dnes
Neděle - zatazeno
26°C
zítra
Pondělí - prehanky-dest
27°C
pozítří
Úterý - prehanky-dest
26°C
Zpravodajství

Pražští radní souhlasili s komplexním programem rozvoje městského školství

Radní na středečním zasedání projednali tříletý komplexní program rozvoje a podpory pražského školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Program počítá s realizaci aktivit směřujících ke zkvalitnění pražského školství, a to například v oblasti polytechnické výuky či zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti. 

Z evropských fondů hodlá hlavní město čerpat přes 200 milionů korun, uvedla radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství, přinese v případě, že bude schválen městským zastupitelstvem a řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z evropských fondů přes 200 milionů korun.

„Tyto prostředky budou ve spolupráci s hlavním partnerem, jímž je pražská hospodářská komora, využity na realizaci aktivit, které jsme již v minulosti schválili v rámci přípravy Krajského akčního plánu ve vzdělávání,“ vysvětluje radní Ropková. „Cílem programu je podpořit zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území hlavního města.“

Důraz programu bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami s úzkou vazbou na zaměstnavatele.

„Nedílnou součástí projektu je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem,“ vysvětluje dále radní Ropková.

Jednu z klíčových aktivit projektu představuje komplexní podpora matematické a čtenářské gramotnosti. Díky realizaci této aktivity vzroste nabídka vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech vedoucích k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti.

„Tato aktivita bude propojena s další aktivitou v rámci činnosti takzvaných Center interaktivní výuky, které budou jako plně vybavená moderní vzdělávací pracoviště místem pro přípravu a realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky středních a základních škol,“ říká radní Ropková. V praxi se tak v rámci center budou utvářet inovativní podklady a programy pro pedagogy, které budou formou kurzů předávány skupinám učitelů.

V rámci aktivity zaměřené na podporu polytechnické výchovy bude v rámci programu podporován vznik nových polytechnických hnízd, tedy specializovaných pracovišť na středních odborných školách, které budou sloužit jako zázemí pro moderní obdobu dílenského vzdělávání žáků základních škol, a to nejen v oblasti práce s nástroji, ale rovněž v oblasti mechatroniky a robotiky.

„Program počítá s rozvojem špičkově vybavených polytechnických hnízd, z nichž jedno jako vzorové již úspěšně funguje na Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v pražských Vysočanech,“ připomíná Ropková. Další aktivitou je zapojování této formy výuky do vzdělávání na prvním stupni základních škol. Na podporu polytechnické výuky bude zaměřen i projekt PolytechBus, který vyjde vstříc potřebám těch základních škol, pro které představuje koncept polytechnických hnízd na středních školách z hlediska dostupnosti problém. Plně vybavený autobus bude k dispozici přímo v rámci konkrétních škol, a to v případě potřeby i škol mateřských.

Mezi další aktivity, které v rámci komplexní podpory hodlá město realizovat, patří workshopy, takzvané TOP kempy a rovněž soutěže Sollertia. S nimi má v oblasti odborného vzdělávání hlavní město již bohaté zkušenosti. Workshopy budou koncipovány jako především prakticky zaměřené vzdělávací jednotky v rozsahu čtyř až osmi vyučovacích hodin, takto jich bude v rámci projektu realizováno na padesát. Určeny budou jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Cílem akcí je představit nové trendy, postupy a technologie v jednotlivých vzdělávacích oborech. TOP kempy jsou osvědčeným nástrojem, který výraznou měrou přispívá k posílení kompetencí žáků i jejich pedagogů. Jedná se o výukové jednotky v délce minimálně 3 dnů, které jsou vedeny odborníkem z praxe v reálném firemním prostředí. Soutěže Sollertia jsou koncipovány jako poměřování dovedností mezi studenty a odborníky v daném oboru.

V neposlední řadě hodlá hlavní město v rámci projektu realizovat rovněž takzvanou Mapu otevřených škol, jež bude představovat přehledné a jednoduché prostředí pro vzájemnou komunikaci, sdílení vzdělávacích informací a nabídek a jejich hodnocení.

„V podstatě se bude jednat o interaktivní mapu pražských středních škol, která vedle informativního přehledu o nabídce oborů vytvoří rovněž komunikační prostor pro rodiče, učitele i žáky s cílem podpořit plánování větších akcí, spolupráci v rámci výchovy a například doplňkových mimoškolních aktivit,“ dodává radní Irena Ropková. Projekt rovněž počítá s tvorbou školské inkluzivní koncepce hlavního města Prahy na úrovni širokého okruhu expertů.


Pražský magistrát přijal opatření pro implementaci GDPR

25. května 2018 v 11:52

S účinností od 25. května vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které v dubnu 2016 schválil Evropský parlament. 

Výročí Pražské defenestrace v roce 1618 si připomněli účastníci panelové diskuze na Staroměstské radnici

24. května 2018 v 15:46

V Brožíkově sále Staroměstské radnice se včera uskutečnila panelová diskuze a následná tematická prohlídka historických prostor radnice u příležitosti 400. výročí Pražské defenestrace 23. května 1618. Panelové diskuze se zúčastnili přední odborníci na dané historické období. Pozvání přijali prof....

Environmentální certifikace budov: Klíč ke kvalitní výstavbě

24. května 2018 v 10:41

Hlavní město Praha ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy dnes uspořádalo seminář pro pracovníky stavebních úřadů a odborů životního prostředí, který jim poskytl souhrnné informace o významu certifikačních systémů pro kvalitu budov a jejich okolí a zejména o přínosech a výhodách...

Město dá na modernizace škol a další aktivity nově 25 milionů korun

24. května 2018 v 08:35

V návaznosti na jednání pražské tripartity, tedy Rady hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy, předložila radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková městské radě návrh na skokové navýšení podpory odbornému vzdělávání. Radní s návrhem vyslovili na včerejším zasedání souhlas. Roční...

Dobrovolní hasiči Prahy 11 převzali od města novou cisternu

23. května 2018 v 19:15

Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 SCANIA včera večer slavnostně převzala jednotka Sboru dobrovolných hasičů Prahy 11. Na půdě hasičské zbrojnice na Chodově nový přírůstek do technického parku předal Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci...

Další články
Nahoru