dnes
Středa - jasno
26°C
zítra
Čtvrtek - jasno
30°C
pozítří
Pátek - skorojasno
30°C
Právo

Poradna: jaký mám nárok na peníze z prodeje majetku po rodičích? Bratr je jako mrtvý brouk

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký nárok mám na peníze z prodeje baráku po rodičích? Otec byl nevlastní, ale od roku 1973 nosím jeho jméno. Matka byla vlastní. Oba rodiče už nežijí. Bratr, kterého, měl můj nevlastní otec s mojí matkou, barák prodal po smrti rodičů. Ale mne na tuto záležitost neupozornil. Veškeré peníze si ponechal, nyní žije v Bechyni a dělá mrtvého brouka. Mně je dnes 50 a barák je už 10 let prodán. Karel M., Praha 8

K přesné odpovědi na Váš dotaz bych bohužel potřeboval znát více informací, než uvádíte. Z Vašeho dotazu totiž nevyplývá, jaký byl Váš právní vztah k prodanému domu. Nevím tedy, jestli jste byl spoluvlastníkem tohoto domu a jako takový jste předmětnou kupní smlouvu podepsal a jen Vám nebyl vydán Vaším bratrem podíl na kupní ceně, či zda jste vlastníkem nebyl.

Pokud jste byl vlastníkem a nebyl Vám vydán Váš podíl na kupní ceně, pak by se jednalo o takzvané. bezdůvodné obohacení Vašeho bratra. Podle § 451 zákona č. 40/1964 Sb. (tj. občanského zákoníku platného v rozhodné době), kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Právo na vydání bezdůvodného obohacení se přitom dle § 107 občanského zákoníku promlčí ve lhůtě dvou let ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo.

Pokud jste však nebyl v době prodeje domu jeho vlastníkem, respektive spoluvlastníkem, tak Vám pochopitelně právo na zaplacení kupní ceny, respektive její vydání Vaším bratrem, nenáleželo. Rozhodující v daném případě patrně bude usnesení soudu o dědictví po Vašich rodičích, ve kterém bylo řešeno, kdo je dědicem a komu majetek náleží.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud jste byl spoluvlastníkem předmětného domu, máte nárok na vydání příslušné části kupní ceny, nicméně se Vám již toto právo nejspíše promlčelo. To má za následek, že v případném soudním sporu by soud nemohl rozhodnout ve Váš prospěch, pokud by Váš bratr vznesl námitku promlčení.

JUDr. Jan Langmeier, advokát, www.langmeier.cz

Máte nějakou otázku z libovolné oblasti práva? Pište na adresu redakce@prazskypatriot.cz, odpovědi se objeví v této rubrice.


Právní poradna: Kdy žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů? Ne vždy je tento krok vhodný

17. června 2018 ve 22:32

Souhlasy kam se podíváš. Asi tak by se dala shrnout lavina mailů, které se na nás hrnuly ze všech stran od společností, které více či méně kreativně požadovaly udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Potřebujete právníka? Praha 10 nabízí bezplatné právní poradenství

31. května 2018 v 09:11

Občané městské části Praha 10, kteří se ocitnou v tíživé rodinné, bytové nebo finanční situaci, mohou využít projektu bezplatného právního poradenství. Služba je poskytována občanům MČ Praha 10, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a požádají o pomoc při řešení své situace sociální...

Přehled kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za druhé pololetí roku 2017

18. dubna 2018 v 07:56

S přicházejícím nařízením GDPR a hrozbou sankcí a postihy od Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen  „ÚOOÚ“) je pro představu vhodné upozornit na současný stav a počet kontrol, které proběhly za rok 2017. Obrázek nechť si každý udělá sám.

Nový nález Ústavního soudu ve věci náhrady regulovaného nájemného

15. února 2018 v 08:14

V červenci roku 2017 jsme již psali o přelomovém rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), kterým tento určil výši náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného (https://www.maceklegal.cz/ceska-republika-ma-zaplatit-majitelum-bytu-miliony.html). Významnost...

Bezplatná právní poradna na radnici

12. února 2018 v 09:22

Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma. Je určeno pro ty, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní radu, jak v konkrétním případě postupovat. Poradí v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady...

Nová evidence skutečných majitelů právnických osob od začátku roku 2018

25. ledna 2018 v 08:21

Novelou zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob vznikla nová povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob a svěřeneckých fondů s účinností od 1. ledna 2018.

Bezplatná Právní poradna v Praze 9

3. ledna 2018 ve 14:44

Pro sociálně slabší občany, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území Prahy 9 je radnicí této městské části zřízena bezplatná právní poradna.

Jak je to s pořizováním a sdílením fotografií i jiných záznamů na sociálních sítích?

31. prosince 2017 v 01:16

Stále více uživatelů sociálních sítí řeší podobné otázky. Problematika sdílení cizího obsahu však není černobílá a je potřeba od sebe oddělit jednotlivé typové kategorie situací, které mohou nastat.

Další články
Nahoru