dnes
Sobota - oblacno
3°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
2°C
Pražská politika

Praha 6: Volba kandidátů je v souladu se zákonem

Městský soud v Praze dnes zamítl návrh na neplatnost volby kandidátů ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6, který podala Česká pirátská strana. Proti usnesení soudu není kasační stížnost přípustná. V pátek 14. listopadu 2014 má být podepsána koaliční smlouvy mezi pěti stranami a hnutím – TOP 09, Strana zelených, STAN, KDU-ČSL a ANO 2011. Čas a místo podpisu budou upřesněny.

Česká pirátská strana se návrhem doručeným Městskému soudu v Praze dne 24. 10. 2014 domáhala vyslovení neplatnosti volby čtyř kandidátů: Marka Baxy, Vladimíra Šraiera, Ivety Borské, Marka Tolde ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6 ve dnech 10. – 11. 10. 2014 (dále jen voleb) z důvodu protiústavnosti 5 % uzavírací klauzule dle § 45 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Zároveň strana navrhla, aby soud řízení přerušil a předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 45 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Česká pirátská strana uvedla, že uzavírací klauzule podle § 45 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí omezuje volnou a svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti (čl. 5 Ústavy, čl.. 22 Listiny základních práv a svobod); rovnost hlasovacího práva všech voličů (čl. 21 odst. 3 Listiny); právo na přístup občanů k voleným funkcím za rovných podmínek (čl. 21 odst. 4 Listiny); právo občanů na územní samosprávu (čl. 8 Ústavy).

Úřad městské části Praha 6 k návrhu uvedl, že Městský soud v Praze není povolán k posuzování rozporu zákona o volbách do zastupitelstev obci s ústavním pořádkem, přerušení řízení by bylo v rozporu se stanovenou lhůtou k vydání rozhodnutí o návrhu.

Z výsledků voleb do zastupitelstva městské části Praha 6 v roce 2014 plyne, že ačkoli Česká pirátská strana obdržela 57 268 hlasů (4,16 %), Strana svobodných občanů hlasů 40 352 (2,93 %), PATRIOTI hlasů 26 699 (1,94 %), tedy celkem 9, 03 % odevzdaných hlasů, tyto volební strany neobdržely mandát člena zastupitelstva městské části Praha 6, které se sestává ze 45 členů zastupitelstva.

„Stanovením 5 % uzavírací volební klauzule nedochází k narušení politické soutěže ve smyslu vyloučení „rozvoje“ volební strany, což kromě volebního úspěchu hnutí ANO prokazují i volební výsledky České pirátské strany,“ konstatuje soud.

Městský soud v Praze vycházeje z výše uvedené judikatury Ústavního soudu nespatřuje rozpor ust. § 45 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí s ústavním pořádkem, proto řízení nepřerušil a věc nepředložil Ústavnímu soudu, nýbrž o návrhu na neplatnost volby uvedených kandidátů ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6 věcně rozhodl.

Soud má za to, že volba kandidátů Marka Baxy, Vladimíra Šraiera, Ivety Borské, Marka Tolde do zastupitelstva městské části Praha 6 je v souladu s ust. § 45 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a proto soud návrh na neplatnost volby kandidátů zamítl jako nedůvodný.


Další články
Nahoru