dnes
Čtvrtek - jasno
27°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
27°C
pozítří
Sobota - prehanky-dest
18°C
Prioritní investiční akce Prahy 2 na letošní rok? Řada rekonstrukcí i chodníkový program
ZpravodajstvíKomerční sdělení
Praha 2 letos opraví sochu Benedikta Roezla v parku na Karlově náměstí. Foto: prahazelena.cz

Prioritní investiční akce Prahy 2 na letošní rok? Řada rekonstrukcí i chodníkový program

Jaké budou prioritní investiční akce Prahy 2 v letošním roce? Chystá městská část v parku Folimanka další úpravy? Jak probíhá údržba stromořadí v ulicích „dvojky“? Jak se druhá městská část staví k vymezování ploch pro volný pohyb psů? Na tyto a další otázky odpovídal Václav Vondrášek, zástupce starostky Prahy 2 pro oblast výstavby, územního rozvoje a životního prostředí.

Průchod z Folimanky na Bastion byl zpřístupněn v prosinci po třech letech. Proč opravy trvaly tak dlouho?
Důvodů bylo několik. Tím hlavním důvodem byl stavebně technický stav gotické části hradby lemující severní okraj Bastionu. Stěna hradby se obvykle skládá ze dvou paralelních stěn, které bývají stavebně provázány a mezera zasypána. Zde provázání chybělo stejně jako opěrné vnější pylony, které by poměrně tenkou zeď z nepravidelných kamenů pospojovaných málo kvalitní maltou udržely. Na zdi byla pouhým pohledem vidět řada míst oprav z minulosti. Vliv počasí a střídání nebývalého sucha s obdobím nebývalých dešťů mělo svůj vliv. Dalším hlavním důvodem byla památková ochrana. Nejprve byl požadavek zachovat zeď nad vyvalenou částí. Ukázalo se, že v původním náspu bastionu nelze ukotvit táhla, která by udržela novou zeď. Při stavebních pracích šlo doslova o život. Musel se vymyslet nový projekt s kotvami až do protilehlé barokní zdi. Nakonec se vše rozebralo a podél bastionu se vybudovala železobetonová stěna, jejíž líc tvoří původní kameny hradby.

V parku Folimanka byla na konci roku zpřístupněna Sluneční terasa. Chystá druhá městská část v těchto místech ještě nějaké úpravy?
Na jaře, jakmile to počasí dovolí, budou dokončeny sadové úpravy. V parku Folimanka letos začne oprava cesty včetně opěrné zídky, která je zároveň cyklistickou trasou. Dále započne oprava schodiště od sportovní haly podél velké kaskády nahoru.
Do budoucna se počítá s vybudováním parku od vstupu na bastion v území mezi ulicí Horská a hradbou. V dolní části ale jde o soukromý pozemek. Na základě domluvy s městskou částí a ve smyslu podmínky územního rozhodnutí na bytové domy by měl majitel umožnit vybudování veřejně přístupné cesty podél hradby do ulice Na Slupi.

Jaké budou prioritní investiční akce Prahy 2 v letošním roce?
Jedná se především o akce ve školách. V ZŠ Kladská, Resslova a Slovenská půjde o akce související se stravováním dětí, či o výměnu oken. V dalších školách půjde například o rekonstrukce elektroinstalací, hřišť a sociálních zařízení. Bude rekonstruován objekt pro klub Dvojka pro seniory a v Ječné ulici půjde o vybudování 1. etapy zařízení péče o děti do 3 let. V Riegrových sadech se zrekonstruuje památkově chráněná brána do Vozové ulice včetně zázemí zahradníků a poničené oplocení kolem dětského hřiště U Draka, U Vodárny bude dokončena rekonstrukce dětského hřiště. Na Karlově náměstí půjde o rekonstrukci sochy Benedikta Roezla včetně ochozu se schody. Neméně významný je chodníkový program, což je výpomoc pro Technickou správu komunikací za 10 milionů korun na mozaikovou dlažbu. Na řadu akcí budou připravovány projekty na další rok.

Jak hodnotíte dosavadní průběh projektu Sběr rostlinných olejů a tuků? Bude pokračovat?
Za rok 2016 bylo odevzdáno 110 kilogramů odpadu „Jedlý olej a tuk“. Zatím nejde o žádné závratné množství. Ale občané si na to začínají zvykat. Proto se v projektu pokračuje i v tomto roce.

Dlouhodobým problémem, nejen v Praze 2, je nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Zajišťuje „dvojka“ nějak jejich úklid?
Problematika tříděného odpadu nespadá do působnosti městské části. Svoz včetně základního úklidu zajišťuje pražský magistrát. V Praze 2  je celkem 81 stanovišť separovaného sběru. Z toho jich je 12 podzemních, které jsou třikrát kapacitnější, a z valné části je vybudovala městská část. Letos další dvě podzemní stanoviště kontejnerů přibydou. Ze všech se okolní nepořádek odváží dvakrát denně a v nejfrekventovanějších 22 stanovištích dokonce třikrát denně ve všech dnech v týdnu. Přesto to nestačí. Proto Praha 2 hradí úklid takzvaných černých skládek odpadu, které do tříděného odpadu nepatří a to i kolem kontejnerů. Za minulý rok to bylo téměř za 1,5 milionu korun.

Nedávno byl spuštěn projekt, v rámci kterého pomáhají vězni uklízet ulice Prahy 2. Proč jste se do projektu pustili a kolik vězňů by nakonec mělo o pořádek na veřejných prostranstvích pečovat?
Je to hlavně z důvodu nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovních sil. Začalo se se dvěma osobami a počet dle možností vězeňské služby bude postupně narůstat. Osoby jsou pečlivě vybírány. Nejde o žádné násilníky ani zloděje. Komwag – podnik čistoty a údržby města má již z dřívějška zkušenosti se zaměstnáváním propuštěných. Příslušné osobě poskytl ve složité sociální situaci základní zabezpečení a práci. Dnes dotyčný člověk patří k nejlepším v podniku. Vězni o práci stojí, protože při správném chování to může mít vliv na případné zkrácení trestu, vydělají si peníze a po propuštění nejsou bez koruny. Neztratí pracovní návyky a snáze se zapojí do života. Zatím již měsíc probíhá pilotní projekt s osmi vězni, který se bude vyhodnocovat po třech měsících. Z nich čtyři pracují jako metaři a čtyři ve třídírně odpadu. Další čtyři vězni by měli přibýt v nejbližší době.

Vzhledem ke své povaze se do jisté míry jedná o kontroverzní projekt. Jaké jsou dosavadní reakce veřejnosti?
Kontroverzní projekt je to jen zdánlivě. Vězeň nikdy nepracuje sám, ale jen ve společnosti dalších pracovníků. Občané ani nepoznají, o kterou osobu jde. Zatím jsme se nesetkali s komplikacemi ani s nepříznivou odezvou. S projektem dosud panuje velká spokojenost.

Jak probíhá údržba stromořadí v ulicích Prahy 2, a máte připraveny nějaké větší akce na letošní rok?
Městská část Praha 2 stromy v uličních stromořadích nespravuje. Spravuje zeleň v parcích (58 hektarů) na svém území. Uliční stromořadí na Praze 2 jsou rozdělena hl. m. Prahou mezi dva správce. Jedním z nich jsou Lesy hl. m. Prahy, které spravují zeleň v ulicích: Anglická, Francouzská, Italská, Jaromírova, Ječná, Korunní, Na Slupi, Slavíkova, Vinohradská a Vyšehradská, dále pak Ostrčilovo náměstí a Rašínovo nábřeží. Druhým správcem uličních stromořadí je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která spravuje všechny ostatní uliční stromořadí (celkem zhruba 82) a stromy na náměstích.

Lesy hl. m. Prahy i TSK dřeviny v průběhu roku monitorují a provádějí nutné zásahy do zeleně v průběhu vegetace, jako je tomu např. při zasahování zeleně do dopravních značek, při stavebních činnostech prováděných v okolí zeleně, při prosvětlování korun stromů, které stíní do budov například do oken základních škol, nebo provádí havarijní kácení dřevin. V období vegetačního klidu správci uličních stromořadí provádí kompletní prořezávání stromů v jednotlivých ulicích, ale vždy v horizontu několika let. Dále pak kácí stromy, na které bylo v průběhu roku vydané povolení ke kácení, a kácí suché stromy. Nové výsadby z důvodů finančních prostředků provádí většinou jen Lesy hl. m. Prahy, a to pouze do ulic, v kterých není do budoucna plánovaná rozsáhlá rekonstrukce, jako je tomu např. v ulici Ječná. 

radni-vondrasek-nahled

Ing. arch. Václav Vondrášek

Chystá městská část nějakou výsadbu stromů?
Letos jsme vyčlenili na výsadby nových stromů do uličních stromořadí, spravovaných TSK, částku ve výši 1 500 000 korun. Bude se jednat o dosadbu 59 kusů chybějících stromů v uličních stromořadích. Bude to v ulicích, kde nejsou v letošním roce, popřípadě v dalších letech naplánované rekonstrukce. Výsadby by měly proběhnout na jaře, nejpozději na podzim tohoto roku. Sázet se budou většinou jeden až dva stromy do prázdných stromových rabátek v ulici. Více počtů nově vysazovaných stromů je naplánováno do ulic Anny Letenské (4 stromy), Čermákova (6), Budečská (4), Slovenská (4), Šumavská (3) a Třebízského (3 stromy).

Jak se Praha 2 staví k vymezování ploch pro volný pohyb psů?
Má-li být ve městě alespoň základní pořádek, musí být stanoven vymáhatelným předpisem. Praha 2 má mnoho ploch vymezených pro volné pobíhání psů v parcích tzv. výjimkami z vyhlášky na ochranu zeleně. Vymáhání dodržování tohoto předpisu strážníky je však těžko průchodné, protože neobsahuje definici termínu „volné pobíhání“. Jde o zastaralý předpis, který nelze novelizovat a který by v dnešní době již nemohl být vydán. Schází k tomu příslušné zmocnění ze zákona.
Plochy Prahy 2 pro volné pobíhání psů jsou:
•    Riegrovy sady (o výměře 10 540 m2)
•    Sady Svatopluka Čecha (o výměře 4 343 m2)
•    Folimanka (o výměře 5 321 m2)
•    na Moráni (o výměře 2 605 m2)
•    na Perucké stráni (o výměře 26 270 m2)
•    Karlovské předmostí (o výměře 15 635 m2)
•    Neklanova–Zábojova (o výměře 3 457 m2)
•    sady Bratří Čapků (o výměře 3 147 m2 s časovým omezením)
Dále plochy ve správě NKP Vyšehrad:
•    park pod  Cihelnou bránou, při ul. Vratislavova (2 116 m2 )
•    park u Táborské brány, při ul. V pevnosti (4 719 m2)
Jediným předpisem, který umožňuje obcím vydat obecně závaznou vyhlášku je zákon na ochranu zvířat proti týrání. To již využila všechna větší města v republice kromě Prahy a Teplic. V hlavním městě může vyhlášku vydat jen Praha a nikoli městské části. Předpis se sice již nějakou dobu připravuje, ale přes značné množství problémů a škod páchaných volně pobíhajícími psy dosud nebyla vůle jej vydat.

Jak je zajišťován úklid psích exkrementů?
Úklid psích exkrementů je na území městské části Praha 2  prováděn pomocí dvou motorek s vysavačem. Je prováděn celoročně, pokud to klimatické podmínky dovolí, na chodnících a vybraných parkových cestách. Harmonogram je postaven tak, aby přednostně byly obslouženy ulice, kde se denně neuklízí strojem. Tento úklid každé ulice je prováděn jednou týdně. Psí exkrementy jsou zároveň uklízeny metaři, kteří zpravidla prochází ulice v každý pracovní den.

Občané mohou psí exkrementy odkládat jak do běžných, tak speciálních košů na psí exkrementy, které jsou vybaveny sáčky. Vysypání 390 běžných košů v ulicích na směsný odpad zajišťuje hl. m. Praha. Protože třikrát týdně to nestačilo, městská část suplovala navíc část této služby. Od letošního roku byla četnost tohoto vývozu městem významně navýšena na každodenní. Městská část zajišťuje vývoz dalších 210 takzvaných psích košů v ulicích třikrát týdně. Četnost vývozu nyní bude o ušetřené náklady posílena. V průběhu roku se plánuje vybavit zásobníky na sáčky senzorem, který automaticky ohlásí jejich nedostatek. V roce 2016 stál úklid psích exkrementů městskou část  celkem 2 664 500 korun (z toho motorka na psí exkrementy 361 500 korun a obsluha košů se sáčky na 2 303 000 korun).

Bude docházet k výměně stávajících košů?
Ano, na základě dohody s Komwagem budou letos všechny koše v ulicích postupně měněny za stejný typ, ale ve výraznějších barvách městské části. Víko bude červené a těleso koše žluté. Bylo by dobře, kdyby plastové víko koše nebylo ničeno típáním cigaret, když koš je před vhozovým otvorem vybaven plechovým típátkem.


Rada schválila plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na letošní rok

Dnes v 09:24

Pražští radní schválili roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaného Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) v roce 2019. Celkové finanční zdroje na investice pro rok 2019 jsou předpokládány ve výši 2,135 miliardy korun bez DPH. Rekonstrukce se...

Lesamáj aneb technicky dejvický majáles

Včera v 09:56

Studenti dejvického Kampusu pořádají letos už druhý ročník tradiční oslavy máje.

Na Jižním Městě vyroste Rákosníčkovo hřiště

Včera v 09:23

Praha 11 zvítězila už podruhé v soutěži společnosti Lidl o Rákosníčkovo hřiště. O lokalitě, kde bude hřiště pro malé děti umístěno, minulý týden rozhodlo vedení městské části.  

Praha 15: Přijďte zavzpomínat na padlé a umučené obyvatele Hostivaře a Horních Měcholup

22. dubna 2019 v 19:56

Praha 15 a Český svaz bojovníků za svobodu, Oblastní výbor Praha 15, zvou k účasti na pietních vzpomínkách na padlé a umučené obyvatele Hostivaře a Horních Měcholup v době německé nacistické okupace v letech 1939–1945.

Máte Nápad pro Šestku? Pošlete jej na radnici

22. dubna 2019 v 07:00

Od 15. dubna do 2. června 20 hodin mohou zájemci podávat své návrhy a nápady, jak vylepšit veřejný prostor na území Prahy 6. Realizace projektů je plánována na rok 2020. V rozpočtu bude na projekt vyčleněno pět milionů korun, z nichž tři jsou určené na takzvané velké projekty s cenou od 400 tisíc...

Další články
Nahoru