Dnes Čtvrtek - zatazeno 2°C
Zítra Pátek - obcasny-dest 1°C
Čtvrtek 2. 2. 2023
Svátek má Nela
Pražské masopusty
Letošní masopustová sezona v Praze zahrnuje řadu akcí
Praha schválila pravidla pro výsadbu stromů a nakládání s dešťovkou
Výsadba vzrostlých stromů v Lipencích. Foto: archiv

Praha schválila pravidla pro výsadbu stromů a nakládání s dešťovkou

Pražský magistrát chce sjednotit a zlepšit způsob vysazování uličních stromořadí a nakládání se srážkovou vodou. Ke každému z témat městští radní schválili tento týden soubor pravidel, která chce metropole závazně stanovit svým organizacím, jako jsou Technická správa komunikací (TSK), dopravní podnik (DPP) nebo Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Dokumenty vychází z klimatické strategie města.

Schválené standardy stanoví možnosti realizace přírodě blízkých řešení při hospodaření a využívání srážkových vod v Praze. Kladou důraz na zachytávání dešťové vody v místě jejího dopadu a zachování přirozeného vodního režimu v území – tedy maximalizaci vsaku a výparu a minimalizaci povrchového odtoku. Jinými slovy, je cílem, aby co nejméně dešťové vody odteklo z městské krajiny do kanalizace.

Základním pravidlem standardů je proto minimalizace nepropustných povrchů již v rámci urbanisticko-architektonického řešení. Důležitým prvkem je například i budování zelených střech s retenční vrstvou.

Důležitým pravidlem je odvádění srážkových vod do vegetace, akumulace a retence srážkové vody a vsakování do půdy. 

„V pondělí přijaté Standardy navazují na Klimatický plán hlavního města Prahy, zejména na Adaptační strategii na změnu klimatu a upřesňují, jakým způsobem by nejen hlavní město, ale i jednotlivé městské organizace a případně i městské části a soukromé subjekty měly přistupovat k nakládání s dešťovou vodou a k projektům takzvané modré infrastruktury. Cílem je mimo jiné soukromé i veřejné investory inspirovat a motivovat, aby implementovali tyto zásady do svých projektů,“ uvedl náměstek primátora pro oblast životního prostředí, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček (STAN).

Zásadním úkolem, který Standardy uvádějí, je podle něj stanovení správce každého takového realizovaného řešení pro dešťovou vodu. V urbanizovaných územích je podle dokumentu nutné do budoucna přizpůsobit stavební procesy týkající se nejen nových staveb, ale také změn odvodnění u staveb již dokončených. 

Nové zásady pro pozemní stavby, komunikace nebo například vodohospodářské stavby musí podle Standardů klást prioritu na vzájemně prospěšné spojení vody a zeleně (takzvanou modrozelenou infrastrukturu) do komplexního systému co nejméně náročného na provoz a údržbu. 

Cílem standardů je zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze v rámci adaptace na změnu klimatu a snižování negativního vlivu extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy.

Vedle Standardů pro hospodaření s dešťovou vodou pražští radní schválili také Standardy pro péči o stromořadí. Oba dokumenty na sebe navazují a společně by měly přispět k lepšímu zavlažování a celkové lepší prosperitě stromů v ulicích Prahy.

O uliční stromořadí se v Praze starají různé organizace, zejména TSK, magistrát a městské části. „Výsledkem této situace je dlouhodobě neudržitelný stav stromořadí," stojí ve schváleném dokumentu. Cílem nových pravidel je stanovit jednotný způsob výsadby a údržby, který by byl pro zeleň co nejšetrnější.

„Na schválení Standardů musí navázat jejich praktická implementace napříč odbory města a městskými organizacemi. Tu zajistíme pomocí proškolení zaměstnanců odborů, odpovědných osob, městských částí, ale i odborné veřejnosti v rámci pravidelných workshopů, které jsme již začali realizovat v rámci adaptace hlavního města na změnu klimatu,“ doplnil Petr Hlubuček.


Autor: red

Praha 12 má schválený rozpočet

Dnes ve 21:54

Zastupitelé na svém 3. zasedání v úterý 31. ledna schválili rozpočet městské části Praha 12 pro rok 2023 s objemem výdajů ve výši 710,235 milionu korun. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 491,205 milionu korun a financování ve výši 219,03 milionu korun.

Další články
Nahoru