Dnes Středa - prehanky-dest 5°C
Zítra Čtvrtek - prehanky-dest 5°C
Středa 1. 2. 2023
Svátek má Hynek
Pražské masopusty
Letošní masopustová sezona v Praze zahrnuje řadu akcí
Pražský život

Praha dala na boj proti klimatické změně 160 milionů korun

Každodenní život v Praze je ovlivněn klimatickou změnou. A nejpatrnější je to právě v letních měsících, které jsou před námi. Průměrný počet extrémně horkých dní, kdy teploty překračují hranici 30 stupňů, rok za rokem stoupá a Magistrát hl. m. Prahy se na tyto měnící se podmínky snaží pružně reagovat. Klade proto důraz na podporu tzv. adaptačních opatření, jejichž hlavním cílem je učinit z Prahy metropoli plnou zelených a modrých ploch. Uvedl to mluvčí úřadu Vít Hofman. Jaké projekty v rámci boje proti suchu má vedení města aktuálně rozpracované?

Hlavním nástrojem adaptační strategie hl. m. Prahy je tzv. živý zásobník projektů, jehož existenci předpokládá i Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030.

Můžeme si jej představit jako katalog projektových záměrů, které se ucházejí o finanční podporu z městského rozpočtu. Čísla z minulých let dokazují, že je město v oblasti adaptace velmi vstřícné a ochotné řadu smysluplných projektů podpořit nemalými peněžními částkami.

„Boj proti suchu a klimatické změně jako takové je jednou z našich hlavních priorit. Aktivní jsme jak na poli mitigace, tak adaptace. Jsme si vědomi toho, že některé změny jsou neodvratné, nicméně pořád můžeme pracovat na tom, aby se v Praze žilo lépe a příjemněji,“ zdůrazňuje náměstek pražského primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (STAN) a dodává: „Na květnovém jednání rozhodlo zastupitelstvo o podpoře 64 projektů městských částí, přičemž 55 z nich je vyloženě adaptačních. Jsem rád, že jednotlivé pražské radnice vykazují takovou aktivitu, přeci jen jde i o kvalitu života jejich obyvatel.“  

V součtu bylo na všechny podpořené záměry přerozděleno přes 160 milionů korun. Většina z nich se týká především výsadby zeleně, revitalizace potoků a veřejných prostranství a obnovy stromořadí i cest v krajině. Zbylých 9 podpořených projektů je z oblasti udržitelné energetiky, která je v důsledku geopolitického vývoje velkým tématem současnosti. Projekty jsou nyní dostatečně finančně saturovány a realizaci nic nebrání. Mohou se tak zařadit po bok těch již zahájených díky grantové podpoře určené především (ale nejen) soukromoprávním subjektům.

„V souladu s grantovou politikou magistrátu bylo od začátku roku 2022 rozděleno 40 milionů korun. Ty jsou určeny zejména soukromoprávním žadatelům, kteří chtějí realizovat nějaký záměr, jenž je v souladu s pražskou adaptační strategii nebo Klimatickým plánem. Jde o fyzické i právnické osoby, neziskové organizace, ale i právnické osoby zřizované jednotlivými městskými částmi. Vyloženě adaptačních zatím bylo 43 projektů, které v součtu získaly cca 13 milionů korun. Dalších 12 milionů bylo vyčleněno na 60 projektů, které se týkají podpory veřejné zeleně a ochrany přírody,“ specifikuje Tereza Líbová, specialistka adaptace z magistrátního Odboru ochrany prostředí.

Kde přesně tedy máme očekávat první viditelné změny? Už letos v červenci bude dokončena další část obnovy oblíbeného parku Stromovka – konkrétně přičlenění a revitalizace jeho další části u Výstaviště v Holešovicích. Hned po letních prázdninách bude v září zahájen další rozsáhlý revitalizační projekt, tentokrát na území Žižkova.

Park na Vítkově se má totiž dočkat komplexní proměny – a pokud vše půjde podle plánu, první fáze bude zahájena právě již letos. Na Jižním Městě by zase do konce roku mohla být dokončena výstavba centrální části nového parku, kterou realizuje investiční odbor pražského magistrátu.

V metropoli se dále předpokládá poměrně masivní výsadba zeleně. Odbor ochrany prostředí koordinuje několik konkrétních projektů. Mezi ty patří např. výsadba v krajinném parku Lítožnice, kde se počítá s osazením 48 tisíc nových kusů, přičemž dalších 24 tisíc kusů bude vysazeno v parku U Čeňku na Černém Mostě.

Výsadba čtyř nových remízků na polích v Dubči má čítat na 8 tisíc nových kusů a obnovou projdou i stromořadí ve Vršovicích. Zde by mělo do budoucna vyrůst 24 alejových stromů na bázi strukturálních substrátů. Jde přitom jen o ty nejambicióznější projekty – mezi podpořenými bychom jich našli ještě mnohem víc.

Magistrát chce nadále rozšiřovat i celkovou rozlohu vodních ploch na území metropole. Nejvíce diskutovanou je pravděpodobně stavba nového rybníka v Letenských sadech, který má čerpat vodu z Rudolfovy štoly z 16. století. Práce již probíhají a rybník by měl být podle odhadů dokončen v srpnu 2022.

Nejde o jediný projekt – už v červenci by měla skončit revitalizace koryta říčky Botič v Záběhlicích a do finále pomalu spěje i revitalizace Rokytky na území Běchovic. Do konce roku by měla být završena i revitalizace rybníku Prasečák v Řepích.

Po ukončení výběrového řízení bude moci započít i obnova další části Litovicko-Šáreckého potoka, ovšem nejprve je nutné vybrat kontraktora, který provede odtrubnění v úseku u nádrže Džbán.

Z dalších projektů můžeme zmínit například probíhající havarijní opravu vodních štol na Petříně nebo realizaci protipovodňových opatření na vodní nádrži Hostivař, kde má vzniknout nový přeliv. V přípravné fázi je i projekt v samém srdci města – na Václavském náměstí.

Zde se počítá s instalací nových retenčních nádrží, které mají saturovat potřebu dostatečné zásoby vody pro podzemní síť kolektorů. Podobný záměr je právě úspěšně dokončován na území městské části Praha 3.


Autor: Cen

Dezinformační sondy Marie Koldinské: Veřejné debaty v Kampusu Hybernská

Včera v 07:46

Univerzita Karlova v Kampusu Hybernská organizuje cyklus veřejných debat nad problematikou dezinformací. Cílem této řady je umožnit komunikaci mezi aktéry akademické i mimoakademické sféry a vytvořit prostor pro objevování společných možností obrany před rozšiřováním dezinformačních...

Farmářské tržiště se vrací na Rašínovo nábřeží

30. ledna 2023 ve 14:55

V sobotu 4. února zde najdete malé výrobce, farmy a biofarmy, lokální a sezonní zeleninu, s ovoce, byliny, pečivo, maso, uzeniny, mléčné výrobky a domácí vajíčka.

První den na farmářském tržišti Kubáň

29. ledna 2023 ve 20:05

Farmářské tržiště Kubáň v sobotu 4. února zahájí sezonu sousedským opékáním špekáčků na otevřeném ohni v ocelovém koši aneb „Wurst kunst“.

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze otevře dveře

29. ledna 2023 v 11:11 | Aktualizováno 30. ledna 2023, 12:25

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze pořádá 7. a 21. února Dny otevřených dveří. Všechny zájemce o denní i kombinované studium uvítají pracovníci školy ve Spálené ulici 14 v učebně číslo 311.       

Pololetní prázdniny v Praze 6

27. ledna 2023 v 17:46

Dům Dětí a Mládeže v Praze 6 otevře dveře pro školní děti v době pololetních prázdnin a nabídne různé druhy činnost, jako hry v klubu, turnaj v šipkách, rytmohraní, divadlo, zookoutek, výtvarné dílny, netradiční sporty, 3D tisk, počítačová herna a mnoho dalšího.

V Green Table se dozvíte, kam putuje oblečení ze sbírky

27. ledna 2023 v 11:10

Novoroční sbírka oblečení a doplňků Nadačního fondu Veolia, která probíhá v Green Table Na Florenci 15 v Praze 1, představí kde a komu pomůže oblečení, které jste přinesli.

Policisté uspořádali sbírku pro děti

26. ledna 2023 v 09:36

Příslušníci Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy již šestnáctým rokem uspořádali sbírku pro dětské oddělení.

Natáčejte a hlaste se. Začíná Antifetfest 2023

24. ledna 2023 v 17:17

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2023 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT

24. ledna 2023 ve 13:30

Den otevřených dveří, který se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze v sobotu 28. ledna, nabídne uchazečům o studium informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách, možnostech přípravných kurzů a jednotlivých bakalářských studijních programech. 

Komici z Vtípečků se zelím rozesmějí Bar B52

24. ledna 2023 v 09:05

Mladé a neokoukané tváře české stand up komedie zavítají do pražského Baru B52. Diváky rozesmějí nevšedními pohledy na život, absurdními úvahami a neočekávanými pointami. Představení se koná v neděli 29. ledna od 19 hodin.

Další články
Nahoru