dnes
Pondělí - zatazeno
5°C
zítra
Úterý - zatazeno
6°C
pozítří
Středa - skorojasno
3°C
Pražská politika

Praha má za první pololetí roku 2014 přebytek

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku skončilo k 30. 6. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 5 069 423,51 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 5 660 776,44 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 591 352,93 tis. Kč.

„Z celkového počtu 57 městských částí Hlavního města Prahy skončilo k 30. 6. 2014 přebytkem hospodaření 27 městských částí hlavního města Prahy a 30 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření,“ informoval 1. náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Vávra.

Schválený rozpočet příjmů pro rok 2014 byl ve výši 47 842 453,20 tis. Kč a upraven na 59 728 793,10 tis. Kč, plněn do výše 36 755 692,35 tis. Kč, to znamená na 61,54 % RU.

Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu včetně dopředu zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin a státních fondů.

Rovněž došlo k navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace.

V průběhu sledovaného období hlavní město Praha přijalo finanční prostředky z výnosu finančního majetku. Úprava rozpočtu a použití bude projednáno RHMP a ZHMP samostatným tiskem v následujících měsících.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 byl ve výši 62 635 341,60 tis. Kč a upraven během sledovaného období na 71 899 653,00 tis. Kč.

Čerpání celkových výdajů ve výši 31 686 268,84 tis. Kč odpovídá 44,07 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje částka ve výši 22 054 893,68 tis. Kč (plnění na 45,08 % RU) a na kapitálové výdaje částka ve výši 9 631 375,16 tis. Kč (plnění na 41,93 % RU).

V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč a založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy.

Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let.Další články
Nahoru