Dnes Čtvrtek - prehanky-dest 25°C
Zítra Pátek - bourky 21°C
Pátek 25. 6. 2021
Svátek má Ivan
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky
Náramky nalezené na místě chystané bytové výstavby. Foto(3x): P12

Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky

V pražských Modřanech stály zemědělské usedlosti a vesnice už v pozdní době kamenné. Potvrdil to výzkum archeologů v místech začínající bytové výstavby.

naramky-archo-praha-12-a Nové informace, které pomohou doplnit poznání dávné minulosti jihu Prahy, přinesl záchranný archeologický výzkum, jehož terénní část proběhla od dubna do června u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice v Praze-Modřanech.

V místech začínající bytové výstavby odkryli pracovníci obecně prospěšné společnosti Archeo Pro pozůstatky prehistorického osídlení, po kterém se dochovaly více než dvě stovky někdejších jam.

Nejvíce těchto objektů patřilo dřevěným nadzemním sloupovým domům, případně i jiným konstrukcím (přístřeškům, ohradám), některé jámy sloužily pro dlouhodobější uskladnění obilí, jiné zřejmě jako malé polozemnice či sklípky.

Podle dochovaného odpadu, především zlomků běžných keramických nádob je jisté, že pravěké zemědělské usedlosti nebo vesnice zde stály prokazatelně v pozdní době kamenné (eneolitu) a v mladší a pozdní době bronzové.

Bronzový podklad

Výjimečným nálezem, při záchranných výzkumech naprosto ojedinělým, je bronzový poklad – šest litých náramků s rytou ornamentální výzdobou, které byly uloženy pohromadě v malé jamce. Důvod jejich deponování, ať už šlo o skrýš nebo o obětinu, zůstane patrně navždy neznámý.

naramky-archo-praha-12-b „Datování náramků lze klást přibližně do doby přelomu 14. a 13. století před Kristem, kdy ve střední Evropě nastupuje v souvislosti se společenskými změnami takzvaný komplex kultur popelnicových polí, nazvaných podle převažujícího žárového pohřebního ritu,“ uvedl archeolog Michal Bureš.

Rozšíření způsobu obživy, založené především na zemědělské výrobě, nabízela blízká a dobře přístupná Vltava, a to možnostmi sběru škeblí a rybolovu, což rovněž dosvědčuje nález bronzového rybářského háčku.

Příhodné podmínky k osídlení na území Modřan lákaly naše předky i v jiných obdobích. V právě zkoumaném místě zřejmě žili lidé i v době římské. Nalezená spona ze slitiny mědi sloužila ve 3. století po Kristu k sepnutí oděvu, než ji některý z místních germánských Svébů ztratil.

„Uvedené poznatky je zatím nutné brát jako předběžné. Archeologický výzkum nyní vstupuje do fáze zpracování do nálezové zprávy a neřekl tím pádem své poslední slovo,“ doplnil Pavel Kacl z Archeo Pro.

Praha 12 byla podle dostupných informací osídlena v minulosti i Kelty. Radnice připravila v přírodní rezervaci Šance naučnou stezku o keltském osídlení na tomto území. Stezku obnovila pražská organizace Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s radnicí a pracovníky Národního muzea.


Zastupitelé Prahy 2 se seznámili s bezpečnostní situací v městské části

Včera ve 22:55

Zastupitelé MČ Praha 2 se na svém pondělním zasedání seznámili s bezpečnostní situací v této městské části. Své bilanční zprávy jim předložili zástupci Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru Praha. Policejní statistiky za rok 2020 ukazují, že počty přestupků, správních deliktů...

Ocenění in memoriam pro Milana Knoblocha

Včera ve 12:52

Milan Knobloch byl oceněn in memoriam medailí Nadace Bohuslava Martinů. Medaili převzala na slavnostním aktu v úterý 22. června vdova po výtvarníkovi, paní Alena Knoblochová Knotková. Sochař sejmul posmrtnou masku při převozu skladatelových ostatků do Čech, je autorem památníku v Poličce a...

Koncem září se otevře dotační program pro podporu využití volného času dětí a mládeže na rok 2022

22. června 2021 v 09:12

Praha odsouhlasila návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022. V jeho rámci by se mělo rozdělit celkem 50 milionů korun. 

Setkání ke Strategii rozvoje 2030+. Co čeká Smíchov a Malou Stranu?

22. června 2021 v 07:13

Co čeká Smíchov a Malou Stranu v příštích několika letech? Jaké nové projekty se zrealizují? Debata se zástupci radnice Prahy 5 v kobce č. 9 na náplavce (Hořejší nábřeží) ve čtvrtek 24. června od 17 hodin.

Další články
Nahoru