dnes
Úterý - oblacno
12°C
zítra
Středa - zatazeno
10°C
pozítří
Čtvrtek - obcasny-dest
12°C
Právo

Právní poradna: Jaké má zaměstnanec nároky a možnosti při nevyplacení mzdy?

Pokud zaměstnanec pracuje na základě řádně sepsané pracovní smlouvy, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci hradit v pravidelných termínech mzdu. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí mzdu řádně a včas, má zaměstnanec ze zákona několik možností, jak takovou situaci řešit.

Kdy je mzda splatná podle zákoníku práce
Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. V rámci tohoto období musí zaměstnavatel určit pravidelný výplatní termín, není-li tento termín sjednán v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě.
Splatnost mzdy podle zákoníku práce je tedy stanovena na poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla práce vykonávána. Například mzda za práci vykonanou v listopadu je splatná nejpozději 31. prosince.

Okamžité zrušení pracovního poměru

V případě, že mzda není řádně vyplacena, má zaměstnanec právo podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce na okamžité zrušení pracovního poměru. V takovém případě zaměstnanci náleží navíc ještě náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby sjednané v pracovní smlouvě. Pokud výpovědní doba není v pracovní smlouvě stanovena, náleží zaměstnanci částka ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Jak jsme si výše vysvětlili, mzda je splatná nejpozději poslední den následujícího měsíce po vykonání práce. V příkladu uvedeném výše tak bude moci zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr kvůli nevyplacení mzdy za listopad až k 15. lednu.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí být doručené zaměstnavateli. Zaměstnanci lze doporučit, aby jej zaslal zaměstnavateli poštou doporučeně s dodejkou, aby bylo jednoznačně prokazatelné, který den byla zásilka zaměstnavateli doručena. Případně je také vhodné okamžité zrušení pracovního poměru předat zaměstnavateli osobně na pracovišti a nechat si od něj potvrdit přehled dlužných mezd.

Zaměstnanec by si dále měl ohlídat lhůty stanovené zákoníkem práce. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Uplatnění nároku u soudu

Pokud zaměstnavatel odmítá odměnu za vykonanou práci uhradit, může se zaměstnanec domáhat zaplacení mzdy také u soudu. Zaměstnanec by měl zaměstnavatele nejprve upozornit předžalobní výzvou a pokud ani přes to zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí, může zaměstnanec podat žalobu. Kromě dlužné mzdy pak může zaměstnanec požadovat i úroky a náhradu nákladů vymáhání. Jde především o soudní poplatek a náklady na právní zastoupení.

Úřad práce může vyplatit dlužnou mzdu za zaměstnavatele

Pokud je proti zaměstnavateli zahájeno insolvenční řízení, může zaměstnanec požádat o výplatu dlužných mzdových nároků úřad práce. Podmínkou je, aby byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Tento návrh může podat kterýkoliv z věřitelů zaměstnavatele, kterým mohou být i jeho zaměstnanci.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit písemně u kteréhokoliv úřadu práce. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků„ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ jsou k dostání na kterémkoliv úřadu práce nebo jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce rozhodného období. Rozhodným obdobím podle zákona je měsíc, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení, dále tři měsíce předcházející tomuto měsíci a také tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení.

Jaký postih hrozí zaměstnavateli

Nedodržení termínu výplaty mzdy je kvalifikováno jako přestupek či správní delikt na úseku odměňování podle zákona o inspekci práce a zaměstnavateli za takový přestupek hrozí pokuta až do výše 2.000.000 Kč.

Autorem textu je Kateřina Marešová, advokátní koncipientka 

www.maceklegal.cz


GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Výpověď v práci? Jaké má zaměstnanec právo, ale i povinnosti

30. listopadu 2018 v 10:45

Zaměstnavatel odmítl podepsat moji výpověď. Co s tím? Odpovídá Jana Kaplická z Profesia.cz. Výpověď z pracovního poměru je jednostranný akt – znamená to, že výpověď se druhé straně prostě dá. Předání výpovědi ale má svá pravidla: výpověď musí být vždy písemná a v písemné podobě musí být vždy...

Zamýšlíte vstoupit do společnosti jako tichý společník?

10. listopadu 2018 v 18:13

V naší advokátní kanceláři Macek Legal často pro své klienty připravujeme smlouvy o tiché společnosti v rámci investorských vstupů do společností. Pro přiblížení, jak takové tiché společenství funguje, jaké má výhody a jaká úskalí, jsme se rozhodli napsat tento...

Nakupujte jako Němci nebo Francouzi, od prosince na národnosti nezáleží

8. listopadu 2018 v 08:14

Paní Jana nechává vánoční nákupy vždy až na prosinec a většinou nakupuje online. Letos svým vnoučatům může vybrat ten nejlepší dárek ve francouzských, švédských nebo třeba portugalských e-shopech. Koupí je za stejných podmínek jako místní občané. Může za to nové nařízení Evropské unie, které od...

Pozor na vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů

7. listopadu 2018 v 07:59

Od 25. května 2018, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení na ochranu osobních údajů, nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation), jsou internetové stránky a hlavně emailové schránky uživatelů zahlceny požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Řada příjemců těchto žádostí na...

Další články
Nahoru