dnes
Středa - zatazeno
10°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
12°C
pozítří
Pátek - prehanky-dest
9°C
Praha si protiprávně povolila reklamu v historickém centru
Ilustrační foto: archiv

Praha si protiprávně povolila reklamu v historickém centru

Praha si počátkem roku 2015 protiprávně udělila výhodu v reklamě, uvedl zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. Hlavní město podle něj porušilo princip rovnosti a zvýhodnilo se před ostatními pořadateli, když sobě povolilo, ale ostatním pořadatelům akcí zakázalo reklamu v památkové rezervaci. Pražský magistrát už slíbil nápravu.

Pokud obec vydá nařízení, kterým se zakazuje reklama na určitém území, protože je pro danou lokalitu škodlivá, nemůže zároveň sobě udělit výjimku. Zástupce ombudsmanky se zabýval stížností na postup ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s nařízením Prahy o regulaci reklamy.

Hlavní město zakázalo účinností od začátku roku 2015 reklamu v prostoru Pražské památkové rezervace a v přilehlém okolí, protože tomuto území reklama škodí. Zákaz se však nevztahuje na akce pořádané nebo spolupořádané Prahou, respektive městskými částmi.

Stěžovatel namítal, že pokud má být reklama zakázána z důvodu její škodlivosti, nehraje roli, kdo je jejím šiřitelem. Ministerstvo však nařízení podpořilo s tím, že výjimku nelze chápat jako snahu získat pro sebe výhodu, protože město nemá postavení podnikatelského subjektu a u propagovaných akcí nesleduje dosažení zisku.

Oblast Pražské památkové rezervace a její okolí jsou z hlediska reklamy vysoce lukrativní a je pochopitelné, že má hlavní město Praha zájem propagovat zde akce, na nichž se podílí. Tento argument však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby stejnou možnost město odepřelo akcím jiných subjektů.

Výjimky, jimiž si město umožnilo odlišný právní režim pro propagaci vlastních akcí nebo akcí, které spolupořádá, tak narušují princip rovnosti a znevýhodňují pořadatele ostatních akcí.

„Jestliže má být důvodem zákazu reklamy její obecná škodlivost pro dané území, pak výjimky založené jen na osobě pořadatele postrádají legitimní a přípustný účel. Stejný názor vyjádřil v obdobných případech i Ústavní soud, když konstatoval, že je-li zaveden odlišný právní režim pro obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele, jedná se o neodůvodněně nerovný přístup,“ vysvětluje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno výkonem dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města týkajícího se regulace reklamy, se tak dopustilo pochybení.

Ministerstvo už své pochybení uznalo a vyzvalo Prahu, aby zjednala nápravu. Ředitelka magistrátu a přislíbila vypustit stávající výjimky v právě připravované novele nařízení.

Pražská památková rezervace je největší městskou památkovou rezervací v Česku a jednou z největších na světě. Zahrnuje historické jádro Prahy, konkrétně Staré Město, Josefov, Malou Stranu, Hradčany s Pražským hradem, Nové Město s Vyšehradem. Z malé části pak Vinohrady Holešovice, Podolí a Smíchov.


Praha 2 pomáhá dávat odpovědi na řešení životních situací

Včera v 09:19

Sociální, právní i výchovnou pomoc při překonávání obtížných životních situací nabízí všem zájemcům diskusní semináře, které už osm let hostí radnice Prahy 2. Pořádá je zde bezplatně občanská poradna Společnou cestou ve spolupráci s humanitním odborem ÚMČ...

Další články
Nahoru