dnes
Pátek - jasno
2°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
2°C
pozítří
Neděle - snih
1°C
Pražský vzduch je stále zamořen nad limity
Ekologičtí aktivisté na Nuselském mostě upozorňující na vzduch zamořený automobilovými zplodinami. Foto: archiv Auto*Mat

Pražský vzduch je stále zamořen nad limity

Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice.

„I v roce 2014 překračovala Praha limity pro znečištění ovzduší prachem, oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem, které vyplývají z evropské směrnice o ovzduší. Praze už dávno vypršela výjimka pro znečištění prachem a i lhůta, po niž žádala výjimku z limitu pro zamoření oxidem dusičitým. Údajně plánovaná opatření nebyla zavedena, a proto nedošlo ani ke slibovanému zlepšení ovzduší v Praze,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Hlavním zdrojem zamoření ovzduší v Praze zůstává automobilová doprava a odborné lékařské studie přitom prokázaly, že znečištění ovzduší automobily představuje v evropských městech vážné ohrožení lidského zdraví i životů,“ pokračoval ekolog.

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, který poslední dva roky připravovalo ministerstvo životní prostředí, obsahuje obecný cíl dosáhnout na celém území aglomerace Praha splnění imisních limitů do roku 2020.

„Velmi nás ale zklamala skutečnost, že program nespecifikuje konkrétní kroky pro dosažení zákonných limitů ani jejich termíny. Obsahuje pouze jakýsi doporučený katalog obecných opatření, ze kterých není jasné co a do kdy se má stát, aby Prahy limity konečně plnila. Program tak obrazně řečeno připomíná cedník, kterým úřady plánují nabírat vodu,“ konstatoval Šuta.

„Na mne osobně činí program dojem, že jde ze strany ministerstva o slohové cvičení, které mu má hlavně poskytnout alibi při jednání s Evropskou komisí. Za dlouholeté masivní překračování limitů totiž České republice hrozí ze strany Evropské komise žaloba u evropského soudu, která nedávno postihla Bulharsko a aktuálně také Polsko. V případě Prahy naše úřady už minimálně dvakrát dávaly plané sliby, a proto pochybuji, že by si Evropská komise tentokrát dala věšet bulíky na nos,“ dodal.


Další články
Nahoru