dnes
Čtvrtek - jasno
28°C
zítra
Pátek - skorojasno
27°C
pozítří
Sobota - zatazeno
29°C
Praha sice chrání rorýse vyhláškou, některé stavby je však stále ohrožují
Rorýs obecný. Foto: archiv Záchranné stanice v Jinonicích

Praha sice chrání rorýse vyhláškou, některé stavby je však stále ohrožují

Rorýsi v Praze to mnohdy nemají lehké. Ve Vršovicích je povolena stavba budovy, která by poškodila jejich hnízdění. V Horních Měcholupech zase začali zateplovat, když bylo hnízdění rorýsů.

Rorýs obecný (Apus apus)

Malý stěhovavý pták z řádu svišťounů.

Většinu času tráví v letu, patří k nejlepším letcům.

Je možné jej zaměnit s vlaštovkou obecnou, jiřičkou obecnou a břehulí říční.

Hnízdí téměř v celé Evropě, v severní Africe a na rozsáhlém území Asie.

V České republice je zvláště chráněný jako ohrožený druh.

V Praze hnízdí především na větracích otvorech panelových domů. 

„Stavba, která by měla mít osm pater, má stát na zeleném plácku z boku domu číslo jedna. Zbourána by měla být i místní trafostanice,“ uvedla ochránkyně zvířat Renata Vikartová. Stavba by měla stát na rozhraní ulic Novorossijská a U Roháčových kasáren.

Na domech – zhruba přes půlku ulice – přitom hnízdí přes deset párů rorýse obecného. „Stavba zničí obrovské hnízdiště rorýse obecného, který hnízdí právě pod okapy budovy, Novorosijská 1 – částečně z ulice, přičemž hlavní hnízdiště je právě z boku domu do ulice U Roháčových kasáren,“ uvedla Vikartová.

Pokud se začne stavět v dubnu příštího roku, jak je zatím plánováno, odporovalo by to navíc vyhlášce na ochranu rorýse. Podle té nesmí být právě od 20. dubna do 10. srpna hnízdiště narušována, rušilo by to například krmení mláďat.

Měcholupy: zateplování v době hnízdění

Podle Lukáše Viktora z České společnosti ornitologické, kterého ochránci ptactva požádali o radu, stavbě sice zabránit nelze, ale stavebním úřadem by mohla být požadována a investorem na jeho náklady provedena kompenzační opatření: náhradní hnízdiště. Také by bylo možné – s ohledem na hnízdění rorýsů – jednat o termínu výstavby.

mecholupy-nahled

Stavební práce na Veronském náměstí

Obdobný problém je na Veronském náměstí, které se nachází v Horních Měcholupech. Tam právě ve vegetačním období, kdy rorýsi hnízdí, začalo zateplování.

Aktivistka Marie Široká jednala se zástupcem investora, který alespoň slíbil vybudování budek. Pracovník na stavbě zase slíbil kontrolu otvorů a odstranění části sítě vedle vletového otvoru, kde mají rorýsi hnízda.

Od roku 2009 chrání Praha rorýse vyhláškou

Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov schválila městská rada už v prosinci 2009. Cílem předpisu bylo včasné předcházení možným konfliktům mezi zájmy investorů a stavebních firem a zájmy ochrany přírody.

Tehdejší radní pro životní prostředí Petr Štěpánek to odůvodnil tím, že rorýs obecný, který je chráněným druhem, „k hnízdění využívá větracích otvorů, dutin v podstřeší a ve střešních konstrukcích, a proto rekonstrukce budov, často spojené se zateplováním, při nichž jsou větrací otvory a dutiny uzavírány či opatřovány ochrannými mřížkami, znamenají problém“.

vrsovice

Na rohu Novorossijské hnízdí rorýs

Nařízení mělo umožnit efektivně chránit hnízdní populaci rorýse obecného, aniž by konkrétní opatření znamenala z hlediska rekonstrukcí budov zásadní praktická či ekonomická omezení. Přínosem mělo být i zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů.

Jelikož rorýs v Praze nejčastěji hnízdí ve větracích otvorech panelových domů, Česká společnost ornitologická uskutečnila v letech 2011 až 2013 projekt na ochranu rorýse obecného jako součásti revitalizace pražských sídlišť. V rámci projektu se uskutečnily nejen kontroly, ale společnost poskytovala kupříkladu i rady, jak a kdy zateplovat, aby nebylo hnízdění rorýsů ohroženo.


Autor: Anna Skálová

Připomínky k Metropolitnímu plánu mohou lidé zasílat už jen týden

Dnes v 17:19

Čas pro zasílání připomínek k Metropolitnímu plánu se krátí. Obyvatelé České republiky a městské části Prahy mají na jejich odeslání už jen sedm pracovních dní. Právě v posledním týdnu ale obvykle dochází k největšímu nárůstu doručovaných připomínek. Za první tři týdny se jich na pražském...

Zvýšení průtočnosti v úseku Vltavy na Maninách

Včera v 09:55

Rada Prahy včera vybrala nejvhodnějšího uchazeče o zakázku na zvýšení průtočnosti Vltavy na Maninách v rámci protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy. Stala se jím společnost Aquatest, a. s. s nabídkovou cenou 7 870 048,06 korun bez DPH.

Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce Prahy

Včera v 09:37

Hlavní město má od včerejška Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy na období 2018–2022. Jde o dokument, který pro uvedené období definuje priority, opatření a projekty, které povedou k zajištění hospodárného nakládání s energií v souladu s udržitelným...

Nadační fond Kapka naděje dostane dotaci

Včera v 09:10

V rámci akce „Koně pomáhají 2018“ hlavní město Praha poskytne jednorázovou investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun Nadačnímu fondu Kapka naděje. 

Další články
Nahoru