dnes
Pondělí - polojasno
2°C
zítra
Úterý - zatazeno
3°C
pozítří
Středa - snih
2°C
Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky
Náramky nalezené na místě chystané bytové výstavby. Foto(3x): P12

Na staveništi bytových domů v Modřanech měli archeologové žně, nalezli bronzové náramky

V pražských Modřanech stály zemědělské usedlosti a vesnice už v pozdní době kamenné. Potvrdil to výzkum archeologů v místech začínající bytové výstavby.

naramky-archo-praha-12-a Nové informace, které pomohou doplnit poznání dávné minulosti jihu Prahy, přinesl záchranný archeologický výzkum, jehož terénní část proběhla od dubna do června u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice v Praze-Modřanech.

V místech začínající bytové výstavby odkryli pracovníci obecně prospěšné společnosti Archeo Pro pozůstatky prehistorického osídlení, po kterém se dochovaly více než dvě stovky někdejších jam.

Nejvíce těchto objektů patřilo dřevěným nadzemním sloupovým domům, případně i jiným konstrukcím (přístřeškům, ohradám), některé jámy sloužily pro dlouhodobější uskladnění obilí, jiné zřejmě jako malé polozemnice či sklípky.

Podle dochovaného odpadu, především zlomků běžných keramických nádob je jisté, že pravěké zemědělské usedlosti nebo vesnice zde stály prokazatelně v pozdní době kamenné (eneolitu) a v mladší a pozdní době bronzové.

Bronzový podklad

Výjimečným nálezem, při záchranných výzkumech naprosto ojedinělým, je bronzový poklad – šest litých náramků s rytou ornamentální výzdobou, které byly uloženy pohromadě v malé jamce. Důvod jejich deponování, ať už šlo o skrýš nebo o obětinu, zůstane patrně navždy neznámý.

naramky-archo-praha-12-b „Datování náramků lze klást přibližně do doby přelomu 14. a 13. století před Kristem, kdy ve střední Evropě nastupuje v souvislosti se společenskými změnami takzvaný komplex kultur popelnicových polí, nazvaných podle převažujícího žárového pohřebního ritu,“ uvedl archeolog Michal Bureš.

Rozšíření způsobu obživy, založené především na zemědělské výrobě, nabízela blízká a dobře přístupná Vltava, a to možnostmi sběru škeblí a rybolovu, což rovněž dosvědčuje nález bronzového rybářského háčku.

Příhodné podmínky k osídlení na území Modřan lákaly naše předky i v jiných obdobích. V právě zkoumaném místě zřejmě žili lidé i v době římské. Nalezená spona ze slitiny mědi sloužila ve 3. století po Kristu k sepnutí oděvu, než ji některý z místních germánských Svébů ztratil.

„Uvedené poznatky je zatím nutné brát jako předběžné. Archeologický výzkum nyní vstupuje do fáze zpracování do nálezové zprávy a neřekl tím pádem své poslední slovo,“ doplnil Pavel Kacl z Archeo Pro.

Praha 12 byla podle dostupných informací osídlena v minulosti i Kelty. Radnice připravila v přírodní rezervaci Šance naučnou stezku o keltském osídlení na tomto území. Stezku obnovila pražská organizace Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s radnicí a pracovníky Národního muzea.


Jak vidí děti bezpečnost na Jižním Městě

Včera ve 12:09

Jižní Město se potýká s problémem společným nejen sídlištím, ale většině městských čtvrtí – množstvím veřejných prostranství, často nízké kvality. Mnohá jsou spíše zbytkovými prostory mezi budovami, které slouží nanejvýš jako zkratky pro chodce nebo...

Praha 5: Odbor dopravy bude příští týden pracovat v omezeném rozsahu

Včera v 10:03

Praha 5 sdělila, že z důvodu provádění stavebních prací bude odbor dopravy v termínu od 23. listopadu do 27. listopadu pracovat pro veřejnost v omezeném rozsahu.

Online seminář Prahy 11: Rovné příležitosti

21. listopadu 2020 v 10:34

Online setkíání se koná ve středu 25. listopadu od 15:30 hodin.

Praha 15 zve na zasedání kontrolního výboru, zveřejnila program

21. listopadu 2020 v 08:57

Praha 15 zve na 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat ve středu 25. listopadu 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti č. 706, 7. patro na ÚMČ Praha 15.

Praha 11 zve na jednání Finančního výboru, zveřejnila program

20. listopadu 2020 v 09:01

Jednání finančního výboru ZMČ Praha 11 je veřejné a bude se konat ve středu 25. listopadu od 17:30 hodin prostřednictvím elektronického nástroje Microsoft Teams.

Další články
Nahoru