dnes
Pondělí - prehanky-snih-dest
6°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
9°C
pozítří
Středa - zatazeno
11°C
Pražská politika

Praha chce rozšířit protipovodňovou ochranu mezi Modřanským jezem a Branickým mostem

Město nechá prověřit možnosti modernizace a rozšíření protipovodňové ochrany části hl. m. Prahy v úseku mezi Modřanským jezem a Branickým mostem. Tuto veřejnou zakázku zadá, jak dnes rozhodla Rada hl. m. Prahy, Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Bude se jednat o hydrotechnické posouzení možností zvýšení kapacity koryta Vltavy a zlepšení ekologického stavu v úseku mezi Modřanským jezem a Branickým mostem. Praha tak získá komplexní přehled uvedeného území pro další rozhodování z hlediska protipovodňové ochrany.

Základem výzkumu bude podrobné hydraulické posouzení vlivu navrženého opatření – rozšíření koryta Vltavy v levobřežní nivě – na snížení průběhu hladin povodňových průtoků pomocí 2D matematického modelu. Součástí prací bude nezbytný geotechnický průzkum vlastností materiálu dna v části říční nivy, kde se uvažuje o rozšíření koryta. V návaznosti na hydraulické řešení zkapacitnění úseku Vltavy pod Modřanským jezem bude posouzen vliv navržených úprav na vybrané druhy fauny.  V neposlední řadě bude jedním z výsledků výzkumu i zhodnocení atraktivity toku včetně klidových vodních ploch pro sportovní a rekreačně kulturní využití.

Zakázku získala Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze, její cena je 1 810 000 korun bez DPH.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru