dnes
Pátek - jasno
21°C
zítra
Sobota - jasno
21°C
pozítří
Neděle - jasno
19°C
Právo

Právní poradna: Dědím, dědíš, dědíme. Jak změnil dědictví nový občanský zákoník?

Jaké jsou v souvislosti s novým občanským zákoníkem změny v podmínkách dědictví? Jak je to s dědědím ze závěti? Koho se může týkat vydědění? Kdo vydědit nemůže? O dědictví píše advokátní koncipientka Zuzana Gergeľová.

Dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (takzvaného nového občanského zákoníku – dále jen „NOZ“), lze dědit ze zákona, ze závěti nebo z dědické smlouvy. V případě, že zůstavitel (zemřelý, po kterém se dědí) nesepsal za života závět, a ani neuzavřel dědickou smlouvu, dědí se dle zákonných ustanovení.

Ze zákona se dědí po třídách, kdy v 1. třídě dědí zůstavitelovi děti a jeho manžel, nedědí-li zůstavitelovi potomci (tedy když zůstavitel žádné děti nemá) dědí v 2. třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Pokud nedědí po zůstaviteli rodiče ani manžel, dědí ve 3. třídě sourozenci zůstavitele a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Další třídy povolávají k dědictví ještě vzdálenější příbuzné, viz. ust. § 1638 a násl. NOZ.

V případě dědění ze závěti je na zůstaviteli, jak rozdělí svůj majetek, kterým osobám připadne určitá část majetku zůstavitele. Zákon zná pouze jedno omezení, a to takzvané nepominutelné dědice, kterým náleží povinný díl z pozůstalosti i v případě, že by v závěti nebyl uveden.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud tyto děti nedědí, tak jsou to jejich potomci. Obecně lze říci, že závěť musí být písemná. Závěť může být buď sepsaná vlastní rukou, nebo sepsaná jinak, avšak pokud ji zůstavitel nesepsal vlastní rukou, musí ji alespoň podepsat před nejméně 2 svědky. Závěť lze pořídit i ve formě notářského zápisu.

Další možnosti, jak rozhodnout o svém majetku po smrti, je sepsat dědickou smlouvu. Tento institut je novinkou, kterou zavedl NOZ a umožňuje zůstaviteli uzavřít smlouvu s třetí osobou, jako dědicem zůstavitele.

Zůstavitel je v souladu s ust. § 1585 odst. 1 NOZ omezen tak, že dědickou smlouvu může pořídit pouze o ¾ pozůstalosti, ¼ musí zůstat volná. Dědickou smlouvou zůstavitel povolává třetí osobu za svého dědice a tato třetí osoba to přijímá. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy například notářského zápis, jinak je neplatná, avšak při nedostatku formy se na ni může hledět jako na závět, pokud splňuje všechny náležitosti závěti.

Vydědění se týká pouze nepominutelných dědiců, tedy dětí zůstavitele, případně potomků dětí zůstavitele. Pokud jste bezdětný, jak uvádíte ve svém dotazu, tak ve vašem případě nepominutelný dědic není, a tedy nemůžete nikoho vydědit.

Mgr. Zuzana Gergeľová, advokátní koncipientka
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.


Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Další články
Nahoru