nejvýhodnější skutečně jeví popsaná jednosměrná bloková smyčka ulicemi Novodvorská – Durychova – Libušská a Chýnovská s přestupem na metro v Durychově ulici. „Blokové smyčky jsou obecně vstřícnější k městskému prostředí, protože využívají uliční prostor a nevzniká plocha, která má pouze dopravní funkci,“ řekla.

„Vzhledem k pokročilému stavu přípravy trati Sídliště Modřany – Libuš a faktu, že o případném dalším pokračování dosud nebylo rozhodnuto, je prakticky jisté, že by se jednalo o dva samostatné projekty realizované v různých časových obdobích. V případě zahájení projektové přípravy úseku na Nové Dvory je reálné jeho dokončení do šesti let od zahájení příprav,“ pokračovala.

I když si radnice Prahy 4 i sousední Prahy 12 trať na Nové Dvory přejí, u Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy zastání nemají. Podle Marka Váchy, mluvčího této příspěvkové organizace, by funkce tramvajové tratě v Novodvorské ulici k Novým Dvorům byla pouze doplňková k plánovanému metru D. „Přidaná hodnota této trati oproti metru by byla jedna zastávka navíc. Lze tak říci, že případný vznik tramvajové tratě mezi stanicemi metra D Libuš a Nové Dvory není nesmyslný, zároveň by ale efektivita takového provozu byla relativně malá,“ uvedl Vácha.

„Tramvajová trať na Nové Dvory od Libuše tedy jednou hypoteticky vést může, ale vedla by pouze ke komfortnějšímu cestování veřejnou dopravou. Vedle metra by navíc Praha pravděpodobně nezískala na tuto výstavbu peníze z evropských fondů a platila by si tuto investici sama,“ pokračoval.

Již dříve dokonce zazněly úvahy, že by tramvaj mohla pokračovat z Nových Dvorů dolů z kopce ulicí Novodvorská až na sídliště Novodvorská.

„Nastíněná myšlenka je poměrně smělá a není zahrnuta v současné době ve strategických dokumentech rozvoje Prahy, nicméně čistě z hlediska technického by zřejmě byla realizovatelná,“ myslí si DPP.

„Protažení tramvaje dále dolů ulicí Novodvorskou sice není nikde podchyceno územním plánem, ale je prostorově reálné. Ovšem při hodnocení kapacity dopravních vztahů a zátěží asi neprokážeme ekonomickou efektivitu. Praha 4 tuto možnost neprojednávala, ale zásadně se nebráníme,“ dodal místostarosta „čtyřky" Zdeněk Kovářík.


Rašínovo nábřeží směrem z centra je uzavřeno

13. července 2020 v 09:59

Od dnešního dne do 21. července je uzavřena část Rašínova nábřeží ve směru z centra.

Dopravní omezení v ulicích Sokolská, Legerova a Mezibranská

12. července 2020 ve 22:48

Od 13. července do 4. září bude omezen provoz na Sokolské, Legerově, Mezibranské a některých přilehlých komunikacích v Praze 1 a 2. Důvodem jsou stavební úpravy plynovodů. Práce a související dopravní opatření budou probíhat po etapách.

Dopravní omezení v Argentinské

10. července 2020 v 07:58

Od 11. do 23. července bude omezen provoz v Argentinské ulici v Praze 7. Důvodem je rekonstrukce plynovodu v úseku ulic Jateční – Dělnická.

Zítra v noci neprojedete Dejvickým a Brusnickým tunelem

8. července 2020 v 10:04

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů budou v noci uzavřeny tunely Brusnický a Dejvický od 9. července od 23 hodin do 10. července do 5 hodin.

Letenský tunel se bude uklízet

1. července 2020 v 19:15

V letenském tunelu proběhne od 7. července do 14. července, vždy od 23 do 5 hodin pravidelná údržba a mytí. Tunel bude obousměrně uzavřen.

Opěrné zdi Letenského tunelu budou opraveny

1. července 2020 v 08:17

Technická správa komunikací zahájí v sobotu 4. července rekonstrukci opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, v úseku Milady Horákové – Letenský tunel. Stavební práce jsou naplánované do konce září 2020.

Další články
Nahoru