dnes
Sobota - zatazeno
4°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
2°C
Pražská politika

Praha chce znovu podpořit rozvoj vzdělávání formou grantů

Pražští radní souhlasili s návrhem vyhlášení dalšího ročníku Celoměstských programů podpory vzdělávání na území Hl. m. Prahy pro rok 2015. 

Jejich součástí jsou granty každoročně vyhlašované městem k závažným tematickým okruhům, které se zaměřují na konkrétní vývojové trendy a potřeby ve vzdělávání v celém kontextu rozvoje Prahy.

Důraz je tentokrát kladen především na podporu zahraničních výjezdů studentů, jejichž smyslem je nejen získání nových praktických zkušeností, ale také na prezentaci hlavního města v cizině.

1. Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území Hlavního města Prahy.
Cílem programu je podpořit zvyšování odborné kvalifikace a vzdělávání v oblasti pedagogických věd, podpora spolupráce škol a školských zařízení na území Hlavního města Prahy s pracovišti vědy a výzkumu. Dalším cílem programu je podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů pražských škol, vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků základních škol a středních škol. Tento program vyhlašuje Hlavní město Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
Cílem programu je podpora nových forem a metod výuky pro nadané děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízení na území Hlavního města Prahy včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží, podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích.

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených Hlavním městem Prahou
Program obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z cílů je podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích, na podporu studijních zahraničních výjezdů skupin žáků a studentů, na podporu v získávání nových praktických dovedností v oboru vzdělávání a zahraniční prezentaci středních škol a základních uměleckých škol zřízených Hlavním městem Prahou.

4. Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem programu je zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na školách na území Hlavního města Prahy.

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území Hl. m. Prahy pro rok 2015 budou vyhlášeny 15. 9. 2014. Termín pro přijímání žádostí pro všechny programy bude do 31. 10. 2014. Došlé návrhy bude z hlediska přínosu pro děti, žáky a studenty hodnotit i vybírat Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů.


Další články
Nahoru