dnes
Neděle - jasno
9°C
zítra
Pondělí - zatazeno
8°C
pozítří
Úterý - prehanky-dest
10°C
Zpravodajství

Praha rozdělí školské granty za bezmála 24 milionů korun. Pomohou žákům, pedagogům i seniorům

Pražští radní na úterním zasedání schválili návrh na rozdělení grantů v rámci celoměstských programů rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy hlavního města. Letos bude touto cestou podpořeno celkem 300 projektů za bezmála 24 milionů korun.

I letos bude hlavní město prostřednictvím Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy finančně podporovat spolupráci s vědeckou sférou, soutěže pro nadané žáky, výuku se zapojením rodilých mluvčích, výjezdy do zahraničí, účast dětí ze sociálně slabých rodin na školních akcích i oblast vzdělávání seniorů.

Na návrh grantové komise hlavní město přidělí v rámci šesti celoměstských programů rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy bezmála 24 milionů korun na celkem 300 projektů.

Komise vybírala z celkem 352 žádostí v celkové požadované sumě přesahující 44,2 milionů korun. Část návrhů už dnes schválila městská rada, o zbytku žádostí, které přesahují v požadované částce 200 tisíc korun, bude tento týden rozhodovat pražské zastupitelstvo.

„Prostřednictvím celoměstských programů každoročně podporujeme celou řadu zajímavých a všestranně užitečných projektů pro vzdělávací systém v metropoli. Jsem ráda, že i v tomto roce podporujeme nejen vzdělávací projekty pro žáky a učitele, ale rovněž projekty zaměřené na vzdělávání seniorů i pomoc dětem, jejichž rodiny si zkrátka nemohou dovolit zaplatit jejich účast na různorodých školních akcích,“ říká radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

V rámci celoměstských programů se rozdělují granty v celkem šesti programech
První je Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy. V rámci něho navrhla grantová komise rozdělit necelých 3,5 milionu korun mezi celkem padesátku projektů. „Mezi projekty navrženými na podporu je například workshop seznamující pedagogy s technologií 3D tisku nebo virtuální realitou,“ vysvětluje radní Ropková.

Druhý je Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých, v rámci něhož se žadatelům s celkem 120 projekty rozděluje více jak 7,5 milionů korun.

Třetí je Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou, který je rozdělen do čtyř částí – projekt LINGVA zaměřený na rodilé mluvčí (8 projektů za celkem 841 tisíc korun), skupinové studijní pobyty v zahraničí (43 projektů za celkem 4,275 mil. korun), zahraniční praxe žáků a studentů (13 projektů za celkem 1,875 mil. Kč) a zahraniční prezentace základních uměleckých škol (8 projektů za celkem 1,027 mil. korun).

Čtvrtý je Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci něho bylo navrženo k podpoře 22 projektů v celkové sumě 1,532 mil. korun.

Pátý je Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou. Tento program slouží k podpoře žáků ze sociálně slabších rodin, které nejsou s to zaplatit svým dětem účast na akcích třídního kolektivu, jako jsou například lyžařské kurzy. V tomto programu je k podpoře navrženo 7 žádostí za 60,2 tis. korun.

Šestý je Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, ve kterém se mezi celkem 29 projektů rozděluje 3,332 mil. korun. „Letos nabídnou podpořené projekty pražským seniorům nejrůznější aktivity, například se jedná o kurzy finanční gramotnosti, jazykové kurzy, lekce práce s počítačem či možnost vyzkoušet si pracovat s technologií trojrozměrného tisku,“ dodává Ropková.


                                        


Protipovodňová opatření v Nedvězí jsou Vodohospodářskou stavbou roku 2017

23. března 2018 v 07:40

Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková včera v rámci Mezinárodního dne vody při slavnostním setkání vodohospodářů převzala ocenění pro Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy – část Nedvězí. Ta se ve své kategorii stala Vodohospodářskou stavbou roku 2017.   

Praha vypíše veřejnou zakázku na obnovu síťové infrastruktury

22. března 2018 v 11:53

Pražský magistrát vypíše veřejnou zakázku na obnovu síťové infrastruktury města. Náklady budou maximálně 171,82 milionu korun. Záměr dnes schválili pražští zastupitelé.

Mezinárodní konference zaměřená na pomoc dětem ve složitých životních situacích

21. března 2018 v 16:28

Přes sto účastníků z šesti evropských zemí se dnes sešlo v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy na mezinárodní konferenci s názvem „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole,“ kterou pořádala v rámci evropského projektu Centrum sociálních služeb...

Praha 5 vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na novou školu

21. března 2018 v 10:14

Radnice vyhlásila 12. března mezinárodní otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh na řešení nové základní školy „Škola Smíchov“ v nově vznikající čtvrti Smíchov City v místě bývalého nákladového nádraží Smíchov na křížení ulic Nádražní a...

Likvidace hlodavců, deratizace na území Prahy 3

21. března 2018 v 09:20

Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 3 připravuje v dubnu provedení preventivních deratizačních prací na pozemcích svěřených do péče městské části, na kterých byla deratizace provedena v roce 2017.

Praha 3 schválila dotace pro tento rok. Rozdělí 16,5 milionu korun

20. března 2018 ve 20:15

Zastupitelstvo městské části Praha 3 dnes schválilo přidělení finančních prostředků formou dotací z dotačního fondu.

Rada schválila poskytnutí dalších Kotlíkových dotací

20. března 2018 v 15:15

Hlavní město i v letošním roce pokračuje v přidělování dotací pro náhradu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ekologičtějšími způsoby vytápění. Podle dnešního rozhodnutí Rady hl. m. Prahy obdrží v rámci dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického...

Další články
Nahoru