dnes
Středa - zatazeno
21°C
zítra
Čtvrtek - jasno
19°C
pozítří
Pátek - polojasno
17°C
Zpravodajství

Praha zajistila svoz a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na další období

Hlavní město Praha jako kraj má povinnost zajistit sběr, svoz a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren ze svého území a dnes byla podepsána smlouva o zajištění této služby mezi městem a novým dodavatelem, spol. EKOM CZ, a. s., na období do 30. září 2020.

„Každý občan může zdarma předat nepoužitelná léčiva do kterékoliv lékárny, která je povinna nepoužitelná léčiva převzít,“ připomíná radní hl. m. Prahy Jana Plamínková a doporučuje: „Lidé by si měli pravidelně kontrolovat obsah své „domácí“ lékárničky a vyřazovat z ní léčiva, která jsou již nepoužitelná. Léčiva, ale i ostatní nebezpečné odpady mohou dále Pražané zdarma odevzdat na sběrných dvorech, stabilních sběrných místech hl. m. Prahy nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.“
Nepoužitelná léčiva jsou léčiva:
•    nevyhovující jakosti (např. změna jejich vzhledu),
•    s prošlou dobou použitelnosti (je vyznačena na jejich obalu),
•    uchovávaná za jiných podmínek (např. teplotních a světelných podmínek než je uvedeno v příbalové informaci u léčivého přípravku),
•    připravená za jiných než předepsaných podmínek,
•    zjevně poškozená (např. potrhaný a znečištěný obal léčivého přípravku),
•    bez obalu a označení – nelze zjistit, o jaké léčivo se jedná,
•    neotevřená balení léčiv, u kterých zatím neuplynula doba použitelnosti, nelze je
však použít pro léčbu (např. z důvodu vedlejších účinků nebo ukončení léčby),
•    nespotřebovaná.

Tato léčiva musí být odstraněna včetně obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat a ke kontaminaci životního prostředí.

Shromažďování použitých injekčních stříkaček a jehel z domácí péče, jehel z inzulinových per diabetiků apod. není v kompetenci lékáren a tyto nebezpečné odpady je nutné předat zdravotnickému zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána, případně příslušnému ošetřujícímu lékaři.


Bezplatný seminář: Finanční arbitr a spotřebitelé

15. října 2018 ve 12:50

Humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 a Občanská poradna Společnou cestou zvou ve čtvrtek 18 října od 9 hodin na seminář Finanční arbitr a spotřebitelé.

Další články
Nahoru