dnes
Sobota - zatazeno
0°C
zítra
Neděle - snih
1°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
3°C
Praha má první centrum pro ženy v sociální nouzi
Slavnostního otevření se zúčastnil i kardinál Dominik Duka. Foto: PP

Praha má první centrum pro ženy v sociální nouzi

V rámci společného projektu arcidiecézní charity Praha, hlavního města a městské části Praha 1 vzniklo jedinečné zařízení určené pro ženy v sociální nouzi. Slavnostně bylo otevřeno včera v podvečer v nově zrekonstruovaných prostorách městské části Praha 1 v Žitné ulici č. 35. 

Projekt, jehož součástí je zahájení provozu nového centra v Žitné, se zaměřuje na ženy, které jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení kvůli své sociálně nepříznivé situaci a vyžadují speciální péči a pomoc.

Praha 1 získala od hlavního města Prahy účelovou dotaci ve výši téměř 5 milionů korun na rekonstrukci prostor v Žitné 35. Ty budou následně pronajímány charitě. V prostorách bude mimo jiné její sídlo, kontaktní místo a zázemí stávajícího a úspěšného „Projektu Máří“. Ten městská část Praha 1 dlouhodobě podporuje formou dotačního řízení. Jeho posláním je vyhledávat ženy – bez přístřeší v jejich prostředí a postupně, po navázání důvěry, spolu s nimi nalézat cesty z tíživé sociální situace. A provoz nového centra v Žitné je tak dalším prohloubením úspěšné spolupráce.
 
„Ženy jsou ohroženější částí populace. Hlavní město ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi poskytuje pro ryze mužskou část zázemí obdobného typu celou řadu. Ženy tak zůstávají poněkud stranou a to si jistě nezaslouží. Statistiky i odborná veřejnost potvrzuje, že ženám bez vlivu mužů je možné efektivně pomoci s návratem do běžného života. A to je cílem tohoto projektu“ uvedl Daniel Hodek, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky (ČSSD).
 
Skupina žen tvoří mezi osobami bez přístřeší menšinu (kolem 20 %), ale vyžaduje pro řešení své situace speciální pomoc a přístup. Vedle pomoci klientkám napomůže středisko eliminaci patologických jevů spojených se ztrátou trvalého bydlení, jako je nepřiměřené využívání veřejných prostor a prostředků MHD, šíření infekčních a parazitických onemocnění, drobná kriminalita, pouliční žebrota, apod. Projekt tak bude mít pozitivní přínos i pro obyvatele a návštěvníky Prahy 1.
 
„Ve středisku naleznou pomoc, útočiště a zastání ženy, případně i jejich děti, které nemají stálý a bezpečný domov, které žijí v nedůstojných nebo nevyhovujících podmínkách, případně kterým tato situace bezprostředně hrozí,“ uvedla iniciátorka projektu a předsedkyně sociálního výboru na Praze 1 Šárka Táborská (ČSSD) a dodává: „Takové zařízení dosud v Praze citelně chybělo. Sociálně vyloučené ženy dostanou možnost se znovu začlenit do většinové společnosti, než aby přebývaly na ulici, kde svým vzhledem a stavem budí nejen lítost, ale bohužel také opovržení občanů.“

Středisko svým klientkám poskytne veškerou sociální a právní pomoc a poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání a umožní jim zapojit se do volnočasových aktivit. Nebude chybět ani komunitní centrum pořádající osvětové akce, přednášky a workshopy.


Z ulic začínajá mizet neoprávněná reklama

Dnes v 10:26

Odbor hospodaření s majetkem magistrátu dosáhl úspěchu v letitém soudním sporu s reklamní společností euroAWK a její sesterskou společností ORIS. Na základě platných exekučních příkazů vydaných v listopadu tohoto roku již započaly práce na odstranění neoprávněných reklamních zařízení těchto...

Další články
Nahoru