dnes
Čtvrtek - zatazeno
6°C
zítra
Pátek - prehanky-snih-dest
5°C
pozítří
Sobota - prehanky-snih
4°C
Pražská politika

Praha může využít další evropské finance

Rada hlavního města Prahy schválila další vyhlášení výzev v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. 

Tentokrát je podpora zaměřena na „Udržitelnou mobilitu a energetické úspory“ dále „Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy“, ale také na „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“ a „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“.

Operační program Praha – pól růstu ČR nabízí široké spektrum podporovaných oblastí a Pražanům poskytne během následujících let na území metropole projekty za téměř 11 miliard korun. Rada hl. m. Prahy proto schválila další vyhlášení výzev, do kterých se prostřednictvím odboru evropských fondů MHMP mohou žadatelé o podporu hlásit již od tohoto podzimu.

V oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ podpořili radní vyhlášení výzvy s cílem zvýšit atraktivitu užívání městské hromadné dopravy, která nabízí žadatelům možnost „Realizace záchytných parkovišť P+R“ za alokovanou částku 400 mil. Kč. A dále pak čerpaní částky 200 mil. Kč na uskutečnění „Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu“.

V těchto výzvách budou podpořeny projekty v rámci Pražské metropolitní oblasti a oprávněnými žadateli jsou Hl. m. Praha, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Správa železniční dopravní cesty a také ROPID.

Další schválenou oblastí, kterou radní podpořili a ve které odbor evropských fondů MHMP vyhlásí výzvy k předkládání žádostí, je „Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“. Zde budou přijímány projekty s cílem zvýšit dostupnost zařízení péče o děti a navýšit kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. U prvního zmiňovaného cíle je připraveno pro žadatele 125 mil. Kč a druhá výzva má alokováno 300 mil. Kč.

Informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR najdou zájemci na: www.prahafondy.eu.


Další články
Nahoru