dnes
Úterý - obcasny-dest
9°C
zítra
Středa - oblacno
11°C
pozítří
Čtvrtek - zatazeno
11°C

Připomínky Prahy 8 k územnímu plánu

Rada MČ Praha 8 schválila připomínky k Zásadám územního rozvoje Hlavního města Prahy, které jsou podkladem k územnímu plánu. Požadavky se týkají například nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – Ruzyně, výstavby mimoúrovňové křižovatky Čimice, tramvajové tangenty či zachování výškové regulace nové výstavby.

Rada osmé městské části projednala text Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy a schválila několik připomínek. „V podstatě řečeno, všechny podané námitky jsou pro nás zásadní a jejich smyslem je chránit Prahu 8 před zhoršováním životního prostředí,“ říká starosta Jiří Janků.

„Vedle připomínek k velkým rozvojovým aktivitám jsme podali i relativně drobnější požadavky, nicméně i ty jsou pro život obyvatel v daných lokalitách zásadní. Jedná se například o požadavek na zachování výškové regulace nové výstavby či o požadavek na ochranu stávajícího rozsahu zástavby sídlišť, který by nepřipustil zahušťování sídlišť novou výstavbou,“ dodává.

Zásady jsou podkladem pro Územní plán HMP, který je následně rozpracovává.

Opakované připomínky:

MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí se zařazením nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha – Ruzyně a jejího ochranného hlukového pásma do aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje a mezi veřejně prospěšné stavby. „Jsme přesvědčeni, že záměr výstavby vzletové a přistávací dráhy způsobí výrazné zhoršení životního prostředí, bude trvale poškozovat zdraví obyvatel a bude mít nepříznivé dopady na kvalitu života a bydlení na území Městské části Praha 8, a to bez jakýchkoliv souvisejících pozitivních aspektů,“ říká starosta Jiří Janků.

Městská část Praha 8 konstatuje, že úkol z Politiky územního rozvoje pro územní plánování „řešit dopady rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj obcí (zejména hlukové zátěže)“ není plněn, s městskou částí o řešení dopadů rozvoje letiště dosud nikdo nejednal. MČ Praha 8 dále konstatuje, že nejsou plněny ani podmínky EIA, kde je investorovi uložena „pomoc při rozvoji obcí“ a „dohoda s městskými částmi ke kompenzačním programům“, přičemž také v této věci investor Letiště Praha, a.s. s městskou částí jednání ani nezahájil.


MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí se záměrem a výstavbou mimoúrovňové křižovatky Čimice. Důvodem je, že součástí stavby silničního okruhu kolem Prahy není vybudování propojení mezi okruhem a ulicí Ústeckou. Čimický přivaděč, tak jak je v aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje navržen, by přivedl dopravu do hustě obydlené oblasti Čimic. V rámci dostavby okruhu městská část preferuje řešení jeho severozápadní části v úseku Suchdol – Březiněves a požaduje, aby úsek Suchdol – Březiněves byl zahrnut do časového horizontu územního plánu. „Chceme, aby územní plán v časovém horizontu jasně stanovil, že součástí výstavby okruhu bude propojení až na Ústeckou ulici. V opačném případě by byly Čimice doslova zamořeny automobily,“ vysvětluje starosta.

Městská část Praha 8 zásadně nesouhlasí se zařazením severní tramvajové tangenty (tramvajové trati) mezi MČ Praha 6 a Praha 8 (Dejvice – Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy) do aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje.

Nové připomínky:

Městská část Praha 8 požaduje, aby Městský okruh a Libeňská spojka byly zařazeny do časového horizontu Územního plánu sídelního útvaru HMP. „Opačný postup bychom považovali za otevřenou rezignaci na pokračování Městského okruhu. Díky vyřazení okruhu z časového horizontu územního plánu by se stavba odsouvala až za rok 2025. Výstavba bude samozřejmě závislá na financích, my ale chceme, aby s ní územní plán jednoznačně počítal. Stavební uzávěry jsou zásadním problémem Prahy 8,“ dodává starosta.

Městská část Praha 8 požaduje, aby oddíl 2.2.2. písm.e) zněl takto: „snížit funkční a dopravní zátěž stávajícího celoměstského centra zahrnujícího Pražskou památkovou rezervaci v hlavním městě Praze a části navazujících čtvrtí Smíchova, Karlína a Vinohrad rozšířením tohoto centra do transformační oblasti Holešovice – Bubny – Zátory a dále ve větším rozsahu do k.ú. Vinohrady a Smíchov“. „Podle původní věty by se dopravní zátěž centra měla rozšířit ve větším rozsahu do Vinohrad, Smíchova a Karlína. Větší dopravní zátěž v Karlíně nechceme, Karlín proto navrhujeme z věty vyškrtnout,“ vysvětluje znění věty starosta.

Městská část Praha 8 požaduje, aby byl do úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci zařazen požadavek na ochranu stávajícího rozsahu zástavby sídlišť na území Městské části Praha 8, který nepřipustí další zahušťování těchto sídlišť novou výstavbou.

Městská část Praha 8 požaduje, aby v závěrečném odstavci oddílu 2 písm. – v úkolech pro podrobnější územně plánovací dokumentaci zůstalo zachováno „zajištění účinné výškové regulace nové výstavby“.


Sobota: Pravý bleší trh na lodi AVOID

Dnes v 07:58

V sobotu 25. listopadu v 9:00–15:00 hodin se můžete věnovat hledání staronových pokladů na Pravém bleším trhu.

Všichni malí nakladatelé aneb Knižní vánice

Dnes v 07:22

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře. Popáté se koná v zimě, 9. a 10. prosince od 10 do 20 hodin v prostoru Studia ALTA v Holešovicích.

Zmlátil bývalou partnerku před jejich dětmi

Včera ve 23:20

V neděli odpoledne volala oznamovatelka na linku 156, že v jednom z bytů v Dejvicích byla napadena žena bývalým druhem, se kterým žije ve  společné domácnosti společně s jejich dětmi.

Předvánoční setkání v Galerii Bijoux Nemesis

Včera ve 21:33

Tradiční předvánoční setkání a vernisáž obrazů výtvarnice Hanky Poláchové ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin. Večer zahájí zpěvák Bohuš Matuš.

Ve Strakově akademii se konalo 20. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Včera v 16:01

V sídle Úřadu vlády ČR zasedl dnes ke svému jubilejnímu dvacátému jednání Národní parlament dětí a mládeže. Shodl se například na požadavku zavedení samostatné pozice dětského ombudsmana či na pravidelném seznamováni se s řešením krizových situací. Na úvod zasedání pozdravil členy parlamentu také...

Muž po zásahu elektrickým proudem

Včera v 15:55

V pátek 17. listopadu vyjížděla autohlídka městské policie z Prahy 1 do Hybernské ulice, odkud byl hlášen úraz stavebního dělníka elektrickým proudem. Muž ležel v suterénu domu a nejevil známky života.

Rozsvícení břevnovského vánočního stromu

Včera v 15:23

Ozdobenou živou jedličku v Bělohorské ulici u Kaštanu rozsvítí v sobotu 2. prosince v 17 hodin starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář, převor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek a předseda spolku břevnovských živnostníků Tomáš Hudera.

Marek Eben pokřtí knížku pro chytré děti

Včera ve 12:58

Křest dobrodružné knihy pro děti autora Petra Stančíka a ilustrátorky Galiny Miklíkové H2O Tajná vodní mise se koná ve středu 22. listopadu ve 12 hodin v Paláci knih Neoluxor.

Musica Florea uvede nově objevené kantáty českých autorů

Včera v 11:58

V hudebních archivech evropských kulturních center se dodnes nachází množství děl, která čekají na své objevitele. Na koncert z děl, jejichž partitury ležely přes dvě stě let v pražských a vídeňských archívech, se mohou těšit posluchači v Praze a v Brně.

Vánoční piknik v Grébovce

Včera v 11:51

Vánoční piknik 8. – 10. prosince, každý den od 10–19 hodin v parku Grébovka. Čeká vás moderní vánoční trh, vychutnáte si pohodovou vánoční atmosféru, ochutnáte to nejlepší z produkce vybraných prodejců a farmářů, koupíte si vánoční cukroví a dárky.

Další krátké zprávy
Nahoru