dnes
Pátek - zatazeno
10°C
zítra
Sobota - oblacno
10°C
pozítří
Neděle - obcasny-dest
13°C
Právo

Právní poradna: Dědím, dědíš, dědíme. Jak změnil dědictví nový občanský zákoník?

Jaké jsou v souvislosti s novým občanským zákoníkem změny v podmínkách dědictví? Jak je to s dědědím ze závěti? Koho se může týkat vydědění? Kdo vydědit nemůže? O dědictví píše advokátní koncipientka Zuzana Gergeľová.

Dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (takzvaného nového občanského zákoníku – dále jen „NOZ“), lze dědit ze zákona, ze závěti nebo z dědické smlouvy. V případě, že zůstavitel (zemřelý, po kterém se dědí) nesepsal za života závět, a ani neuzavřel dědickou smlouvu, dědí se dle zákonných ustanovení.

Ze zákona se dědí po třídách, kdy v 1. třídě dědí zůstavitelovi děti a jeho manžel, nedědí-li zůstavitelovi potomci (tedy když zůstavitel žádné děti nemá) dědí v 2. třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Pokud nedědí po zůstaviteli rodiče ani manžel, dědí ve 3. třídě sourozenci zůstavitele a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Další třídy povolávají k dědictví ještě vzdálenější příbuzné, viz. ust. § 1638 a násl. NOZ.

V případě dědění ze závěti je na zůstaviteli, jak rozdělí svůj majetek, kterým osobám připadne určitá část majetku zůstavitele. Zákon zná pouze jedno omezení, a to takzvané nepominutelné dědice, kterým náleží povinný díl z pozůstalosti i v případě, že by v závěti nebyl uveden.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud tyto děti nedědí, tak jsou to jejich potomci. Obecně lze říci, že závěť musí být písemná. Závěť může být buď sepsaná vlastní rukou, nebo sepsaná jinak, avšak pokud ji zůstavitel nesepsal vlastní rukou, musí ji alespoň podepsat před nejméně 2 svědky. Závěť lze pořídit i ve formě notářského zápisu.

Další možnosti, jak rozhodnout o svém majetku po smrti, je sepsat dědickou smlouvu. Tento institut je novinkou, kterou zavedl NOZ a umožňuje zůstaviteli uzavřít smlouvu s třetí osobou, jako dědicem zůstavitele.

Zůstavitel je v souladu s ust. § 1585 odst. 1 NOZ omezen tak, že dědickou smlouvu může pořídit pouze o ¾ pozůstalosti, ¼ musí zůstat volná. Dědickou smlouvou zůstavitel povolává třetí osobu za svého dědice a tato třetí osoba to přijímá. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy například notářského zápis, jinak je neplatná, avšak při nedostatku formy se na ni může hledět jako na závět, pokud splňuje všechny náležitosti závěti.

Vydědění se týká pouze nepominutelných dědiců, tedy dětí zůstavitele, případně potomků dětí zůstavitele. Pokud jste bezdětný, jak uvádíte ve svém dotazu, tak ve vašem případě nepominutelný dědic není, a tedy nemůžete nikoho vydědit.

Mgr. Zuzana Gergeľová, advokátní koncipientka
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.


Exekutorská komora nově zveřejňuje statistiky k exekucím s rozdělením na kraje a okresy

19. srpna 2019 v 07:23

Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR (EK ČR) www.statistiky.ekcr.cz jsou k dispozici další data. Na nejnovějším statistickém listu najdou zájemci údaje o exekucích s geografickým rozdělením na kraje a okresy.

Když už mermomocí chcete někomu půjčit peníze bez podepsání smlouvy, je potřeba se při bankovním převodu zaměřit na text zprávy pro příjemce

21. července 2019 v 08:05

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře...

Jak evidovat pracovní dobu zaměstnanců a jaký bude mít na zaměstnavatele dopad nový rozsudek Soudního dvora EU?

20. července 2019 v 11:51

V posledních týdnech se hodně diskutuje o rozsudku č. C-55/18 Soudního dvora EU o evidenci pracovní doby. Čeští zaměstnavatelé jsou již několik let povinni vést evidenci pracovní doby zaměstnanců. Přináší tento rozsudek pro zaměstnavatele další povinnosti?

Bezplatná právní poradna Prahy 11 na nové adrese

17. července 2019 v 11:50

Bezplatná právní poradna, kterou ve spolupráci s jedenáctou městskou částí provozuje společnost Iuridicum Remedium, působí na nové adrese. Najdete ji v tzv. Domečku u objektu Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1.

Další články
Nahoru