dnes
Pátek - polojasno
17°C
zítra
Sobota - oblacno
23°C
pozítří
Neděle - polojasno
20°C
Praha 9 podala připomínky k návrhu Metropolitního plánu, dohromady mají 74 stránek
Obě budovy radnice Prahy 9 v Sokolovské ulici. Foto: archiv

Praha 9 podala připomínky k návrhu Metropolitního plánu, dohromady mají 74 stránek

Zastupitelstvo Prahy 9 schválilo na začátku tohoto týdne na svém mimořádném zasedání zásadní připomínky k předloženému návrhu Metropolitnímu plánu, které adresovalo magistrátu.  
dolezal-marek-ing

Místostarosta Prahy 9 Marek Doležal

„Připomínky k návrhu Metropolitního plánu, které naši zastupitelé schválili, lze rozdělit na obecné připomínky a připomínky, jež se týkají jednotlivých lokalit deváté městské části,“ uvedl místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09) a pokračoval: „Připomínky v obecné rovině jsme formulovali tak, aby byly v souladu s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními. Připomínky týkající se jednotlivých lokalit devítky jsme projednávali s jejich obyvateli, zástupci Společenství vlastníků jednotek a bytových domů buď při veřejném jednání komise rozvoje území a komise životního prostředí, při společných diskusích, nebo je lidé a organizace zasílali prostřednictvím webových stránek Prahy 9, kde byl návrh Metropolitního plánu podrobně . Materiál, který všechny připomínky za Prahu 9 shrunuje, má 74 stran a maximálně zohledňuje téměř všechny doručené podněty a návrhy.“ 
 

Zásadní připomínky Prahy 9 k Metropolitnímu plánu v obecné části: 
 

Metropolitní plán je nepřehledný a nejednoznačný

Metropolitní plán postrádá dostatečnou přehlednost a čitelnost nejen pro úředníky, ale zejména pro občany vlastnící nemovitosti na území hl. m. Prahy. Tím se stává zcela netransparentní, nejasný, nepředvídatelný.

Metropolitní plán ruší ze dne na den menší lokálně významné parkové plochy

Metropolitní plán nepochopitelně zrušil „nezastavitelné plochy“ a tím zůstanou ze dne na den na území hl. m. Prahy všechny menší (pro zpracovatele Metropolitního plánu asi nevýznamné) lokálně významné parky a parčíky bez jakékoliv právní ochrany s případnou možností zahuštění.

Metropolitní plán znemožňuje novou výstavbu veřejného vybavení

Zcela chybí vymezení veřejné vybavenosti pro občany, jako jsou plochy pro školství, zdravotnictví, kulturu. Město tak dále nebude možné rozvíjet bez veřejného vybavení. Dále zcela vymizely plochy pro sport, kdy by podle návrhu Metropolitního plánu ze dne na den bylo možné tyto plochy zastavět novými stavbami bez nutnosti ponechat funkci sportu. 

Metropolitní plán subjektivně posuzuje výškovou regulaci

Navržená výšková regulace nereflektuje z větší části stávající stav v jednotlivých územích, a tak se může stát, že na území, kde jsou dnes pouze dvoupatrové budovy, můžou vzniknout budovy vyšší, než je stávající charakter zástavby. A to je nepřípustné, neboť dojde k negativnímu ovlivnění života stávajících obyvatel.

Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části

Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části, které nazývá jako „předměstí a periferie“, a neumožňuje jim jakýkoliv lokální rozvoj. Tento názor zpracovatele návrhu Metropolitního plánu je však neakceptovatelný, neboť by takto nemohla vzniknout stávající metropole, o kterou se ve velké míře zasloužil primátor hlavního města Prahy již roku 1922 Karel Baxa. Ten se významným způsobem podílel na rozvoji metropole tím, že k Praze připojil do té doby 37 samostatných předměstských obcí (mj. Vysočany, Bubeneč, Dejvice, Karlín, Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice, Žižkov).

Tato konzervace stávajícího stavu však není v současné době žádoucí. Pro mnohé občany žijící na území hl. m. Prahy není ekonomicky možné pořídit si byt v širším centru Prahy a nemožnost volby je nutí se již nyní stěhovat přímo za hranice Prahy do Středočeského kraje. Odtud pak zpětně dojíždějí za službami a prací do hl. m. Prahy, což má za následek přeplněnost stávajících komunikací a nedostatečná kapacita P+R dělá následně celé Praze nejen velké dopravní problémy.

Metropolitní plán neumožňuje rozvoj cyklostezek a zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury 

Metropolitní plán nereflektuje dostatečně vymezení nejen veřejně prospěšných dopravních staveb, ale i celoevropsky významných cyklostezek, městské a příměstské dopravy. Tím dochází k nerovnoprávnosti mezi jednotlivými mody dopravy. Samotnou kapitolou je vedení nových kapacitních páteřních inženýrských sítí, které v Metropolitním plánu zcela chybí.

Metropolitní plán neřeší bilance a ekonomický dopad

Předložená verze Metropolitního plánu neobsahuje nejen ekonomický dopad, ale ani jednotlivé bilance, kterými se myslí zejména zásobování pitnou vodou, páteřní kanalizace, vedení inženýrských sítí atd. Zároveň dostatečně neřeší podmíněnost staveb v jednotlivých území, neboť deklaratorní vyjádření o tom, že infrastruktura je službou rozvoji, nemůže smazat nejen její finanční náročnost, ale zároveň bez jejího vybudování nelze dále podpořit rozvoj dané lokality či celého území.

Metropolitní plán je zpracován v rozporu se zadáním Zastupitelstva hl. m. Prahy

Pořízení návrhu Metropolitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 ze dne 19. 9. 2013, kterým bylo schváleno zadání Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu. V tomto dokumentu schváleným ZMHP však není ani zmínka o skutečnosti, že by pořizovatel (odbor územního rozvoje) objednal u zpracovatele (IPR hl. m. Prahy) nepřehledný a nejednoznačný územní plán, který by zásadně v širším centru Prahy redukoval zeleň a neurčoval jednoznačné směřování rozvoje hl. m. Prahy. 

Metropolitní plán je bez vize

Návrh Metropolitního plánu zejména popisuje současný „tristní“ stav města, ale nedostatečně již určuje pravidla pro budoucí výstavbu v rozvojových a transformačních územích. Nepřináší již dnes intenzivně diskutovaná řešení výhledového rozvoje města v konkrétních územích, spolu s doplněním a rozvojem jak dopravní, tak technické infrastruktury (myšleno např. výhledové trasy metra a tramvají a výstavby nových páteřních sítí kanalizace a vody) tak zejména udržení ekologické stability území. Tak jak je dnes Metropolitní plán předložen k projednání, má všechny atributy dokumentu, který zbrzdí rozvoj hl. m. Prahy, kdy jeho dlouhodobě veřejně deklarované cíle jsou zcela v rozporu s předloženým návrhem.


V soutěži inovačních projektů jsou pražští studenti třetí

Včera v 09:19

Již 17. ročník vzdělávacího programu ENERSOL letos vyvrcholil celostátní konferencí programu ENERSOL ČR 2020, která se konala v Hradci Králové ve dnech 24. – 25. září 2020. Součástí konference byla i soutěž krajských týmů v inovačních vzdělávacích projektech žáků vyšších odborných a středních škol...

Odloženo: První Veřejné fórum Prahy 11

30. září 2020 ve 12:42

Radnice Prahy 11 první Veřejné fórum naplánovala a připravila na 8. října do Komunitního centra Matky Terezy. S ohledem na vývoj epidemiologické situace a vládní omezení pro vnitřní akce radnice konání akce odkládá.

Praha 5: Uzavření úřadu pro veřejnost z důvodu konání voleb

28. září 2020 ve 20:32

Úřad městské části Praha 5 bude v pátek 2. října z důvodu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR pro veřejnost uzavřen.

Úřad městské části Praha 6 omezí provoz

28. září 2020 v 10:17

Z důvodu voleb do Senátu PČR bude v pátek 2. a 9. října omezen provoz budovy Úřadu městské části Praha 6, včetně detašovaných pracovišť.

Další články
Nahoru