dnes
Sobota - zatazeno
4°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - snih
2°C
Pražská politika

Praha pomůže městským částem Nebušice a Slivenec

Městská rada dnes projednala žádosti Městských částí Praha – Nebušice a Praha – Slivenec o pomoc s řešením financování jejich investičních projektů. Souhlasila s poskytnutím požadovaných prostředků, schválení navržené dotace a zápůjček bude na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

V případě Městské části (MČ) Praha – Nebušice se jedná o finančně náročný projekt energeticky úsporných opatření v Centru sociálních služeb Nebušice. Jeho celkové náklady představují částku 4 347 308 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje činí 1 976 688 Kč a nezpůsobilé 2 370 620 Kč. Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí byla MČ přiznána v celkové výši 1 779 018 Kč, přičemž 10% podíl MČ na způsobilých výdajích projektu činí 197 670 Kč.

Žádost městské části Praha – Slivenec se týká poskytnutí půjčky ve výši 5000 Kč s tříletou splatností. Finanční prostředky jsou určeny na dva projekty – jednak na výstavbu dětského hřiště u MŠ Slivenec a jednak na zateplení a výměnu kotle v budově ze 30. let minulého století, kde bude zřízena ordinace lékaře a lékárna a také malý cvičební sál, který nahradí chybějící tělocvičnu. I tato městská požádala o spolufinancování projektů z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Za předpokladu, že Slivenec z uvedených programů podporu obdrží, vrátí finanční prostředky neprodleně. Pokud dotace nedostane, budou městu vráceny dle splátkového kalendáře.


Další články
Nahoru