Dnes Úterý - jasno 2°C
Zítra Středa - oblacno 1°C
Úterý 18. 1. 2022
Svátek má Vladislav
Koronavirus
Aktuální informace o epidemii.
Pražská integrovaná doprava nově zahrnuje i celé Rakovnicko, zavedeno bylo 13 nových linek
Ilustrační foto: archiv PID

Pražská integrovaná doprava nově zahrnuje i celé Rakovnicko, zavedeno bylo 13 nových linek

Součástí Pražské integrované dopravy (PID) je od dnešního dne celé Rakovnicko. Dosud byly v PID jen jeho části. Zavedeno je 13 nových linek, změnily se tři stávající linky a bylo zrušeno 11 linek, které nejsou součástí PID. Změna se dotkla 58 měst a obcí ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Od soboty 15. srpna je ve spolupráci organizací ROPID a IDSK (Integrovaná doprava středočeského kraje) a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) rozšířena integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje i na zbývající území Rakovnicka.

Integrace navazuje předchozí na integraci části Rakovnicka, která byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná se o integraci zbývajících autobusových linek na Rakovnicku. Zavedeno je 13 nových linek PID (560–564, 570–576, 578), změněny jsou 3 stávající linky PID (555, 581, 584), zrušeno je 11 stávajících linek mimo systém PID.

Trasy současných linek byly upraveny tak, aby došlo ke zkrácení jízdních dob při cestě do města Rakovník. V drtivé většině případů je zachováno současné linkové vedení. Zároveň byl kladen velký důraz na zachování veškerých přepravních vazeb v celém regionu.

Na vybraných relacích došlo k posílení autobusové dopravy, zejména pak v dopoledních, večerních hodinách a o víkendu. Linky, které mají v části relace podobnou trasu, byly mezi sebou vzájemně proloženy tak, aby vznikl pravidelný interval.

Rakovníku vybrané regionální linky navazují na expresní linky PID 304 a 404 jedoucí do Prahy. Z vybraných směrů je dokonce zajištěno s Prahou přímé spojení, díky zavedení přímých spojů mezi linkou 304 a ostatními regionálními linkami. Zároveň je zde možné přestoupit na řadu železničních linek.

Linky, které jedou v souběžné trase s železniční linkou, jsou s vlaky koordinovány tak, aby mezi danými městy vznikla pravidelná nabídka dopravy.

Oblast Rakovnicka také sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, a proto jsou zavedeny i vybrané mezikrajské vazby. Jednou z priorit je například zavedení spojení s městem Plzeň s jedním garantovaným přestupem v obci Kralovice.

Severní a západní Rakovnicko

severní části Rakovnicka je zavedena linka PID 563, která obsluhuje severní území stejně jako tři současné linky SID (B57, B58, B66). Jedná se o páteřní linku severní oblasti. Linka je na základě dlouhodobých požadavků vedena nově všemi spoji přes Svojetín. Dále nahrazuje všechny SID linky, které v současnosti v severní části Rakovnicka jezdí.

Severozápadní oblast Rakovnicka obsluhuje mezikrajská linka PID 560 spojující město Rakovník a město Podbořany. Jedná se o páteřní linku severozápadní oblasti, u níž dochází k výraznému posílení, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. V obci Kolešov jsou nově zavedeny návaznosti na linku PID 573 Břežany – Čistá – Jesenice – Kolešov, která nahrazuje současné linky B30 a B31. Další návaznou linku v obci Kolešov pak představuje linka DÚK 773 ve směru Kryry a Podbořany.

Západní část Rakovnicka obsluhuje linka PID 564 Rakovník – Jesenice, která je nově koordinována s vlakovou linkou S57 v úseku Rakovník – Jesenice. Dochází tak k lepšímu rozložení a prokladu vlakové a autobusové dopravy v tomto úseku. O víkendu dochází k posílení vlakové dopravy.

Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID 570, 571, 573. Páteřní linku představuje linka 570 spojující města Rakovník a Kralovice. Časové polohy spojů jsou koordinovány s železnicí tak, aby nedocházelo k souběhu spojů. Školní spoje jsou pak zachovány stejně jako na současných linkách SID.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a v Kralovicích jsou zavedeny garantované návaznosti na autobusovou linku IDP směr Plzeň.

Linky PID 571 a 573 jsou svým charakterem doplňkové k lince 570. Zajišťují především místní vazby a je u nich kladen velký důraz na zajištění veškerých školních vazeb. Dochází k výraznému zkrácení cestovních dob mezi jednotlivými obcemi a Rakovníkem, především kvůli zrušení závleku do zastávky Senomaty, Hostokryje. Obsluhu této části obce nově zajistí linky PID 561 a 581. Linka PID 581 je nově prodloužena do obce Senomaty.

Centrem Rakovníka dále projíždějí linky PID 561 a 562, které nahrazují především linky SID B1, B2 a B4. Tyto linky fungují částečně jako městská doprava po Rakovníku. Dochází k drobné úpravě trasy oproti současným linkám, tak aby bylo lépe obslouženo celé území města Rakovník. U obou linek je nově umožněn přestup na expresní linku 304 do Prahy. Linka 561 pokračuje z Rakovníka jako současná linka B93 do obce Řeřichy.

Linka PID 562 jede v trase Lubná – Rakovník – Olešná. U linky je kladen velký důraz na zajištění veškerých školních a důležitých vazeb po městě Rakovník, zejména spojů k 3. ZŠ. Jsou zachovány časové polohy spojů ovlivňující školní družiny.

Jižní Rakovnicko

V jižní oblasti Rakovnicka je zavedena páteřní linka 576 Rakovník – Slabce – Skryje. Linka nahrazuje současnou linku B51, jejíž trasa však je výrazně zrychlena. Jsou odstraněny závleky do zastávek Pavlíkov, Skřivaň a Pavlíkov, Tytry, čímž došlo k výraznému zkrácení jízdních dob (obsluhu těchto zastávek zajistí plnohodnotně nová linka PID 575). Jízdní doba v úseku Skryje – Rakovník se zkrátí o zhruba 15 minut na 45 minut.

Výraznější časovou úsporu pak zaznamenají cestující v úseku Slabce – Rakovník, kdy nově jízdní doba činí jen 23 minut. U linky dojde k mírnému posílení, zejména v úseku Slabce – Rakovník v ranních a dopoledních hodinách. Linka je nově v provozu také o víkendu, kdy je zaveden nový večerní spoj v trase Skryje – Rakovník.

Doplňkovou linkou v trase Rakovník – Slabce se stala nová linka PID 575 Rakovník – Pavlíkov – Zvíkovec. Linka vybranými spoji obslouží Skřivaň a Tytry a zároveň jede přes obce Rousínov a Svinařov. Linka nahrazuje současné linky SID B69 a B52. Oproti lince B69 je ze zastávky Slabce, Kostelík prodloužena až do obce Zvíkovec, kde je u vybraných spojů umožněn přestup na linky ve směru Kařez a Rokycany.

U linky jsou zachovány polohy školních spojů a zároveň je zejména v odpoledních hodinách proložena s linkou 576 tak, aby vznikl v úseku Rakovník – Slabce souhrnný interval zhruba 30 až 60 minut.

Další linkou v jižní oblasti Rakovnicka je linka 572 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Zvíkovec, kde je umožněn přestup na další linky. Linka nahrazuje linku B54 a je také prodloužena až na Zvíkovec.

Linka je posílena ve večerních hodinách a nově začala jezdit také o víkendu. V mimošpičkovém období doplní spojení Slabce – Skryje a zároveň obslouží obce Rousínov a Svinařov. Ráno a dopoledne jsou zavedeny okružní spoje 572/576 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Pavlíkov – Rakovník. Díky těmto spojům získají všechny obce na trase linek nové a rychlé spojení s Rakovníkem přibližně kolem šesté hodino ranní a desáté dopolední.

Jelikož se jedná o významnou turistickou oblast, je zde i výrazně posílena doprava o víkendu, a to zejména v letních měsících. Kromě zavedení víkendového spojení na lince 572 jedoucí přes Krakovec na Zvíkovec a posílení provozu linky 576 do obce Skryje je zavedena zcela nová turistická linka v trase Skryje – Nezabudice – Křivoklát. 

Linka jede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová. Na Křivoklátě navíc navazuje na vlaky linky S75 (Beroun – Rakovník). Linka PID 555, která v současné době jezdí v trase Kladno – Zbečno – Roztoky, je prodloužena až do obce Nezabudice, a to zejména o víkendu.

Cestujícím tak více přiblíží turistickou oblast a zároveň obslouží kemp Višňová. Pro obec Nezabudice dopravní řešení zavádí nové víkendové spojení a zcela nové spojení s městem Kladno.

Nové linky

560 Rakovník – Kolešovice – Kolešov – Podbořany (v provozu celotýdenně)

561 Rakovník, Šamotka – Senomaty – Petrovice – Řeřichy (v provozu pouze v pracovní dny)

562 Lubná – Senec – Rakovník, Střelnice / Olešná (v provozu pouze v pracovní dny)

563 Rakovník – Milostín – Svojetín – Kounov – Mutějovice (v provozu pouze v pracovní dny)

564 Rakovník – Senomaty – Jesenice (v provozu pouze v pracovní dny)

570 Rakovník – Petrovice – Čistá – Kožlany – Kralovice (v provozu celotýdenně)

571 Rakovník – Petrovice – Šípy – Čistá, Kůzová (v provozu pouze v pracovní dny)

572 Rakovník – Hvozd – Krakovec – Slabce – Zvíkovec (v provozu celotýdenně)

573 Břežany – Čistá – Žďár – Jesenice – Kolešov (v provozu pouze v pracovní dny)

574 Křivoklát – Nezabudice – Skryje (v provozu sezonní víkendové spoje a vybraný spoj v pracovní dny)

575 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Zvíkovec (v provozu pouze v pracovní dny)

576 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Hracholusky – Skryje (v provozu celotýdenně)

578 Rakovník – Pavlíkov – Velká Buková – Nezabudice (v provozu pouze v pracovní dny)

Změny stávajících linek PID

555 Kladno – Roztoky – Nezabudice (linka je prodloužena o úsek Roztoky – Nezabudice zejména o víkendech)

581 Senomaty – Lubná – Rakovník – Nové Strašecí (linka je prodloužena o úsek Lubná – Senomaty)

584 Rakovník – Krupá – Mutějovice, Lhota p. Džbánem (prodloužení 1 spoje)

Zrušené linky

310 410 (B1)         Rakovník – Senomaty, Hostokryje (nahrazeno linkami 561, 581)

310 420 (B2)         Rakovník – Lubná (nahrazeno linkou 562)

310 440 (B4)         Rakovník – Olešná (nahrazeno linkou 562)

310 500 (B50)       Rakovník – Kolešov (nahrazeno linkou 560)

310 510 (B51)       Rakovník – Skryje (nahrazeno linkou 576)

310 520 (B52)       Rakovník – Slabce (nahrazeno linkou 575)

310 530 (B53)       Rakovník – Nezabudice – Hřebečníky, Týřovice (nahrazeno linkou 578)

310 540 (B54)       Rakovník – Lubná – Krakovec – Slabce (nahrazeno linkou 572)

310 570 (B57)       Rakovník – Svojetín – Kounov (nahrazeno linkami 561, 563)

310 580 (B58)       Kounov – Krupá – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)

310 590 (B59)       Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 581)

310 600 (B60)       Rakovník – Hořesedly – Hořovičky – Kolešov (nahrazeno linkou 560)

310 660 (B66)       Rakovník – Kounov – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)

310 690 (B69)       Rakovník – Slabce, Kostelík (nahrazeno linkou 575)

310 780 (B78)       Rakovník – Čistá, Kůzová (nahrazeno linkami 571, 581)

310 790 (B79)       Rakovník – Jesenice – Žďár (nahrazeno linkami 564, 581)

310 930 (B93)       Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 561)

310 880 (B88)       Rakovník – Čistá – Kralovice (nahrazeno linkou 570)

310 300 (B30)       Všesulov – Čistá – Břežany – Čistá (nahrazeno linkou 573)

310 310 (B31)       Čistá – Jesenice – Kolešov (nahrazeno linkou 573)

Změny vlakových linek PID

S53     Rakovník – Kralovice u Rakovníka (rozšíření integrace PID o úsek Strachovice – Kralovice)

S57     Rakovník – Krty – Blatno u Jesenice (posílení víkendového provozu)


Rekonstrukce křižovatky na náměstí Osvoboditelů

Včera ve 14:31

Od 20. ledna začne další etapa prací na rekonstrukci křižovatky na náměstí Osvoboditelů v Radotíně.

Portlík: Praha 9 je pro rozvoj trolejbusových linek

11. ledna 2022 v 18:20

Pražský dopravní podnik včera v Letňanech zahájil výstavbu infrastruktury pro první regulérní trolejbusovou linku od roku 1954. Stavební práce na elektrifikaci autobusové linky 140 Palmovka – Miškovice potrvají 10 měsíců, uvedení linky 58 do zkušebního provozu se předpokládá v průběhu letošního...

Oprava opěrné zdi v Komořanské pokračuje

7. ledna 2022 v 07:16

Technická správa komunikací (TSK) naváže na již provedené práce v minulém roce podél Komořanské a začne od pondělí 10. ledna s druhou a třetí etapou stavby. 

Další články
Nahoru