dnes
Čtvrtek - zatazeno
11°C
zítra
Pátek - polojasno
13°C
pozítří
Sobota - obcasny-dest
8°C
Právní poradna pro čtenáře: dědím, dědíš, vydědíte
Spory o dědictví se často týkají rodinných domů. Ilustrační foto: Aktron / Wikimedia Commons.

Právní poradna pro čtenáře: dědím, dědíš, vydědíte

Má sestra nárok na dědictví po matce, když se o ní během života nezajímala? Lze vydědit syna, který propadl drogám? Může dědit syn z prvního manželství? Tyto a další otázky zaslali čtenáři do nové rubriky Pražského patriota s názvem Právní poradna. 

Otázky z oblasti práva lze poslat na email redakce@prazskypatriot.cz. Na stránkách www.prazskypatriot.cz/pravni-poradna/ na ně odpovídá advokát Aleš Choděra.

Má sestra nárok na podíl?

Sestra se pohádala s naší matkou a dva roky s ní nemluvila, nenavštěvovala ji ani o svátcích, ani v nemocnici, a když zemřela, nešla na pohřeb. Věděli to i ostatní příbuzní i sousedi. Teď se ovšem velmi zajímá o dědictví Má na něj nárok? Karel K.

Odpověď: Ano, má na dědictví nárok. Měla by na něj dokonce nárok i v případě, kdyby matka udělala poslední vůli, ve které by jí nic neodkázala. Zákon totiž zná pojem neopomenutelný dědic. § 479 občanského zákona uvádí: Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. To, že se sestra o Vaši matku nestarala, je jistě odsouzeníhodné, ale není to důvodem k tomu, aby po ní nic nedědila.

Vydědění vlastního syna

Náš syn propadl drogám. Stal se z něj navíc gambler. Manžel se rozhodl,že jej vydědíme. Já s jeho názorem souhlasím. Syn byl několikrát soudně trestaný, naposledy strávil ve vězení tři roky. Už osm let neukázal doma, a to dokonce v době, kdy jsem byla v nemocnici na velmi vážné operaci srdce. Je možné jej vydědit? Marie V.

Odpověď: Ano, umožňuje Vám to § 469a obč. zákoníku: Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jak potomek projevovat měl, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život.
Doporučuji Vám se obrátit na notáře, který Vám pomůže listinu o vydědění sepsat tzv. notářským zápisem. Pokud chcete listinu o vydědění sepsat sami, pak nesmíte zapomenout na tzv. důvod vydědění. Ve Vašem případě je naprosto nezpochybnitelný fakt, že syn byl ve vězení déle jak jeden rok, je zde tedy dán důvod k vydědění dle § 469a odst 1 písm c) obč. zákoníku.

Syn z prvního manželství

Odpověď: Loni mi zemřel manžel, který mne stanovil jediným dědicem. K projednání dědictví po mém manželovi byl přizván též jeho syn z prvního manželství. On bude také něco po manželovi dědit? Marta B.

Bohužel jste nenapsala, zda je Váš nevlastní syn již zletilý. To má v případě dědictví zásadní význam. § 479 obč. zákoníku totiž hovoří jasně: Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.
Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Váš nevlastní syn tedy budě dědit po Vašem manželovi spolu s Vámi. Pokud je nezletilý, budete s ním dědit rovným dílem, pokud již dovršil osmnáctý rok, pak zdědí pouze čtvrtinu manželova majetku.

Na všechny otázky odpověděl Mgr. Aleš Choděra, www.ak-choderovi.cz.


Další články
Nahoru