Dnes Čtvrtek - obcasny-dest 11°C
Zítra Pátek - obcasny-dest 11°C
Čtvrtek 22. 2. 2024
Svátek má Petr
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Praha podepíše memorandum o spolupráci v oblasti nakládání s bioodpadem
Svoz hnědých popelnic na bioodpad. Zdroj foto: Pražské služby

Praha podepíše memorandum o spolupráci v oblasti nakládání s bioodpadem

Vedení Prahy na svém pondělním jednání schválilo uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v metropoli, které hlavní město podepíše se společnostmi Pražské služby, Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman.    

Smyslem dokumentu je stanovit podmínky vzájemné spolupráce při vytvoření projektu komplexního systému sběrů a zpracování biologicky rozložitelných odpadů produkovaných na území Prahy. Jinými slovy, vytvořit podmínky pro budoucí zpracování koncepce systému svozu a dalšího nakládání s bioodpadem v Praze. 

„V současné době v Praze běží pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, který je zaměřen jen na několik městských částí na kraji metropole. Výhledově ale uvažujeme, že tuto službu nabídneme všem Pražanům a je to také náš závazek vycházející z pražského klimatického plánu. Z toho důvodu je pro nás klíčové, že do budoucna budeme vědět, kam tento hodnotný odpad budeme svážet a jak ho budeme zpracovávat,” řekla náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti). 

„Praha otevírá novou kapitolu v nakládání s bioodpady. Uzavřením Memoranda položíme základ pro efektivnější a udržitelnější systém sběru a zpracování bioodpadu. Naším cílem je využít nejmodernější technologie a integrovat do toho procesu Ústřední čistírnu odpadních vod. Tento krok není jen o odpadech, je to naše vize udržitelné Prahy pro příští generace,“ uvedl radní pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

V zájmu hlavního města je podle něj nastavit efektivní systém svozu bioodpadu, který by zohledňoval existenci dvou takzvaných koncových zařízení, kterými jsou bioplynová stanice Chrást a jednotka na úpravu bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Zároveň budou do systému zařazeny další nově vybudovaná zařízení na zpracování bioodpadu.  

Účelem memoranda uzavíraného na dobu neurčitou je také upravit podmínky vzájemné budoucí spolupráce při vytvoření projektu komplexního systému sběrů a zpracování biologicky rozložitelných odpadů produkovaných na území hlavního města, případně přilehlých obcí či svazků obcí.

Za tímto účelem bude zřízena pracovní skupina, která bude specifikovat podobu budoucího projektu, a také projektový tým, který bude pověřen plněním úkolů k dosažení předmětu budoucí spolupráce.  

Tento tým připraví podklady pro získání potřebných povolení k výstavbě dalších zařízení na zpracování bioodpadu, které budou součástí komplexního systému nakládání s bioodpadem a také zadá ověření možností spolufinancování z dotačních programů.

Dále připraví podklady pro zadání zpracování studie efektivního způsobu nastavení podmínek svozu a dalšího nakládání s bioodpadem na území metropole se zohledněním možností efektivního využití uvažovaných koncových zařízení, kterými jsou především bioplynové stanice a ÚČOV.  

Praze jsou zákonem o odpadech stanoveny cíle pro zajištění míry třídění a recyklaci využitelných složek komunálního odpadu, které bude nezbytné v období let 2025 až 2035 splnit. Podmínkou úspěšného naplnění těchto limitů je v příštím období významně zvýšit míru třídění a využívání zejména biologicky rozložitelných odpadů jak rostlinného, tak i živočišného původu, a to z domácností i od provozovatelů hotelů, restaurací nebo jídelen. 

Právě v tomto ohledu je v rámci odpadového hospodářství spatřován největší potenciál pro zvýšení efektivity sběru bioodpadu, včetně zajištění dalšího nakládání s ním.  

Bioplynová stanice Chrást ve Středočeském kraji byla prostřednictvím společnosti Pražské služby pořízena zejména z důvodu zajištění provozní jistoty a krytí budoucích potřeb města souvisejících s plánovaným zavedením účinného systému sběru bioodpadu v Praze a potřeb souvisejících zejména se zajištěním nezbytných zpracovatelských kapacit zařízení, které bude schopné tyto bioodpady zpracovávat.

V současnosti je stanice v kontinuálním provozu v režimu zemědělské bioplynové stanice a v blízké budoucnosti je v plánu toto zařízení přestavět na komunální odpadovou bioplynovou stanici.  

V červnu 2023 byla uvedena do zkušebního provozu také jednotka na úpravu bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Zařízení je primárně určené k výrobě biometanu, který je dále využitelný v běžné plynové distribuční soustavě. 

Plyn bude možné po získání potřebné certifikace využívat k pohonu vozidel v majetku městských společností. Projekt pro hlavní město zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi a Pražskou plynárenskou.


Autor: Karel Netolický

Peníze na podporu Domu národnostních menšin a Integračního centra Praha

Včera v 06:56

Rada Prahy na svém pondělním zasedání souhlasila s poskytnutím více jak 11 milionů korun na zajištění provozu Domu národnostních menšin o.p.s. a Integračního centra Praha o.p.s. Finance budou sloužit k zabezpečení základních provozních nákladů v roce 2024. Zároveň hlavní město plánuje...

Další články
Nahoru