Dnes Sobota - skorojasno 5°C
Zítra Neděle - jasno 6°C
Sobota 6. 3. 2021
Svátek má Miroslav
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky
Náramky nalezené na místě chystané bytové výstavby. Foto(3x): P12

Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky

V pražských Modřanech stály zemědělské usedlosti a vesnice už v pozdní době kamenné. Potvrdil to výzkum archeologů v místech začínající bytové výstavby.

naramky-archo-praha-12-a Nové informace, které pomohou doplnit poznání dávné minulosti jihu Prahy, přinesl záchranný archeologický výzkum, jehož terénní část proběhla od dubna do června u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice v Praze-Modřanech.

V místech začínající bytové výstavby odkryli pracovníci obecně prospěšné společnosti Archeo Pro pozůstatky prehistorického osídlení, po kterém se dochovaly více než dvě stovky někdejších jam.

Nejvíce těchto objektů patřilo dřevěným nadzemním sloupovým domům, případně i jiným konstrukcím (přístřeškům, ohradám), některé jámy sloužily pro dlouhodobější uskladnění obilí, jiné zřejmě jako malé polozemnice či sklípky.

Podle dochovaného odpadu, především zlomků běžných keramických nádob je jisté, že pravěké zemědělské usedlosti nebo vesnice zde stály prokazatelně v pozdní době kamenné (eneolitu) a v mladší a pozdní době bronzové.

Bronzový podklad

Výjimečným nálezem, při záchranných výzkumech naprosto ojedinělým, je bronzový poklad – šest litých náramků s rytou ornamentální výzdobou, které byly uloženy pohromadě v malé jamce. Důvod jejich deponování, ať už šlo o skrýš nebo o obětinu, zůstane patrně navždy neznámý.

naramky-archo-praha-12-b „Datování náramků lze klást přibližně do doby přelomu 14. a 13. století před Kristem, kdy ve střední Evropě nastupuje v souvislosti se společenskými změnami takzvaný komplex kultur popelnicových polí, nazvaných podle převažujícího žárového pohřebního ritu,“ uvedl archeolog Michal Bureš.

Rozšíření způsobu obživy, založené především na zemědělské výrobě, nabízela blízká a dobře přístupná Vltava, a to možnostmi sběru škeblí a rybolovu, což rovněž dosvědčuje nález bronzového rybářského háčku.

Příhodné podmínky k osídlení na území Modřan lákaly naše předky i v jiných obdobích. V právě zkoumaném místě zřejmě žili lidé i v době římské. Nalezená spona ze slitiny mědi sloužila ve 3. století po Kristu k sepnutí oděvu, než ji některý z místních germánských Svébů ztratil.

„Uvedené poznatky je zatím nutné brát jako předběžné. Archeologický výzkum nyní vstupuje do fáze zpracování do nálezové zprávy a neřekl tím pádem své poslední slovo,“ doplnil Pavel Kacl z Archeo Pro.

Praha 12 byla podle dostupných informací osídlena v minulosti i Kelty. Radnice připravila v přírodní rezervaci Šance naučnou stezku o keltském osídlení na tomto území. Stezku obnovila pražská organizace Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s radnicí a pracovníky Národního muzea.


Pražská plynárenská nabízí v době pandemie mobilní kancelář

3. března 2021 v 19:37

I když zákazníci Pražské plynárenské mohou veškeré záležitosti spojené s dodávkou energií řešit online a společnost toto řešení doporučuje, myslí i na ty, pro které je tato forma komunikace obtížně využitelná nebo složitá. Po dobu, kdy budou z důvodu pandemie covid uzavřeny obchodní kanceláře...

Lepší komunikace s neslyšícími na radnici Prahy 2

3. března 2021 v 10:46

U příležitosti Mezinárodního dne sluchu, který se letos slaví již 15. rokem, vylepší Praha 2 ve spolupráci se společností Transkript Online komunikaci s neslyšícími.

Kdy na radnici Prahy 13 v březnu

1. března 2021 v 16:37

V návaznosti na usnesení vlády se od pondělí 1. března mění úřední hodiny Úřadu městské části Praha 13.

Další články
Nahoru