dnes
Úterý - oblacno
12°C
zítra
Středa - zatazeno
10°C
pozítří
Čtvrtek - obcasny-dest
12°C
Právo

Právní poradna: Dědím, dědíš, dědíme. Jak změnil dědictví nový občanský zákoník?

Jaké jsou v souvislosti s novým občanským zákoníkem změny v podmínkách dědictví? Jak je to s dědědím ze závěti? Koho se může týkat vydědění? Kdo vydědit nemůže? O dědictví píše advokátní koncipientka Zuzana Gergeľová.

Dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (takzvaného nového občanského zákoníku – dále jen „NOZ“), lze dědit ze zákona, ze závěti nebo z dědické smlouvy. V případě, že zůstavitel (zemřelý, po kterém se dědí) nesepsal za života závět, a ani neuzavřel dědickou smlouvu, dědí se dle zákonných ustanovení.

Ze zákona se dědí po třídách, kdy v 1. třídě dědí zůstavitelovi děti a jeho manžel, nedědí-li zůstavitelovi potomci (tedy když zůstavitel žádné děti nemá) dědí v 2. třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Pokud nedědí po zůstaviteli rodiče ani manžel, dědí ve 3. třídě sourozenci zůstavitele a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Další třídy povolávají k dědictví ještě vzdálenější příbuzné, viz. ust. § 1638 a násl. NOZ.

V případě dědění ze závěti je na zůstaviteli, jak rozdělí svůj majetek, kterým osobám připadne určitá část majetku zůstavitele. Zákon zná pouze jedno omezení, a to takzvané nepominutelné dědice, kterým náleží povinný díl z pozůstalosti i v případě, že by v závěti nebyl uveden.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud tyto děti nedědí, tak jsou to jejich potomci. Obecně lze říci, že závěť musí být písemná. Závěť může být buď sepsaná vlastní rukou, nebo sepsaná jinak, avšak pokud ji zůstavitel nesepsal vlastní rukou, musí ji alespoň podepsat před nejméně 2 svědky. Závěť lze pořídit i ve formě notářského zápisu.

Další možnosti, jak rozhodnout o svém majetku po smrti, je sepsat dědickou smlouvu. Tento institut je novinkou, kterou zavedl NOZ a umožňuje zůstaviteli uzavřít smlouvu s třetí osobou, jako dědicem zůstavitele.

Zůstavitel je v souladu s ust. § 1585 odst. 1 NOZ omezen tak, že dědickou smlouvu může pořídit pouze o ¾ pozůstalosti, ¼ musí zůstat volná. Dědickou smlouvou zůstavitel povolává třetí osobu za svého dědice a tato třetí osoba to přijímá. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy například notářského zápis, jinak je neplatná, avšak při nedostatku formy se na ni může hledět jako na závět, pokud splňuje všechny náležitosti závěti.

Vydědění se týká pouze nepominutelných dědiců, tedy dětí zůstavitele, případně potomků dětí zůstavitele. Pokud jste bezdětný, jak uvádíte ve svém dotazu, tak ve vašem případě nepominutelný dědic není, a tedy nemůžete nikoho vydědit.

Mgr. Zuzana Gergeľová, advokátní koncipientka
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.


GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Výpověď v práci? Jaké má zaměstnanec právo, ale i povinnosti

30. listopadu 2018 v 10:45

Zaměstnavatel odmítl podepsat moji výpověď. Co s tím? Odpovídá Jana Kaplická z Profesia.cz. Výpověď z pracovního poměru je jednostranný akt – znamená to, že výpověď se druhé straně prostě dá. Předání výpovědi ale má svá pravidla: výpověď musí být vždy písemná a v písemné podobě musí být vždy...

Zamýšlíte vstoupit do společnosti jako tichý společník?

10. listopadu 2018 v 18:13

V naší advokátní kanceláři Macek Legal často pro své klienty připravujeme smlouvy o tiché společnosti v rámci investorských vstupů do společností. Pro přiblížení, jak takové tiché společenství funguje, jaké má výhody a jaká úskalí, jsme se rozhodli napsat tento...

Nakupujte jako Němci nebo Francouzi, od prosince na národnosti nezáleží

8. listopadu 2018 v 08:14

Paní Jana nechává vánoční nákupy vždy až na prosinec a většinou nakupuje online. Letos svým vnoučatům může vybrat ten nejlepší dárek ve francouzských, švédských nebo třeba portugalských e-shopech. Koupí je za stejných podmínek jako místní občané. Může za to nové nařízení Evropské unie, které od...

Pozor na vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů

7. listopadu 2018 v 07:59

Od 25. května 2018, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení na ochranu osobních údajů, nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation), jsou internetové stránky a hlavně emailové schránky uživatelů zahlceny požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Řada příjemců těchto žádostí na...

Další články
Nahoru