dnes
Pondělí - zatazeno
28°C
zítra
Úterý - skorojasno
29°C
pozítří
Středa - jasno
30°C
Praha 9 podala připomínky k návrhu Metropolitního plánu, dohromady mají 74 stránek
Obě budovy radnice Prahy 9 v Sokolovské ulici. Foto: archiv

Praha 9 podala připomínky k návrhu Metropolitního plánu, dohromady mají 74 stránek

Zastupitelstvo Prahy 9 schválilo na začátku tohoto týdne na svém mimořádném zasedání zásadní připomínky k předloženému návrhu Metropolitnímu plánu, které adresovalo magistrátu.  
dolezal-marek-ing

Místostarosta Prahy 9 Marek Doležal

„Připomínky k návrhu Metropolitního plánu, které naši zastupitelé schválili, lze rozdělit na obecné připomínky a připomínky, jež se týkají jednotlivých lokalit deváté městské části,“ uvedl místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09) a pokračoval: „Připomínky v obecné rovině jsme formulovali tak, aby byly v souladu s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními. Připomínky týkající se jednotlivých lokalit devítky jsme projednávali s jejich obyvateli, zástupci Společenství vlastníků jednotek a bytových domů buď při veřejném jednání komise rozvoje území a komise životního prostředí, při společných diskusích, nebo je lidé a organizace zasílali prostřednictvím webových stránek Prahy 9, kde byl návrh Metropolitního plánu podrobně . Materiál, který všechny připomínky za Prahu 9 shrunuje, má 74 stran a maximálně zohledňuje téměř všechny doručené podněty a návrhy.“ 
 

Zásadní připomínky Prahy 9 k Metropolitnímu plánu v obecné části: 
 

Metropolitní plán je nepřehledný a nejednoznačný

Metropolitní plán postrádá dostatečnou přehlednost a čitelnost nejen pro úředníky, ale zejména pro občany vlastnící nemovitosti na území hl. m. Prahy. Tím se stává zcela netransparentní, nejasný, nepředvídatelný.

Metropolitní plán ruší ze dne na den menší lokálně významné parkové plochy

Metropolitní plán nepochopitelně zrušil „nezastavitelné plochy“ a tím zůstanou ze dne na den na území hl. m. Prahy všechny menší (pro zpracovatele Metropolitního plánu asi nevýznamné) lokálně významné parky a parčíky bez jakékoliv právní ochrany s případnou možností zahuštění.

Metropolitní plán znemožňuje novou výstavbu veřejného vybavení

Zcela chybí vymezení veřejné vybavenosti pro občany, jako jsou plochy pro školství, zdravotnictví, kulturu. Město tak dále nebude možné rozvíjet bez veřejného vybavení. Dále zcela vymizely plochy pro sport, kdy by podle návrhu Metropolitního plánu ze dne na den bylo možné tyto plochy zastavět novými stavbami bez nutnosti ponechat funkci sportu. 

Metropolitní plán subjektivně posuzuje výškovou regulaci

Navržená výšková regulace nereflektuje z větší části stávající stav v jednotlivých územích, a tak se může stát, že na území, kde jsou dnes pouze dvoupatrové budovy, můžou vzniknout budovy vyšší, než je stávající charakter zástavby. A to je nepřípustné, neboť dojde k negativnímu ovlivnění života stávajících obyvatel.

Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části

Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části, které nazývá jako „předměstí a periferie“, a neumožňuje jim jakýkoliv lokální rozvoj. Tento názor zpracovatele návrhu Metropolitního plánu je však neakceptovatelný, neboť by takto nemohla vzniknout stávající metropole, o kterou se ve velké míře zasloužil primátor hlavního města Prahy již roku 1922 Karel Baxa. Ten se významným způsobem podílel na rozvoji metropole tím, že k Praze připojil do té doby 37 samostatných předměstských obcí (mj. Vysočany, Bubeneč, Dejvice, Karlín, Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice, Žižkov).

Tato konzervace stávajícího stavu však není v současné době žádoucí. Pro mnohé občany žijící na území hl. m. Prahy není ekonomicky možné pořídit si byt v širším centru Prahy a nemožnost volby je nutí se již nyní stěhovat přímo za hranice Prahy do Středočeského kraje. Odtud pak zpětně dojíždějí za službami a prací do hl. m. Prahy, což má za následek přeplněnost stávajících komunikací a nedostatečná kapacita P+R dělá následně celé Praze nejen velké dopravní problémy.

Metropolitní plán neumožňuje rozvoj cyklostezek a zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury 

Metropolitní plán nereflektuje dostatečně vymezení nejen veřejně prospěšných dopravních staveb, ale i celoevropsky významných cyklostezek, městské a příměstské dopravy. Tím dochází k nerovnoprávnosti mezi jednotlivými mody dopravy. Samotnou kapitolou je vedení nových kapacitních páteřních inženýrských sítí, které v Metropolitním plánu zcela chybí.

Metropolitní plán neřeší bilance a ekonomický dopad

Předložená verze Metropolitního plánu neobsahuje nejen ekonomický dopad, ale ani jednotlivé bilance, kterými se myslí zejména zásobování pitnou vodou, páteřní kanalizace, vedení inženýrských sítí atd. Zároveň dostatečně neřeší podmíněnost staveb v jednotlivých území, neboť deklaratorní vyjádření o tom, že infrastruktura je službou rozvoji, nemůže smazat nejen její finanční náročnost, ale zároveň bez jejího vybudování nelze dále podpořit rozvoj dané lokality či celého území.

Metropolitní plán je zpracován v rozporu se zadáním Zastupitelstva hl. m. Prahy

Pořízení návrhu Metropolitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 ze dne 19. 9. 2013, kterým bylo schváleno zadání Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu. V tomto dokumentu schváleným ZMHP však není ani zmínka o skutečnosti, že by pořizovatel (odbor územního rozvoje) objednal u zpracovatele (IPR hl. m. Prahy) nepřehledný a nejednoznačný územní plán, který by zásadně v širším centru Prahy redukoval zeleň a neurčoval jednoznačné směřování rozvoje hl. m. Prahy. 

Metropolitní plán je bez vize

Návrh Metropolitního plánu zejména popisuje současný „tristní“ stav města, ale nedostatečně již určuje pravidla pro budoucí výstavbu v rozvojových a transformačních územích. Nepřináší již dnes intenzivně diskutovaná řešení výhledového rozvoje města v konkrétních územích, spolu s doplněním a rozvojem jak dopravní, tak technické infrastruktury (myšleno např. výhledové trasy metra a tramvají a výstavby nových páteřních sítí kanalizace a vody) tak zejména udržení ekologické stability území. Tak jak je dnes Metropolitní plán předložen k projednání, má všechny atributy dokumentu, který zbrzdí rozvoj hl. m. Prahy, kdy jeho dlouhodobě veřejně deklarované cíle jsou zcela v rozporu s předloženým návrhem.


Policie dostane dva velitelské vozy Škoda Kodiaq

20. července 2019 v 06:55

Policie České republiky čerpá finance pro svůj chod především z Ministerstva vnitra ČR, pražský magistrát se však rozhodl darovat Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy dva speciálně upravené velitelské vozy značky Škoda Kodiaq v celkové hodnotě 4 miliony korun. Stalo se tak na základě žádosti...

Praha 6: Dotazy posílejte na radnici

18. července 2019 v 07:37

Dotazy na témata, týkající se dopravy, památek, bezpečnosti, školství, životního prostředí, zdravotnictví a dalších oblastí, mohou obyvatelé šesté městské části zasílat prostřednictvím webových stránek přímo kompetentním osobám.

Praha 2 žádá magistrát o kontrolu stavu stromořadí v ulicích na svém území

17. července 2019 ve 14:11

Radní Prahy 2 se usnesli, že městská část požádá magistrát o kontrolu faktického stavu všech uličních stromořadí na území městské části. Tato stromořadí jsou majetkem hlavního města. Praha 2 chce znát stav stromů zejména s ohledem na bezpečnost.

Praha 11 prodloužila spolupráci se ScioŠkolou. Chce umožnit dětem co nejširší nabídku vzdělávání

16. července 2019 v 11:35

Nejméně do roku 2030 bude mít oblíbená ScioŠkola zajištěny v Praze 11 prostory pro své působení. Prodloužení podnájmu dala v minulých dnech zelenou Rada městské části.

Další články
Nahoru