dnes
Úterý - jasno
31°C
zítra
Středa - skorojasno
35°C
pozítří
Čtvrtek - jasno
27°C
Zpravodajství

Praha rozdělí školské granty za bezmála 24 milionů korun. Pomohou žákům, pedagogům i seniorům

Pražští radní na úterním zasedání schválili návrh na rozdělení grantů v rámci celoměstských programů rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy hlavního města. Letos bude touto cestou podpořeno celkem 300 projektů za bezmála 24 milionů korun.

I letos bude hlavní město prostřednictvím Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy finančně podporovat spolupráci s vědeckou sférou, soutěže pro nadané žáky, výuku se zapojením rodilých mluvčích, výjezdy do zahraničí, účast dětí ze sociálně slabých rodin na školních akcích i oblast vzdělávání seniorů.

Na návrh grantové komise hlavní město přidělí v rámci šesti celoměstských programů rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy bezmála 24 milionů korun na celkem 300 projektů.

Komise vybírala z celkem 352 žádostí v celkové požadované sumě přesahující 44,2 milionů korun. Část návrhů už dnes schválila městská rada, o zbytku žádostí, které přesahují v požadované částce 200 tisíc korun, bude tento týden rozhodovat pražské zastupitelstvo.

„Prostřednictvím celoměstských programů každoročně podporujeme celou řadu zajímavých a všestranně užitečných projektů pro vzdělávací systém v metropoli. Jsem ráda, že i v tomto roce podporujeme nejen vzdělávací projekty pro žáky a učitele, ale rovněž projekty zaměřené na vzdělávání seniorů i pomoc dětem, jejichž rodiny si zkrátka nemohou dovolit zaplatit jejich účast na různorodých školních akcích,“ říká radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

V rámci celoměstských programů se rozdělují granty v celkem šesti programech
První je Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy. V rámci něho navrhla grantová komise rozdělit necelých 3,5 milionu korun mezi celkem padesátku projektů. „Mezi projekty navrženými na podporu je například workshop seznamující pedagogy s technologií 3D tisku nebo virtuální realitou,“ vysvětluje radní Ropková.

Druhý je Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých, v rámci něhož se žadatelům s celkem 120 projekty rozděluje více jak 7,5 milionů korun.

Třetí je Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou, který je rozdělen do čtyř částí – projekt LINGVA zaměřený na rodilé mluvčí (8 projektů za celkem 841 tisíc korun), skupinové studijní pobyty v zahraničí (43 projektů za celkem 4,275 mil. korun), zahraniční praxe žáků a studentů (13 projektů za celkem 1,875 mil. Kč) a zahraniční prezentace základních uměleckých škol (8 projektů za celkem 1,027 mil. korun).

Čtvrtý je Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci něho bylo navrženo k podpoře 22 projektů v celkové sumě 1,532 mil. korun.

Pátý je Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou. Tento program slouží k podpoře žáků ze sociálně slabších rodin, které nejsou s to zaplatit svým dětem účast na akcích třídního kolektivu, jako jsou například lyžařské kurzy. V tomto programu je k podpoře navrženo 7 žádostí za 60,2 tis. korun.

Šestý je Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, ve kterém se mezi celkem 29 projektů rozděluje 3,332 mil. korun. „Letos nabídnou podpořené projekty pražským seniorům nejrůznější aktivity, například se jedná o kurzy finanční gramotnosti, jazykové kurzy, lekce práce s počítačem či možnost vyzkoušet si pracovat s technologií trojrozměrného tisku,“ dodává Ropková.


                                        


Další články
Nahoru