dnes
Neděle - skorojasno
21°C
zítra
Pondělí - skorojasno
22°C
pozítří
Úterý - oblacno
24°C
Praha prověřuje zavedení mýtného. Omezení dopravy se nevyhneme, připouští náměstek primátora Hlubuček
Ilustrační foto: archiv

Praha prověřuje zavedení mýtného. Omezení dopravy se nevyhneme, připouští náměstek primátora Hlubuček

Vedení Prahy tento týden rozhodlo o tom, že v případě vyhlášení smogové situace bude MHD v hlavním městě pro všechny zdarma. O tomto a dalších opatřeních pro zlepšení ovzduší v metropoli si serveren Pražský patriot povídal náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN), který má v kompetencích oblasti životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.   
hlubucek

Náměstek pražské primátora Petr Hlubuček

Zavedení MHD zdarma v době smogu zvažovalo už minulé vedení Prahy, od plánu však ustoupilo. Rada vzešlá po loňských volbách toto opatření nyní na Váš popud zavedla. Proč?
Automobilová doprava je hlavním zdrojem prachových částic, jejichž koncentrace se sleduje pro vyhlášení smogové situace a regulace. Ideálním preventivním, a také následným řešením vzniklé situace by mělo být především omezení automobilové dopravy. Chceme proto lidem usnadnit tuto volbu a zároveň ukázat, že jsme ochotni je podpořit a spolupodílet se na odpovědnosti za vzniklou situaci.

Máte nějaké propočty, že toto opatření skutečně pomůže?
Minulé vedení Prahy si nechalo zpracovat Studii efektivity zavedení opatření v době smogové situace na území hlavního města Prahy od ČHMÚ, která hodnotí dopad jednotlivých/vybraných opatření.  Jednou z hodnocených variant bylo také opatření MHD zdarma. Efektivnějším řešením by samozřejmě byl souběh všech navrhovaných opatření, ale to není zatím v podmínkách hl. m. Prahy reálné. Zavedení MHD zdarma nemá podstatný vliv z hlediska úbytku emisí znečišťujících látek, ale může s ní být spojen nezanedbatelný psychologický efekt pozitivní nabídky zvýhodnění alternativního způsobu dopravy k nežádoucí dopravě osobními vozidly.

Smogové situace vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav, a to ve stupni „smogová situace" a „regulace". Proč se Praha rozhodla zavést MHD zdarma již při mírnější situaci?
Nejlepším řešením pro zlepšení situace je informovat a motivovat občany již ve stupni smogové situace tak, aby se kvalita ovzduší příliš nezhoršovala a nedošlo k nejhorší variantě, tj.  k vyhlášení regulace. Dalším důvodem je i lepší přehlednost pro občany, odkdy zavedení MHD zdarma platí.

Bude magistrát Pražany o platnosti opatření nějak zvlášť informovat?
Vyhlášení smogové situace a regulace probíhá prostřednictvím veřejnoprávní televize a rozhlasu. Dále je každá informace o smogové situaci zveřejněna v tisku i na webových stránkách Hl. m. Prahy. Informace jsou zveřejňovány i na dalších veřejně přístupných místech organizací města. Zajistíme také, aby informace o MHD zdarma byla zveřejněna na informačních tabulích ve vestibulech metra a nádraží.

Magistrát také vytvořil stránky smog.praha.eu. Co zde zájemci mohou najít za informace?
Stránky mají obecně informovat občany o problematice smogu v Praze. Obsahují také informace, co je příčinou vzniku smogu a jaké konkrétní kroky Praha dělá i také informuje o podmínkách pro vyhlašování smogových situací. Kromě uvedených informací také obsahuje doporučení, jak se mají lidé chovat v období smogové situace, aby situaci nezhoršovali, a nebo si chránili své zdraví.

Magistrát pro smogové situace připravuje i doporučení pro firmy a organizace doporučení, aby zaměstnancům umožnily pracovat z domova. Je připravena Praha nějak motivovat podnikatele, aby se doporučením řídili?
V případě vzniku smogové situace budeme informovat veřejnost formou doporučení nejen o opatřeních pro ochranu před nepříznivými účinky smogu pro lidské zdraví, ale apelovat i na odložení dopravních cest, jejichž provedení není nezbytně nutné či maximální možné využití výkonu práce z domova, popřípadě i zvážení využití pracovního volna, sick days či dovolené. Je zřejmé, že některé profese neumožňují výše uvedená doporučení realizovat. Jak vhodně motivovat zaměstnavatele, je otázka nad kterou se ještě budeme muset zamyslet. V současné době spoléháme spíše na princip kolektivní odpovědnosti a selský rozum.

Jak si Praha stojí s kvalitou ovzduší v porovnání s dalšími velkými městy v Česku?
To záleží na úhlu pohledu. Dle podílu množství emisí znečišťujících látek na celkových emisích v ČR patří Praha ve srovnání s ostatními zónami a aglomeracemi a zónami ČR k nejmenším přispěvovatelům k celkovému znečištění. Díky vysoké hustotě obyvatel a malé rozloze je však množství emisí významné. Pokud budeme porovnávat plošnou hustotu emisí, (konkrétně se vztahuje na km2 ) je město Praha jedním z nejvíce zatížených území v rámci zón a aglomerací.  Obdobně je tomu i v počtu zasažených obyvatel, přibližně 24 procent obyvatel Prahy žije v oblastech se špatnou kvalitou ovzduší.

Zavedení mýtného pro vjezd do centra není na pořadu dne?
Zavedení mýtného systému v tuto chvíli prověřujeme pomocí studie. Na ní pak naváže případný návrh realizace. Jisté je, že pokud chceme, aby se kvalita ovzduší v Praze zlepšila, Praha bude muset, stejně jako je tomu v jiným evropských metropolích, přistoupit k opatřením omezujícím dopravu.

Bude Praha řešit otázku lodních motorů na Vltavě, které produkují velké množství emisí?
Tento problém si Praha uvědomuje a již několikrát jej diskutovala s Ministerstvem životního prostředí, ke shodě bohužel zatím nedošlo. Pravidla provozu na vodním toku totiž musí být nastavena celorepublikově. Praha se tak snaží o regulaci v rámci svých omezených možností. Na podzim 2018 proto bylo schváleno usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2859 o pravidlech pro kotvení plavidel využívajících břehové hrany přístavů a přístavišť ve správě hl.m. Prahy. Tento materiál schválil záměr zakázat po dobu vyhlášení smogové situace vyplutí plavidel, která nesplnila stanovené podmínky a neprošla remotorizací. Toto omezení Praha v dohledné době připraví tak, aby mohlo začít platit. Plavidla, která nesplní stanovené podmínky, podle tohoto usnesení zároveň od února 2021 nebudou smět přístavy spravované HMP využívat.    


Dopravní omezení v Argentinské

10. července 2020 v 07:58

Od 11. do 23. července bude omezen provoz v Argentinské ulici v Praze 7. Důvodem je rekonstrukce plynovodu v úseku ulic Jateční – Dělnická.

Veřejné jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11

9. července 2020 v 09:31

V Praze 11 proběhne v úterý 14. července 15. mimořádné jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11.

Zítra v noci neprojedete Dejvickým a Brusnickým tunelem

8. července 2020 v 10:04

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů budou v noci uzavřeny tunely Brusnický a Dejvický od 9. července od 23 hodin do 10. července do 5 hodin.

Městské části se zapojují do aplikace CityVizor, nyní o tom rozhodla i Praha 8

6. července 2020 v 07:48

Od loňského prosince se do aplikace CityVizor zapojilo sedm městských částí. Další, které projevily zájem, se nachází v přípravné či testovací fázi projektu. Všechny pražské městské části mají možnost zapojit se do aplikace, přičemž technickou podporu jim poskytuje městská společnost...

Senioři vs. koronavirus – lze je lépe ochránit? Pracovní skupina přichází s návrhy opatření

5. července 2020 v 17:11

Jak ochránit seniory v mimořádných situacích? V reakci na pandemii koronaviru přichází s návrhy opatření pracovní skupina zákonodárců a odborné veřejnosti k problematice zneužívání seniorů. Doporučení, včetně těch legislativních, vychází z praktických zkušeností pobytových zařízení, neziskového...

Starosta Řeporyjí Novotný čelí obvinění

5. července 2020 v 09:12

Policie obvinila starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) z výtržnictví a podněcování k trestnému činu vůči někdejšímu policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému.

Další články
Nahoru