dnes
Úterý - skorojasno
31°C
zítra
Středa - skorojasno
35°C
pozítří
Čtvrtek - skorojasno
27°C
Zpravodajství

Praha ve spolupráci s Asociací občanských poraden uspořádala konferenci zabývající se chudobou v České republice

Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky byl název mezinárodní konference, kterou pod záštitou radního hlavního města Prahy Daniela Hodka dnes uspořádala Asociace občanských poraden (AOP) v Sále architektů na Staroměstské radnici. Mezi nejdiskutovanějšími tématy byl problém chudoby a zaměstnávání mladých očima odborníků z České republiky, Skotska, Rakouska, Slovenska a zaměstnavatelských svazů. Záměrem bylo konfrontovat zahraniční zkušenosti se zkušenostmi z České republiky a vzájemně se informovat o aktuálním vývoji sociální politiky v EU a ČR. 

AOP prostřednictvím svých zástupců varovala před nastupujícím populismem, který ve volbách uspěl s hesly proti parazitům a tvrzením o plošném zneužívání sociálních dávek. V České republice je podle statistik ohroženo chudobou okolo 9,7 % populace, což je zhruba 1,02 milionu lidí. Ani zdaleka se přitom nejedná jen o lidi, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat. Je mezi nimi řada lidí, kteří nevyjdou s důchodem, mají nízký plat, jsou v pozici samoživitelů… Mnoho seniorů strádá, protože pečují o osoby blízké nebo mají dluhy, které vznikly ručením za osoby blízké, případně se nachytali na činností nechvalně proslulých „šmejdů“.

„Ukazuje se, že problémy seniorů nejsou jen ve výši důchodů a jejich valorizací, ale jsou daleko obsáhlejší. Pro mě osobně je nepřijatelné, že se na seniory zaměřují různé podnikatelské aktivity s cílem je poškodit. Mohou jim způsobit neřešitelné životní komplikace a v některých případech je i neúměrně zadlužit. Podporuji proto aktivity organizací, které se zabývají problematikou seniorů, ale i dalších sociálně slabších lidí ve společnosti, a pokouší se nalézat způsoby řešení a nápravy tohoto neutěšeného stavu,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.    

V rámci konference se probírala řada legislativních úprav směřujících proti zneužívání dávek, které mohou mít i nepříznivé dopady na lidi ve skutečné nouzi. Jako příklad byl uváděn převod části dávek v hmotné nouzi na poukázky, ze kterých nebude možné dokrývat náklady na bydlení v případech, kde doplatek na bydlení nepostačuje. Právě bydlení je přitom jedním z hlavních faktorů prudkého snížení životní úrovně.

Ze zkušeností občanských poraden bylo také prezentováno, že lidé neznají svá práva, neumí se bránit, jsou zmatení a nešťastní, chybí jim peníze na stěhování a z toho důvodu se mohou i zadlužit.

Konference podle organizátorů jasně ukázala, že řešení chudoby musí být komplexní a neobejde se bez prevence. Dílčím řešením se jeví nabídky bytů s nižším nájem, či asistence osamělým seniorům.


Další články
Nahoru