dnes
Středa - jasno
21°C
zítra
Čtvrtek - jasno
19°C
pozítří
Pátek - jasno
18°C
Pražská politika

Praha aktualizovala koncepci bezdomovectví

„Aktualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020“, kterou dnes schválila městská rada, má ambici minimalizovat negativní dopady bezdomovectví jak na bezdomovce, tak i na ostatní občany hlavního města a na celkovou kvalitu života v metropoli. Je zaměřena na oblast sociálních služeb, prevence, zdravotní péče, návazných služeb a jiné aktivity. 

„Nově jsme do koncepce zařadili vznik malokapacitních nízkoprahových center, která by měla vzniknout v městských částech. Od tohoto kroku si slibujeme snížení migrace bezdomovců na území hlavního města, efektivnější pomoc pro klienty a zvýšení kapacit pro zimní opatření,“ popsal jednu ze zásadních změn radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Aktualizace koncepce zároveň monitoruje současný stav, plnění stávající koncepce a reaguje na vývoj této problematiky s nastavenými opatřeními. Především se zabývá komplexností poskytovaných služeb na sociálně zdravotním pomezí, možnostmi rozšíření multidisciplinárních terénních týmů pracujících s lidmi bez domova. Dále přípravě a vytvoření případného systému služeb pro lidi bez domova v seniorském věku a se zhoršeným zdravotním stavem, kteří potřebují dopomoc a nejdou umístit vzhledem k jejich zdravotně sociálním limitům v běžném sociálním či zdravotním pobytovém zařízení.

Zaměřuje se i na pomoc lidem bez přístřeší k návratu do normálního života, na zajištění dostupného bydlení a možnosti získání nájemných bytů zejména pro ty klienty, kteří v rámci resocializačních programů dosáhli klíčových kompetencí pro udržení bydlení.

„V rámci rozšíření sítě malokapacitních nízkoprahových denních center, ale i současných zařízeních, chceme zvýšit odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb za pořádek v bezprostředním okolí a práci s klienty, abychom v co největší míře eliminovali problémy pro ostatní obyvatele Prahy,“ doplnil Hodek s tím, že podobné opatření jsou už zavedena v okolí centra U Bulhara.      

Na Aktualizaci se podíleli odborníci, kteří se dlouhodobě věnují problematice bezdomovectví z různých úhlů pohledů – zástupci akademické obce, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci samosprávy. Základním předpokladem koncepčního řešení je spolupráce mezi hl. m. Prahou a správními obvody Praha 1 – 22, jakožto i dalšími relevantními subjekty veřejné správy ministerstvy, policií, soudy, nemocnicemi a dalšími institucemi a organizacemi.


Zástupci Pirátů a nezávislých, ODS a ANO podepsali koaliční smlouvu v Praze 5

Dnes v 19:17

Piráti a nezávislí (SNOP 5), ODS a ANO dnes podepsali v Praze 5 koaliční smlouvu s názvem Za lepší Prahu 5. Koalice bude mít ve 43členném zastupitelstvu 34 hlasů.

Další články
Nahoru