dnes
Neděle - prehanky-dest
26°C
zítra
Pondělí - prehanky-dest
25°C
pozítří
Úterý - polojasno
28°C
Právo

Právní poradna: Jaké má zaměstnanec nároky a možnosti při nevyplacení mzdy?

Pokud zaměstnanec pracuje na základě řádně sepsané pracovní smlouvy, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci hradit v pravidelných termínech mzdu. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí mzdu řádně a včas, má zaměstnanec ze zákona několik možností, jak takovou situaci řešit.

Kdy je mzda splatná podle zákoníku práce
Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. V rámci tohoto období musí zaměstnavatel určit pravidelný výplatní termín, není-li tento termín sjednán v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě.
Splatnost mzdy podle zákoníku práce je tedy stanovena na poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla práce vykonávána. Například mzda za práci vykonanou v listopadu je splatná nejpozději 31. prosince.

Okamžité zrušení pracovního poměru

V případě, že mzda není řádně vyplacena, má zaměstnanec právo podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce na okamžité zrušení pracovního poměru. V takovém případě zaměstnanci náleží navíc ještě náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby sjednané v pracovní smlouvě. Pokud výpovědní doba není v pracovní smlouvě stanovena, náleží zaměstnanci částka ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Jak jsme si výše vysvětlili, mzda je splatná nejpozději poslední den následujícího měsíce po vykonání práce. V příkladu uvedeném výše tak bude moci zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr kvůli nevyplacení mzdy za listopad až k 15. lednu.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí být doručené zaměstnavateli. Zaměstnanci lze doporučit, aby jej zaslal zaměstnavateli poštou doporučeně s dodejkou, aby bylo jednoznačně prokazatelné, který den byla zásilka zaměstnavateli doručena. Případně je také vhodné okamžité zrušení pracovního poměru předat zaměstnavateli osobně na pracovišti a nechat si od něj potvrdit přehled dlužných mezd.

Zaměstnanec by si dále měl ohlídat lhůty stanovené zákoníkem práce. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Uplatnění nároku u soudu

Pokud zaměstnavatel odmítá odměnu za vykonanou práci uhradit, může se zaměstnanec domáhat zaplacení mzdy také u soudu. Zaměstnanec by měl zaměstnavatele nejprve upozornit předžalobní výzvou a pokud ani přes to zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí, může zaměstnanec podat žalobu. Kromě dlužné mzdy pak může zaměstnanec požadovat i úroky a náhradu nákladů vymáhání. Jde především o soudní poplatek a náklady na právní zastoupení.

Úřad práce může vyplatit dlužnou mzdu za zaměstnavatele

Pokud je proti zaměstnavateli zahájeno insolvenční řízení, může zaměstnanec požádat o výplatu dlužných mzdových nároků úřad práce. Podmínkou je, aby byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Tento návrh může podat kterýkoliv z věřitelů zaměstnavatele, kterým mohou být i jeho zaměstnanci.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit písemně u kteréhokoliv úřadu práce. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků„ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ jsou k dostání na kterémkoliv úřadu práce nebo jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce rozhodného období. Rozhodným obdobím podle zákona je měsíc, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení, dále tři měsíce předcházející tomuto měsíci a také tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení.

Jaký postih hrozí zaměstnavateli

Nedodržení termínu výplaty mzdy je kvalifikováno jako přestupek či správní delikt na úseku odměňování podle zákona o inspekci práce a zaměstnavateli za takový přestupek hrozí pokuta až do výše 2.000.000 Kč.

Autorem textu je Kateřina Marešová, advokátní koncipientka 

www.maceklegal.cz


Exekutorská komora nově zveřejňuje statistiky k exekucím s rozdělením na kraje a okresy

19. srpna 2019 v 07:23

Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR (EK ČR) www.statistiky.ekcr.cz jsou k dispozici další data. Na nejnovějším statistickém listu najdou zájemci údaje o exekucích s geografickým rozdělením na kraje a okresy.

Když už mermomocí chcete někomu půjčit peníze bez podepsání smlouvy, je potřeba se při bankovním převodu zaměřit na text zprávy pro příjemce

21. července 2019 v 08:05

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře...

Jak evidovat pracovní dobu zaměstnanců a jaký bude mít na zaměstnavatele dopad nový rozsudek Soudního dvora EU?

20. července 2019 v 11:51

V posledních týdnech se hodně diskutuje o rozsudku č. C-55/18 Soudního dvora EU o evidenci pracovní doby. Čeští zaměstnavatelé jsou již několik let povinni vést evidenci pracovní doby zaměstnanců. Přináší tento rozsudek pro zaměstnavatele další povinnosti?

Bezplatná právní poradna Prahy 11 na nové adrese

17. července 2019 v 11:50

Bezplatná právní poradna, kterou ve spolupráci s jedenáctou městskou částí provozuje společnost Iuridicum Remedium, působí na nové adrese. Najdete ji v tzv. Domečku u objektu Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1.

Exekutorská komora: Insolvenční správce bude kontrolovat, zda má povinný dost velký plat

10. června 2019 ve 12:06

Očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení, nedávno nabyla účinnosti. Přesně to bylo v sobotu 1. června. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni...

Předkupní právo ke garážovému státní v procesu legislativní změny

31. května 2019 v 09:37

Současná úprava koupě bytové jednotky s garážovým stáním v hromadné garáži se zdá být zbytečně komplikovaná. V legislativním procesu je výjimka z předkupního práva, která by měla být obsažena v novele občanského zákoníku. 

Roste zájem lidí o využívání služeb Evropského spotřebitelského centra

24. dubna 2019 v 09:22

Stále více lidí využívá služby Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC). Za poslední dva roky jejich počet vzrostl o 155 procent, z 1117 v roce 2016 na loňských 2849. Spotřebitelé žádali o informace o svých právech na jednotném trhu a o bezplatnou pomoc ve sporech s podnikateli z ostatních zemí...

Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

Další články
Nahoru