dnes
Neděle - obcasny-dest
6°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
5°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
11°C
Právo

Právní poradna: Dědím, dědíš, dědíme. Jak změnil dědictví nový občanský zákoník?

Jaké jsou v souvislosti s novým občanským zákoníkem změny v podmínkách dědictví? Jak je to s dědědím ze závěti? Koho se může týkat vydědění? Kdo vydědit nemůže? O dědictví píše advokátní koncipientka Zuzana Gergeľová.

Dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (takzvaného nového občanského zákoníku – dále jen „NOZ“), lze dědit ze zákona, ze závěti nebo z dědické smlouvy. V případě, že zůstavitel (zemřelý, po kterém se dědí) nesepsal za života závět, a ani neuzavřel dědickou smlouvu, dědí se dle zákonných ustanovení.

Ze zákona se dědí po třídách, kdy v 1. třídě dědí zůstavitelovi děti a jeho manžel, nedědí-li zůstavitelovi potomci (tedy když zůstavitel žádné děti nemá) dědí v 2. třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Pokud nedědí po zůstaviteli rodiče ani manžel, dědí ve 3. třídě sourozenci zůstavitele a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Další třídy povolávají k dědictví ještě vzdálenější příbuzné, viz. ust. § 1638 a násl. NOZ.

V případě dědění ze závěti je na zůstaviteli, jak rozdělí svůj majetek, kterým osobám připadne určitá část majetku zůstavitele. Zákon zná pouze jedno omezení, a to takzvané nepominutelné dědice, kterým náleží povinný díl z pozůstalosti i v případě, že by v závěti nebyl uveden.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud tyto děti nedědí, tak jsou to jejich potomci. Obecně lze říci, že závěť musí být písemná. Závěť může být buď sepsaná vlastní rukou, nebo sepsaná jinak, avšak pokud ji zůstavitel nesepsal vlastní rukou, musí ji alespoň podepsat před nejméně 2 svědky. Závěť lze pořídit i ve formě notářského zápisu.

Další možnosti, jak rozhodnout o svém majetku po smrti, je sepsat dědickou smlouvu. Tento institut je novinkou, kterou zavedl NOZ a umožňuje zůstaviteli uzavřít smlouvu s třetí osobou, jako dědicem zůstavitele.

Zůstavitel je v souladu s ust. § 1585 odst. 1 NOZ omezen tak, že dědickou smlouvu může pořídit pouze o ¾ pozůstalosti, ¼ musí zůstat volná. Dědickou smlouvou zůstavitel povolává třetí osobu za svého dědice a tato třetí osoba to přijímá. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy například notářského zápis, jinak je neplatná, avšak při nedostatku formy se na ni může hledět jako na závět, pokud splňuje všechny náležitosti závěti.

Vydědění se týká pouze nepominutelných dědiců, tedy dětí zůstavitele, případně potomků dětí zůstavitele. Pokud jste bezdětný, jak uvádíte ve svém dotazu, tak ve vašem případě nepominutelný dědic není, a tedy nemůžete nikoho vydědit.

Mgr. Zuzana Gergeľová, advokátní koncipientka
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.


Novela zákona o elektronických komunikacích ve vztahu k operátorům

1. listopadu 2017 v 16:08 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Po mnoha letech intenzivního jednání všech složek legislativního procesu a velkého tlaku veřejnosti, respektive neziskových sdružení, vešla v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, zaměřená primárně na problematiku ochrany spotřebitele při styku s telekomunikačními...

Novela zákona o daních z příjmů: Podnikatelům se vyplatí změny využít už letos

24. října 2017 v 11:02 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Konec roku se blíží a mnozí podnikatelé i firmy už teď začínají připravovat podklady k daňovému přiznání. Letos v červenci byl přijat daňový balíček se zásadními novelami zákona o daních z příjmů. Díky přechodnému ustanovení mají podnikatelé letos dvě možnosti, jak při tvorbě daňového přiznání...

Registrujte se na seminář. Téma? GPDR - seznámení a poznatky z praxe

16. října 2017 ve 20:08 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Advokátní kanceláří macek I legal chystá na listopad seminář na téma GPDR – seznámení a poznatky z praxe. Volná místa jsou ještě k dispozici. 

Právní úprava kamerových systémů podle GDPR

8. října 2017 v 15:59 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

To, že bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně též nazýváno GDPR podle anglické zkratky general data protection regulation, je již mezi podnikateli poměrně známou skutečností. Stále však mnoho z nich tápe v některých...

Právo: Kdy je možné domáhat se opravy zdi na hranici sousedních pozemků?

28. srpna 2017 v 08:15 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Oddělení sousedních pozemků je každodenní problém a v praxi často nastávají případy, kdy není možné jednoznačně určit, kde se nachází jejich přesná hranice. Zákon číslo 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), problematiku hraničních linií na rozdíl od svého předchůdce reguluje poměrně...

E-shopy budou muset měnit obchodní podmínky. Nařízení EU začne platit v květnu 2018

21. srpna 2017 v 09:10 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Nově přijaté nařízení EU, které se dotýká v podstatě téměř všech podnikatelů, se pochopitelně výrazně dotkne i fungování majitelů a provozovatelů eshopů.

Právní pohled: Jak postupovat, pokud má soused žumpu na mém pozemku?

17. srpna 2017 v 08:04 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Nastane-li v sousedských vztazích situace, že soused dlouhodobě užívá žumpu, která je na hranicích jeho pozemku s vaším nebo dokonce přímo na vašem pozemku existuje hned několik možností, jak tuto situaci právně vyřešit.

Může se vám hodit: Jak se bránit sousedovi, který ohrožuje čistotu vaší vody

2. srpna 2017 v 09:10 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Pokud už se vám někdy stalo, že váš soused ohrožoval čistotu vaši vody ve studni, pak v následujících řádcích se dozvíte, jak se mu bránit.

Česká republika má zaplatit majitelům bytů miliony

17. července 2017 ve 14:42 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále „ESLP“) odmítl odvolání České republiky ve věci ČAPSKÝ a JESCHKEOVÁ proti ČESKÉ REPUBLICE a potvrdil tak své dřívější rozhodnutí z 9. února 2017, které tímto nabylo právní moci dne 3. července 2017. Rozsudkem bylo výše uvedeným majitelům bytů...

Novela vyhlášky o registraci vozidel

30. června 2017 v 09:56 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č. 158/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o již třetí novelizaci vyhlášky o registraci vozidel v roce 2017.

Další články
Nahoru