dnes
Pátek - jasno
21°C
zítra
Sobota - jasno
21°C
pozítří
Neděle - jasno
19°C
Právo

Právní poradna: když se zraníte na neošetřeném chodníku, můžete chtít bolestné?

Moje babička už hůře chodí, přesto se snaží dorazit po svých alespoň do obchodu ve vedlejší ulici. V zimě, když je námraza nebo sníh, se bojí tak, že spadne. Chci se zeptat, pokud by k tomu došlo a, nedej bože, se poranila, nebo poničila oblečení, vozík, apod., může se na někoho obrátit s požadavkem na náhradu škody? Pokud bude zřejmé, že chodník nebyl s ohledem na počasí nijak ošetřen? Lucie Š.

Jak je zřejmé, otázka směřuje v obecné rovině na odpovědnost za škodu (majetkovou a nemajetkovou újmu). Konkrétně pak na odpovědnost za schůdnost chodníku zhoršenou povětrnostními vlivy. Obecnou úpravu nepochybně obsahuje občanský zákoník (zejména § 2894 až § 2971). Patrně speciální úpravu pro některé škody obsahuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). Platí, že speciální má dostat přednost před obecnou úpravou.

Právní případ bohužel ale nikdy nebývá takto jednoduchý. Nicméně umožní nám to uvědomit si právě složitost právních norem, tak i konkrétností situace. Asi žádný soud by nedokázal rozhodnout na základě tvrzení, že: „byla námraza, bála se, že spadne, spadla, vznikla jí škoda, chodník nebyl nijak ošetřen.“

Rád bych připomněl zkušenost, že většinou efektivnější je postarat se o sebe a o to, aby k porušení práva nedošlo. Takže je na místě zopakovat zásadu – chovat se přiměřeně (opatrně).

Každopádně chodník zpravidla bývá součástí místní komunikace; jejím vlastníkem bývá obec.

§ 12 odst. 4 ZPK:
„Pokud nejsou samostatnými …, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, …“

§ 9 odst. 1 ZPK:
„… vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. ….“

Právě vlastník chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku. To neplatí, pokud by vlastník (obec) prokázal, že nebylo možné závadu odstranit, v případě povětrnostních vlivů závadu zmírnit nebo na ni alespoň upozornit.

§ 27 odst. 3 ZPK:
„Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“

Schůdný je chodník, když umožňuje bezpečný pohyb chodců. Pohyb musí chodec přizpůsobit stavu chodníku (stavebnímu, dopravně-technickému a povětrnostním podmínkám).

§26 odst. 2 ZPK:
„V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

Z výše uvedeného vyplývá, že za případnou některou újmu (škodu) způsobenou vámi popisovaným způsobem by za určitých okolností mohla odpovídat obec (či jiný vlastník chodníku). Samozřejmě by přicházela v úvahu i spoluodpovědnost a tedy nesení újmy nebo její části i chodcem, podle toho, jak se choval.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.

Máte nějakou otázku z libovolné oblasti práva? Pište na adresu redakce@prazskypatriot.cz, odpovědi se objeví v této rubrice. 
 


Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Další články
Nahoru