dnes
Středa - skorojasno
4°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
5°C
pozítří
Pátek - prehanky-snih-dest
4°C
Právní poradna: (ne)spokojenost v práci. Jak může být ukončen pracovní poměr?
Důvodem odchodu z práce mohou špatné vztahy na pracovišti. Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: (ne)spokojenost v práci. Jak může být ukončen pracovní poměr?

Pracuji půl roku ve firmě, ve které jsem si „nesedla s kolegy“, zkrátka jsem do kolektivu nezapadla. Snažila jsme se to přejít, ale je to pro mne skutečně nepřekonatelné, mám z toho i psychické problémy. Do práce se netěším, je to znát i na mých výsledcích. Je možné zrušit pracovní poměr bez výpovědní lhůty, která je ve smlouvě?

Skončení pracovního poměru upravuje § 48 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může být pracovní poměr rozvázán:

  1. dohodou
  2. výpovědí
  3. okamžitým zrušením
  4. zrušením ve zkušební době
  5. uplynutím sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou.

Vzhledem k tomu, že píšete, že jste zaměstnaná již půl roku, tedy nejste již ve zkušební době a z dotazu nevyplývá, zda je sjednaný na dobu určitou, týkají se Vás první tři varianty.

Dohodou končí pracovní poměr ke dni, na kterém se se zaměstnavatelem dohodnete. Dohoda musí být uzavřena písemně. Pokud je tedy ve Vašem případě možná dohoda přímo se zaměstnavatelem, doporučuji volit tuto variantu.
§ 49 odst. 1 Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.“

Další možností je, že dáte zaměstnavateli písemnou výpověď. Výhodou je, že jako zaměstnanec nemusíte udávat důvod, resp. můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu, nicméně pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní lhůty, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě, a činí nejméně 2 měsíce.

§ 53 odst. 3
Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
§ 51 odst. 1
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.“

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem přichází v úvahu ve dvou případech, a to
• ze zdravotních důvodů na základě lékařského posudku zaměstnanec nemůže dále vykonávat práci, aniž by jeho zdraví bylo tímto výkonem ohroženo a zároveň mu zaměstnavatel neumožnil výkon jiné vhodné práce;
• z důvodu nevyplacení mzdy nebo její náhrady, případně její části, a to do 15 dnů po uplynutí splatnosti.

§ 56 odst. 1
Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

  1. podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  2. zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).“

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Nový zákon o platebním styku bude účinný od 13. ledna 2018

10. prosince 2017 v 10:04

Nařízení ePrivacy na spadnutí – zásadní změny v praxi

23. listopadu 2017 ve 21:29

Nový návrh nařízení Evropské komise ePrivacy přináší zásadní změny, které stojí za pozornost. Nařízení aktualizuje právní rámec ochrany soukromí a elektronické komunikace, resp. stává se doplňkem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nahrazuje dosud platnou směrnici o soukromí a...

Novela zákona o elektronických komunikacích ve vztahu k operátorům

1. listopadu 2017 v 16:08

Po mnoha letech intenzivního jednání všech složek legislativního procesu a velkého tlaku veřejnosti, respektive neziskových sdružení, vešla v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, zaměřená primárně na problematiku ochrany spotřebitele při styku s telekomunikačními...

Novela zákona o daních z příjmů: Podnikatelům se vyplatí změny využít už letos

24. října 2017 v 11:02

Konec roku se blíží a mnozí podnikatelé i firmy už teď začínají připravovat podklady k daňovému přiznání. Letos v červenci byl přijat daňový balíček se zásadními novelami zákona o daních z příjmů. Díky přechodnému ustanovení mají podnikatelé letos dvě možnosti, jak při tvorbě daňového přiznání...

Registrujte se na seminář. Téma? GPDR - seznámení a poznatky z praxe

16. října 2017 ve 20:08

Advokátní kanceláří macek I legal chystá na listopad seminář na téma GPDR – seznámení a poznatky z praxe. Volná místa jsou ještě k dispozici. 

Právní úprava kamerových systémů podle GDPR

8. října 2017 v 15:59

To, že bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně též nazýváno GDPR podle anglické zkratky general data protection regulation, je již mezi podnikateli poměrně známou skutečností. Stále však mnoho z nich tápe v některých...

Právo: Kdy je možné domáhat se opravy zdi na hranici sousedních pozemků?

28. srpna 2017 v 08:15

Oddělení sousedních pozemků je každodenní problém a v praxi často nastávají případy, kdy není možné jednoznačně určit, kde se nachází jejich přesná hranice. Zákon číslo 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), problematiku hraničních linií na rozdíl od svého předchůdce reguluje poměrně...

E-shopy budou muset měnit obchodní podmínky. Nařízení EU začne platit v květnu 2018

21. srpna 2017 v 09:10

Nově přijaté nařízení EU, které se dotýká v podstatě téměř všech podnikatelů, se pochopitelně výrazně dotkne i fungování majitelů a provozovatelů eshopů.

Právní pohled: Jak postupovat, pokud má soused žumpu na mém pozemku?

17. srpna 2017 v 08:04

Nastane-li v sousedských vztazích situace, že soused dlouhodobě užívá žumpu, která je na hranicích jeho pozemku s vaším nebo dokonce přímo na vašem pozemku existuje hned několik možností, jak tuto situaci právně vyřešit.

Další články
Nahoru