dnes
Neděle - snih
2°C
zítra
Pondělí - snih
0°C
pozítří
Úterý - skorojasno
3°C
Pražská politika

Pražští radní odvolali ředitelku Středního odborného učiliště služeb v Praze 9

Rada hlavního města na dnešním zasedání projednala situaci na Středním odborném učilišti služeb v Praze 9. Na základě prokázaného manažerského selhání zejména v oblasti výchovně vzdělávacího procesu radní rozhodli o odvolání ředitelky Jany Křížové z funkce. Podkladem byly především jednoznačné zprávy České školní inspekce o přetrvávajících nedostatcích v řízení této příspěvkové organizace. Po jednání to uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Dosavadní ředitelka učiliště Jana Křížová nastoupila do funkce v dubnu 2014, řádné šestileté funkční období však nedokončí. Ve vedení školy ji po dnešním rozhodnutí městské rady přechodně nahradí dosavadní zástupkyně ředitelky Ivana Legátová.

Důvodem pro odvolání jsou jednoznačné závěry veřejnoprávních kontrol, zejména pak České školní inspekce, která poukázala na přetrvávající nedostatky v činnosti ředitelky organizace a s tím přímo související ohrožení výchovně vzdělávacího procesu na škole.

Inspekční zpráva České školní inspekce z prosince 2014 vyhodnotila rizikový stav vyplývající z uplatňování systému řízení školy, který se následně i přes všestrannou metodickou pomoc a podporu magistrátním odborem školství a mládeže nepodařilo ředitelce napravit. Opětovné šetření školní inspekce v závěru roku 2015 prokázalo negativní dopad manažerské práce ředitelky do tak důležitých oblastí, jako jsou personální podmínky, dodržování právních norem, organizace, průběh a zajišťování vzdělávání, dodržování učebních plánů, opakované případy ukončování pracovního poměru s kvalifikovanými pedagogy, přijímání pedagogů bez odborné kvalifikace, nesprávné zajišťování výuky za nepřítomné učitele, opakující se odpadávání výuky či neplnění týdenního plánu vyučovacích hodin.

Kriticky se k činnosti ředitelky vyslovil i závěr zhodnocení pracovního klimatu na škole, realizovaný pedagogicko-psychologickou poradnou, a současně též závěr kontrolního šetření Oblastního inspektorátu práce, který se zaměřil na porušování pracovněprávních předpisů. Za alarmující označila oblast personálního řízení též kontrola odboru školství a mládeže MHMP. Ten současně eviduje od ledna 2015 celkem 21 stížností na činnost ředitelky.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru