dnes
Úterý - zatazeno
6°C
zítra
Středa - zatazeno
4°C
pozítří
Čtvrtek - zatazeno
7°C
Praktická volební kuchařka: volit lze doma, v nemocnici i po ztrátě občanky. Kdy je problém?
Nemocniční lůžko. Ilustrační foto: Blogotron / Wikimedia Commons

Praktická volební kuchařka: volit lze doma, v nemocnici i po ztrátě občanky. Kdy je problém?

Volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října, se nezadržitelně blíží. Jak lze volit, když se člověk nemůže dostavit do volební místnosti? Nebo když je v nemocnici? Nebo když ztratil občanský průkaz? Přinášíme praktickou „volební kuchařku“.

Stačí telefonicky kontaktovat úřad příslušné městské části, nechat se spojit s úředníky, kteří mají volby na starosti, a požádat je o to, aby za vámi zástupci konkrétní okrskové komise přišli s volební urnou, případně se i domluvit na konkrétní den a hodinu.

Je třeba nahlásit trvalé bydliště a dobu, kdy bude možné vás doma zastihnout. Žádost je možné sdělit i v době voleb. Na webových stránkách příslušných městských částí je většinou už nyní zveřejněno volební telefonní číslo, kde podávají veškeré podstatné informace.

Žádost o donesení volební urny může i jiný člověk

V době voleb by na webech městských částí měla být zveřejněna i telefonická spojení na zapisovatelky konkrétních okrskových volebních komisí. Případně je zájemci sdělí právě na informačním čísle té které části pro volby do Poslanecké sněmovny.

Žádost o to, aby konkrétní volič mohl odvolit doma, může i jiná osoba – příbuzný nebo třeba soused. Také buď předem, nebo i v době voleb, nejen telefonicky, ale třeba i při osobní návštěvě volební místnosti, kde sdělí tuto skutečnost přítomným členům okrskové volební komise.

Následně za imobilním voličem přijdou minimálně dva zástupci okrskové volební komise s přenosnou volební urnou, kam vhodí hlasovací lístek. Minimálně dva jsou proto, aby se navzájem kontrolovali, a nemohlo dojít k manipulacím. Nesmějí jakkoli radit či naznačovat, koho má dotyčný volit. A to ani v případě, že o radu žádá.

Volit mohou i lidé ve zdravotnických zařízeních

Uplatnit své volební právo samozřejmě mohou i lidé, kteří jsou v termínu voleb hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních. Pokud tam jsou hospitalizováni dlouhodobě, správa zařízení by je měla informovat o možnosti zapsání na zvláštní seznam voličů.

Údaje o těchto voličích, které lze podle potřeby aktualizovat, musí správa příslušného zařízení předat konkrétnímu obecnímu úřadu (městskému úřadu, úřadu městské části…) nejpozději sedm dní před začátkem voleb – do 18. října (do 14 hodin).

Hospitalizovaní pak budou také volit do přenosné volební schránky. K dispozici jim budou kandidátní listiny kraje, kde se příslušné zdravotnické zařízení nachází.

Překážkou může být náhlá hospitalizace

V případě krátkodobé hospitalizace je nejvhodnější vyřídit si voličský průkaz, na který volič může volit kdekoli. O ten je třeba požádat taktéž na úřadu městské části. Lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu končí ve středu 23. října (v 16 hodin)

Pokud se zdravotnické zařízení nachází ve stejném volebním okrsku, kde dotyčný bydlí, může – bez voličského průkazu – zažádat o přinesení volební schránky a volit tímto způsobem.

Může se ale i stát, že je člověk hospitalizován náhle – tedy po uzavření stálého seznamu voličů (23. říjen po 16. hodině), a náhle se ocitne ve zdravotnickém zařízení mimo jeho volební okrsek, ze kterého není schopen se dostavit k volbám. Taková skutečnost je považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Volit lze i s pasem či náhradní občankou

Pokud někdo kupříkladu ztratil či mu byl odcizen občanský průkaz nebo mu v době voleb končí jeho platnost, může se u voleb prokázat platným cestovním pasem. Ne každý jej ale vlastní.

Možné je proto též odvolit s náhradním dokladem totožnosti, který dotyčnému vydají na úřadu městské části. Jeho platnost je jeden měsíc, přičemž mezitím dostane dotyčný nový občanský průkaz.

Pozor – náhradní doklad totožnosti není možné zaměňovat za potvrzení o ztrátě či krádeži občanského průkazu, se kterým volit nelze.

K tomu, aby mohl být náhradní doklad totožnosti vydán, je třeba mít dvě barevné pasové fotografie, k vydání nového občanského průkazu, o který se při té příležitosti žádá, je třeba donést i ověřenou kopii rodného listu a uhradit správní poplatek kolem sta korun.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru