dnes
Pondělí - zatazeno
6°C
zítra
Úterý - zatazeno
7°C
pozítří
Středa - polojasno
4°C
Praha 7 hledá dočasné sídlo úřadu, preferuje nákup před nájmem
Současné sídlo radnice Prahy 7. Foto: archiv

Praha 7 hledá dočasné sídlo úřadu, preferuje nákup před nájmem

Radní Prahy schválili na svém jednání zveřejnění výzvy k podání nabídek na odprodej nemovitostí vhodných pro dočasné umístění Úřadu MČ Praha 7. Stalo se tak v návaznosti na nerealizovanou koupi administrativní budovy v ulici Dobrovského 25 a současnou nevyřešenou situaci ohledně budoucího sídla radnice po vypršení garantovaného nájmu koncem roku 2015.

„Jsme si vědomi toho, že jsme v otázce trvalého řešení sídla nové radnice vázáni výsledky místního referenda, které se uskutečnilo v lednu minulého roku. Dosavadní vývoj však ukázal, že se s ohledem na nutnost striktního naplnění veškerých podmínek, které byly v referendu odhlasovány, bude jednat o dosti komplikovaný, dlouhodobý proces. Praha 7 je proto v této chvíli nucena hledat dočasné řešení, jež by se, s ohledem na značnou časovou tíseň, do které se již dostáváme, mělo začít realizovat co nejdříve,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Předmětem výzvy je podání nabídky k odprodeji budovy či části budovy nacházející se na území Prahy 7 o celkové čisté ploše zhruba 5.500 m2, určené k administrativním účelům. Maximální výše cenové nabídky, včetně případných stavebních úprav, nesmí překročit 500 milionů korun. Budova musí být připravena k nastěhování do 31. prosince 2015.

„Většinový názor zastupitelstva se shoduje na tom, že bychom v rámci dočasného řešení sídla úřadu měli preferovat nákup nemovitosti před nájmem. Tuto variantu nadále považujeme za ekonomicky výhodnější,“ pokračoval starosta Ječmének.

Čekání na novou vládu

Zájemci mohou své nabídky do podatelny úřadu podávat nejpozději do 5. února 2014, do 12 hodin. Součástí nabídky musí být doklad prokazující dispoziční práva nabízitele k nemovitostem, návrh veškeré smluvní a transakční dokumentace a časový harmonogram realizace odkupu nemovitostí a případných stavebních úprav.

Vedení radnice chce získat aktuální přehled o možných variantách řešení dočasného umístění sídla úřadu. Ty budou následně prezentovány zastupitelům. Na nejbližším zasedáním zastupitelstva, které se uskuteční 17. února, se rozhodne o dalším postupu.

„Zároveň také čekáme na ustanovení nové vlády, abychom mohli vejít v jednání s novým vedením Ministerstva financí ČR o možném setrvání ve stávající budově,“ doplnil Ječmének.

Současný postup sedmé městské části není výzvou k podání nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné či jiné soutěže podle platných právních předpisů. Městská část nebude obsahem podaných nabídek jakýmkoli způsobem vázána.

Podmínky výzvy: (text v plném znění)

  1. Předmětem výzvy je podání nabídky k odkupu, Městskou částí Praha 7, budovy či části budovy (dále jen „nemovitostí“) nacházejících se na území Praha 7 o celkové čisté ploše cca 5.500 m2 určené k administrativním účelům s maximální výší ceny nabídky do 0,5 mld. Kč (bez DPH) za nemovitosti, a to včetně i případných stavebních úprav.
  2. Nemovitosti způsobilé k řádnému užívání Městskou částí Praha 7 musí být předány k užívání do 31.12.2015, a to včetně i případných stavebních úprav.
  3. Součástí nabídky bude doklad prokazující dispoziční práva nabízitele k nemovitostem (např. aktuální výpis z katastru nemovitostí ne starší než 14 dnů k okamžiku podání nabídky, plná moc, smlouva o zprostředkování apod.).
  4. Součástí nabídky bude dispoziční studie dočasného sídla Úřadu MČ P7 dle stavebního programu, který je jedním ze čtyř podkladů k podání nabídky.
  5. Součástí nabídky bude návrh veškeré smluvní a transakční dokumentace.
  6. Součástí nabídky bude časový harmonogram realizace odkupu nemovitostí a případných stavebních úprav nemovitostí.
  7. Zájemci podají své nabídky do podatelny Úřadu MČ P7 č. dv. 86/11 do 5.2.2014 do 12,00 hod., nabídky podané po tomto termínu nebudou Městskou částí Praha 7 brány v úvahu.
  8. Zájemci budou adresovat své nabídky na adresu: Městská část Praha 7, Marek Ječmének, starosta MČ P7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7.
  9. Každá nabídka bude mít na obálce čitelně uvedenu zpáteční adresu a nápis „NABÍDKA NEMOVITOSTÍ NEOTVÍRAT“.
  10. Zájemci uhradí administrativní poplatek 1.000,– Kč na účet č. 19–2000870339/0800, VS 2222, peněžní ústav Česká spořitelna, a.s. Na základě předloženého dokladu o této úhradě obdrží na odboru rozvoje MČ P7 v úředních hodinách či po telefonické domluvě veškeré podklady (telefonní číslo: 603 910 126).

Další články
Nahoru