dnes
Čtvrtek - snih-dest
7°C
zítra
Pátek - oblacno
5°C
pozítří
Sobota - snih
2°C
Pražská politika

Praha převezme do své správy zbytek drobných vodních toků

Hlavní město dnešním rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přebírá do své správy i zbytek drobných vodních toků, které přitékají na jeho území a nemá je ještě ve své péči. Jde o důležitý krok především z hlediska budoucích protipovodňových opatření. 

Zajištění převodu zbylých vodních toků do správy Hlavního města Prahy je jedním z bodů pro realizaci dokončení protipovodňových opatření. Na základě negativních zkušeností z povodní v roce 2002 a 2013 musí Praha zajistit dostatečnou kontrolu a péči nad těmito vodními toky a vodohospodářskými objekty.

Hlavní město v současné době na správu drobných vodních toků vynakládá ročně 85 milionů korun. Pro zajištění dobrého stavu do správy přebíraných potoků bude třeba nejen postupná rekonstrukce koryt či jejich čištění. Velmi důležitá je také kvalitní průběžná údržba.

Objem potřebných finančních prostředků potřebných pro první rok rozšířené správy drobných vodních toků byl odborně odhadnut na 25 milionů korun za rok. S ohledem na požadavky členů RHMP bylo dne 9. září 2015 uskutečněno jednání mezi zástupci hlavního města a generálním ředitelem s.p. Povodí Vltavy, kde bylo dohodnuto, že v nejbližším možném termínu bude provedena společná prohlídka všech potenciálně přebíraných vodních toků. Výstupem z této prohlídky bude dohoda o rozsahu prací ještě finančně i technicky zajišťovaných Povodím Vltavy s cílem snížit objem finančních prostředků vynakládaných Prahou k následné správě a údržbě těchto drobných vodních toků.

Jediným drobným vodním tokem tekoucím do Prahy, který nebude mít hlavní město ve své správě, bude Radotínský potok. Ten je veden jako vodohospodářsky významný tok, jehož správcem mohou být pouze podniky povodí, jakým je například Povodí Vltavy.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru