dnes
Neděle - jasno
0°C
zítra
Pondělí - jasno
0°C
pozítří
Úterý - jasno
0°C
Zpravodajství

Pražští radní souhlasili s komplexním programem rozvoje městského školství

Radní na středečním zasedání projednali tříletý komplexní program rozvoje a podpory pražského školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Program počítá s realizaci aktivit směřujících ke zkvalitnění pražského školství, a to například v oblasti polytechnické výuky či zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti. 

Z evropských fondů hodlá hlavní město čerpat přes 200 milionů korun, uvedla radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství, přinese v případě, že bude schválen městským zastupitelstvem a řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z evropských fondů přes 200 milionů korun.

„Tyto prostředky budou ve spolupráci s hlavním partnerem, jímž je pražská hospodářská komora, využity na realizaci aktivit, které jsme již v minulosti schválili v rámci přípravy Krajského akčního plánu ve vzdělávání,“ vysvětluje radní Ropková. „Cílem programu je podpořit zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území hlavního města.“

Důraz programu bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami s úzkou vazbou na zaměstnavatele.

„Nedílnou součástí projektu je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem,“ vysvětluje dále radní Ropková.

Jednu z klíčových aktivit projektu představuje komplexní podpora matematické a čtenářské gramotnosti. Díky realizaci této aktivity vzroste nabídka vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech vedoucích k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti.

„Tato aktivita bude propojena s další aktivitou v rámci činnosti takzvaných Center interaktivní výuky, které budou jako plně vybavená moderní vzdělávací pracoviště místem pro přípravu a realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky středních a základních škol,“ říká radní Ropková. V praxi se tak v rámci center budou utvářet inovativní podklady a programy pro pedagogy, které budou formou kurzů předávány skupinám učitelů.

V rámci aktivity zaměřené na podporu polytechnické výchovy bude v rámci programu podporován vznik nových polytechnických hnízd, tedy specializovaných pracovišť na středních odborných školách, které budou sloužit jako zázemí pro moderní obdobu dílenského vzdělávání žáků základních škol, a to nejen v oblasti práce s nástroji, ale rovněž v oblasti mechatroniky a robotiky.

„Program počítá s rozvojem špičkově vybavených polytechnických hnízd, z nichž jedno jako vzorové již úspěšně funguje na Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v pražských Vysočanech,“ připomíná Ropková. Další aktivitou je zapojování této formy výuky do vzdělávání na prvním stupni základních škol. Na podporu polytechnické výuky bude zaměřen i projekt PolytechBus, který vyjde vstříc potřebám těch základních škol, pro které představuje koncept polytechnických hnízd na středních školách z hlediska dostupnosti problém. Plně vybavený autobus bude k dispozici přímo v rámci konkrétních škol, a to v případě potřeby i škol mateřských.

Mezi další aktivity, které v rámci komplexní podpory hodlá město realizovat, patří workshopy, takzvané TOP kempy a rovněž soutěže Sollertia. S nimi má v oblasti odborného vzdělávání hlavní město již bohaté zkušenosti. Workshopy budou koncipovány jako především prakticky zaměřené vzdělávací jednotky v rozsahu čtyř až osmi vyučovacích hodin, takto jich bude v rámci projektu realizováno na padesát. Určeny budou jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Cílem akcí je představit nové trendy, postupy a technologie v jednotlivých vzdělávacích oborech. TOP kempy jsou osvědčeným nástrojem, který výraznou měrou přispívá k posílení kompetencí žáků i jejich pedagogů. Jedná se o výukové jednotky v délce minimálně 3 dnů, které jsou vedeny odborníkem z praxe v reálném firemním prostředí. Soutěže Sollertia jsou koncipovány jako poměřování dovedností mezi studenty a odborníky v daném oboru.

V neposlední řadě hodlá hlavní město v rámci projektu realizovat rovněž takzvanou Mapu otevřených škol, jež bude představovat přehledné a jednoduché prostředí pro vzájemnou komunikaci, sdílení vzdělávacích informací a nabídek a jejich hodnocení.

„V podstatě se bude jednat o interaktivní mapu pražských středních škol, která vedle informativního přehledu o nabídce oborů vytvoří rovněž komunikační prostor pro rodiče, učitele i žáky s cílem podpořit plánování větších akcí, spolupráci v rámci výchovy a například doplňkových mimoškolních aktivit,“ dodává radní Irena Ropková. Projekt rovněž počítá s tvorbou školské inkluzivní koncepce hlavního města Prahy na úrovni širokého okruhu expertů.


Stav muže, který se zapálil v centru, je vážný

Včera v 18:08

Stav muže, který se v pátek odpoledne zapálil na Václavském náměstí v Praze, je i nadále vážný. Je stále na jednotce intenzivní péče na klinice popáleninové medicíny v umělém spánku. ČTK to řekla mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Roubalová.

Odtah vozidla při havárii na vodovodní či kanalizační síti hradí PVK

17. ledna 2019 ve 12:11

Pražské vodovody a kanalizace musí havárii na vodovodní či kanalizační síti neprodleně odstranit. V této souvislosti mají podle zákona o vodovodech a kanalizacích možnost rozhodnout o odtahu vozidla, které brání opravě. „Vůz vždy zamíří na odstavné parkoviště, kde je bezplatně vydán majiteli....

Další články
Nahoru