Dnes Pondělí - obcasny-dest 2°C
Zítra Úterý - obcasny-dest 3°C
Pondělí 30. 1. 2023
Svátek má Robin
Pražské masopusty
Letošní masopustová sezona v Praze zahrnuje řadu akcí
Při pořizování nemovitosti můžete narazit na zákaz zcizení a zatížení. Co to znamená?
Na omezení vlastnického práva můžete narazit i při pořizování domku v zahrádkářské kolonii. Foto: Jan Puci

Při pořizování nemovitosti můžete narazit na zákaz zcizení a zatížení. Co to znamená?

Zajímáte se o nějakou nemovitost a zjistíte, že v katastru nemovitostí je uveden zákaz zcizení a zatížení? Co se za tím skrývá? Na otázky týkajících se tématu vlastnického práva odpovídá advokát Daniel Macek. 

Na katastru nemovitostí se můžeme často setkat omezením vlastnického práva nazvaném „zákaz zcizení a zatížení”. Pro běžného člověka může jít o nic neříkající pojem. Co si pod tím můžeme představit?
Zákaz zcizení a zatížení zjednodušeně řečeno znamená, že vlastník není oprávněn po sjednanou dobu nemovitost převést (tedy prodat ani darovat) ani jakýmkoliv způsobem zatížit (typicky věcným břemenem, zástavním právem nebo předkupním právem). Zákaz zcizení a zatížení tedy představuje pro vlastníka nemovitosti značné omezení. Tento pojem se většinou užívá společně jako slovní spojení, i přesto ale zcizení i zatížení může být zřízeno samostatně nezávisle na druhém omezení.

Zákaz zcizení a zatížení se vztahuje vždy ke konkrétní nemovitosti?
Ano a zapisuje se do katastru nemovitostí. Nevztahuje se tedy k vlastníkovi nemovitosti, byť jej ve výsledku omezuje. Tyto zákazy lze zřídit pouze na určitou přiměřenou dobu, nelze je tedy zřídit na dobu neurčitou.

Dokážete vysvětlit, proč zákazy zcizení a zatížení existují? Kdo je nejčastěji používá a kde s nimi můžeme setkat?
Tyto zákazy se nejčastěji zřizují ve vztahu věřitel – dlužník, tedy zejména jako doplněk k zástavnímu právu banky při poskytnutí hypotečního úvěru kupujícímu nemovitosti.

Banka zřízení zákazu zcizení a zatížení bere jako pojistku pro uspokojení své pohledávky – chce si tímto pojistit, že vlastník zastavenou nemovitost neprodá ani nezatíží. Je tedy velmi časté, že v části C na listu vlastnictví najdete nejen zástavní právo ve prospěch banky, ale také zákaz zcizení a zatížení ve prospěch stejné banky.

Pokud bychom se drželi příkladu hypotečního úvěru u banky, co to pro mě v praxi znamená?
V případě zřízení zákazu zcizení a zatížení ve prospěch banky jste v nakládáním s nemovitostí omezeni. Pokud byste chtěli nemovitosti prodat, darovat nebo zřídit věcné břemeno, musíte od banky získat písemný souhlas (s ověřeným podpisem oprávněné osoby), který musíte předložit na katastru nemovitostí.

Bez předložení tohoto souhlasu banky katastrální úřad požadovanou změnu neprovede. V praxi to pro vás znamená, že nemovitost nemůžete prodat ani darovat, rozdělit pozemky, zřídit služebnost užívání ani žádnou jinou nebo předkupní právo, pokud s tím banka nebude výslovně souhlasit.

Může je využít i někdo jiný než banka?
Ano, v praxi se z naší zkušenosti jedná spíše o výjimky. Setkali jsme se se zřízením zákazu zcizení v případě prodeje nemovitostí ze strany obce za účelem podpory mladých párů – v tomto případě chce mít obec pojistku, že kupující nemovitost nekupují pouze jako investici, ale že opravdu zůstanou jejími vlastníky.

Zákaz zcizení jsme také zřizovali na přání rodičů při darování jejich nemovitosti dětem – rodiče chtěli mít jistotu, že nemovitost po určitou dobu zůstane ve vlastnictví dětí. Zákaz zcizení a zatížení je možné z katastru nemovitostí vymazat, je to ale vždy potřeba učinit na návrh nebo se souhlasem toho, v jehož prospěch je zákaz zřízen.

Doporučil byste něco na závěr lidem, kteří na zákazy zcizení a zatížení narazí?
Zde je důležité rozlišit dvě situace. Pokud kupujete nemovitost, na níž vázne zákaz zcizení a zatížení, mějte na vědomí, že zástavní banka musí nakládání s nemovitostí povolit – dát souhlas k prodeji, případně ke splacení úvěru. Zde je nutná aktivita prodávajícího, který tyto záležitosti musí vyřídit se svou bankou, která mu poskytla hypoteční úvěr.

Druhým případem je situace, kdy nemovitost kupujete a kupní cenu nebo její část budete financovat hypotečním úvěrem. Pokud banka, která vám hypoteční úvěr poskytuje, žádá zřízení zákazu zcizení a zatížení, nemáte jinou možnost než tuto podmínku akceptovat.

Banky mají své standardizované postupy a pevně stanovená pravidla a v naprosté většině případů se od nich neodchylují. Pokud byste požadovali, že nemovitost nechcete zatížit formou zákazu zcizení a zatížení, pravděpodobně neuspějete. Z naší zkušenosti v současné době zákazy zcizení a zatížení požaduje zřídit většina českých bank.

 


Autor: Iva Čípová

Můžete ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrky s anonymizovanými údaji?

10. ledna 2023 v 11:27

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k jedné z nejméně oblíbených povinností společností a také k často porušované povinnosti. Určitě jste si již při zasílání účetní závěrky rejstříkovému soudu kladli otázku, zda můžete účetní závěrku do sbírky listin založit s anonymizovaným...

Bydlení, podpory, dávky a úspory. Poradenská služba v Praze 6

10. ledna 2023 ve 03:31

Poradci vám budou k dispozici ve středu 11. ledna od 13 do 15 hodin.

Bezplatná právní poradna Prahy 4

9. ledna 2023 v 07:05

Stejně jako v loňském roce bude i letos poskytovat své služby bezplatná právní poradna radnice Prahy 4. Je určena výhradně pro občany s trvalým bydlištěm na území Prahy 4.

Poradna při finanční tísni v Praze 4

8. ledna 2023 v 08:50

Radnice Prahy 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době růstu cen pro stále větší počet obyvatel významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se...

Přednáška pro seniory Prahy 1: Novinky v právech spotřebitelů

23. prosince 2022 v 18:27

Středisko sociálních služeb Prahy 1 zve seniory na přednášku o novinkách v právech spotřebitelů od roku 2023, která se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 14:30 hodin v klubu seniorů Haštalka.

Pro bezpečné nákupy online dává 24 tipů speciální adventní kalendář

11. prosince 2022 ve 21:57

Spotřebitelé mohou využít každodenní tipy na bezpečné online nakupování a informace o právech při cestování v EU. Stačí do 24. prosince sledovat účty Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC ČR) na twitteru a facebooku a každý den pomyslně otevřít okénko speciálního adventního kalendáře s právy...

ČSSZ: Rozšíření v poskytování otcovské

9. prosince 2022 v 07:57

U dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. prosince rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy...

Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

25. listopadu 2022 v 05:00

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako „nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy. Známý trik „zbývají už jen tři položky" má na zákazníky vyvíjet...

Bezplatná Poradna při finanční tísni

14. listopadu 2022 ve 14:03

Praha 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době stále významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se závazky, správným nakládáním s rozpočtem či...

Další články
Nahoru