dnes
Neděle - prehanky-dest
19°C
zítra
Pondělí - jasno
24°C
pozítří
Úterý - zatazeno
25°C
Právo

Přehled kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za druhé pololetí roku 2017

S přicházejícím nařízením GDPR a hrozbou sankcí a postihy od Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen  „ÚOOÚ“) je pro představu vhodné upozornit na současný stav a počet kontrol, které proběhly za rok 2017. Obrázek nechť si každý udělá sám.

ÚOOÚ uveřejnil na svých webových stránkách přehled uzavřených kontrol za druhé pololetí roku 2017[1]. Inspektoři ÚOOÚ se zaměřili především na kontrolu zpracování osobních údajů z kamerových systémů (bytová družstva a společenství vlastníků jednotek), předávání osobních údajů do třetích zemí (cestovní kanceláře), nebo nevyžádané obchodní sdělení (marketingové společnosti).

Celkem ve druhém pololetí roku 2017 proběhlo 69 kontrol, z toho 59 na základě podnětu a 11 na základě kontrolního plánu ÚOOÚ. U většiny kontrolovaných subjektů ÚOOÚ neshledal porušení zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů.  ÚOOÚ uložil kontrolovaným subjektům pokutu celkem ve 20 případech.

Nevyžádaná obchodní sdělení

Nejčastěji se jednalo o pokuty za nevyžádaná obchodní sdělení zasílaná emailem. ÚOOÚ zjistil porušení zákona celkem u 11 kontrolovaných subjektů. Jednalo o případy, kdy byla obchodní sdělení zasílána bez předchozího souhlasu adresátů.

Dále také případy, kdy adresáti nebyli zákazníky kontrolované osoby, nebo případy, kdy zprávy nebyly dostatečně zřetelně a jasně označeny jako obchodní sdělení. ÚOOÚ uděloval pokuty za nevyžádaná obchodní sdělení od 2 000 korun až do 197 400 korun. Celkem udělil pokuty 11 subjektům ve výši 490 000 korun.

Zveřejnění videozáznamů během úkonů strážníků

ÚOOÚ dále udělil pokutu ve výši 30 000 korun za zveřejnění záznamů pořízených během úkonů strážníků městské policie. Jednalo se o dva video záznamy, které v důsledku nedostatečné anonymizace a poskytnutí informací o okolnostech daného zákroku obsahovaly osobní údaje. Městská policie tyto videozáznamy zpřístupnila občanům prostřednictvím internetových medií.

Kamerový systém v bytovém domě

Pokuta ve výši 5 000 korun byla udělena bytovému družstvu, které provozovalo v bytovém domě kamerový systém skládající se ze sedmi kamer. ÚOOÚ konstatoval, že družstvo porušilo zákon tím, že jedna z kamer byla umístěna u hlavního vchodu a současně monitorovala i veřejné prostranství před domem (parkoviště). ÚOOÚ neshledal pro užití této kamery zákonem předvídaný právní titul a konstatoval porušení zákona.

Zpřístupnění informace o odměňování členů

ÚOOÚ udělil pokutu ve výši 3 000 korun zdravotnickému zařízení, které zpřístupnilo informaci o výši odměn členů vedení nemocnice dalším zaměstnancům nemocnice a v dokumentech z jednání valné hromady v obchodním rejstříku.

Zveřejňování neaktuálních veřejných informací

ÚOOÚ dále posuzoval společnost, která poskytuje prostřednictvím webových stránek přehledné a kompletní údaje o podnikatelích, které jsou veřejně dostupné zejména z veřejných rejstříků. Zpracování veřejně dostupných informací není samo o sobě v rozporu se zákonem. Nicméně ÚOOÚ konstatoval, že je potřeba zajistit aktualizaci a výmaz těch informací, které již nejsou veřejně dostupné.

Kontrolovaný subjekt nevymazal osobní údaje stěžovatelky na základě její žádosti, ačkoli v době žádosti již nebyly osobní údaje veřejně přístupné. Kontrolované společnosti tak byla uložena pokuta ve výši 30 000 korun.

Zřízení emailové schránky žákům základní školy

ÚOOÚ udělil pokutu základní škole za to, že zřídila e-mailové schránky pomocí Google Suite ve formátu „jmeno.prijmeni@doménaškoly.cz.“ žákům 4. třídy bez souhlasu či informování zákonných zástupců. Při založení těchto emailů byly předány osobní údaje žáka v rozsahu jméno, příjmení a škola, kterou žák navštěvuje. Protože škola projevila mimořádnou snahu napravit závadný stav, byla uložena sankce pouze ve výši 3 000 korun.

Neoprávněný přístup do informačního systému s citlivými údaji

Pokutu ve výši 8 000 korun udělil ÚOOÚ společnosti, která nezjistila, že do jejího systému s osobními a citlivými údaji přistupuje její bývalý zaměstnanec, který již ukončil pracovní poměr. Jednalo se o společnost, která zajišťuje převoz pacientů v souvislosti s poskytováním ambulantní zdravotní péče a jednalo se tak o velmi citlivé údaje.

Zasílání zpráv o pohybu a bankovním účtu

Společnosti Air Bank a.s. byla uložena pokuta ve výši 20 000 korun za to, že odesílala informace o pohybu na bankovním účtu a na účtu kreditní karty nesprávné osobě. Při uzavírání smlouvy o úvěrové kartě totiž klient zadal chybnou emailovou adresu, která patřila shodou okolností jeho jmenovci. Banka zasílala zprávy o pohybu na účtu a obchodní sdělení i poté, co na to byla upozorněna neoprávněným příjemcem.

Ztráta ambulantní knihy

V tomto případě došlo omylem ke ztrátě tašky, ve které byla uložena ambulantní kniha a harddisk, obsahující osobní a citlivé údaje pacientů zdravotnického zařízení. Tašku ztratil jednatel zdravotnického zařízení tak, že mu vypadla při tankování automobilu, kdy v důsledku neznalosti používání nového vozidla zmáčkl na klíčích tlačítko otevírání kufru namísto tlačítka uzamykání vozidla, a po rozjezdu došlo k vypadnutí tašky. Zdravotnické zařízení dostalo pokutu ve výši 65 000 korun za porušení povinnosti zabezpečení osobních údajů.

Telefonická nabídka služeb

Společnost obchodující s cennými papíry telefonicky kontaktovala osobu s nabídkou služeb v oblasti financí. Kontrolou bylo zjištěno, že číslo klienta bylo získáno ze zakoupené databáze. ÚOOÚ uložil společnosti pokutu ve výši 8 000 korun.

Závěrem

Přes to, že ÚOOÚ má možnost podle současné úpravy uložit pokutu až do výše 10 milionů korun, nebyly ukládané pokuty příliš vysoké. V případě, že kontrolovaná osoba spolupracovala a odstranila závadný stav v průběhu kontroly, byly pokuty minimální.

Od 25. května 2018 bude mít ÚOOÚ podle nové úpravy GDPR možnost uložit značně vyšší pokuty, a to až do výše 20 milionů EUR nebo do výše 4 % z celkového ročního obratu. Teprve praxe ukáže, co nám nová úprava v podobě GDPR v budoucnu přinese.

Autorem textu je Mgr. Kateřina Marešová, advokátní koncipientka at macek I legal[1] https://m.uoou.cz/kontroly-v-roce-2017-ii-pololeti/ds-4985/archiv=1&p1=1277


Exekutorská komora: Insolvenční správce bude kontrolovat, zda má povinný dost velký plat

10. června 2019 ve 12:06

Očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení, nedávno nabyla účinnosti. Přesně to bylo v sobotu 1. června. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni...

Předkupní právo ke garážovému státní v procesu legislativní změny

31. května 2019 v 09:37

Současná úprava koupě bytové jednotky s garážovým stáním v hromadné garáži se zdá být zbytečně komplikovaná. V legislativním procesu je výjimka z předkupního práva, která by měla být obsažena v novele občanského zákoníku. 

Roste zájem lidí o využívání služeb Evropského spotřebitelského centra

24. dubna 2019 v 09:22

Stále více lidí využívá služby Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC). Za poslední dva roky jejich počet vzrostl o 155 procent, z 1117 v roce 2016 na loňských 2849. Spotřebitelé žádali o informace o svých právech na jednotném trhu a o bezplatnou pomoc ve sporech s podnikateli z ostatních zemí...

Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Další články
Nahoru