dnes
Pondělí - zatazeno
6°C
zítra
Úterý - zatazeno
7°C
pozítří
Středa - polojasno
4°C
Pražská politika

Praha 6 se kvůli dvojjazyčné výuce obrací na ministerstvo školství

Městská část Praha 6 dnes odeslala oficiální dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy Marcelu Chládkovi ve věci dvojjazyčné výuky na základních školách. Praha 6 prostřednictvím tohoto dopisu nyní žádá ministra o srozumitelnou a nezpochybnitelnou interpretaci stávající legislativy a o jasné sdělení, jakým způsobem má jako zřizovatel postupovat, když chce stávající a ministerstvem povolený rozsah dvojjazyčné výuky na svých školách zachovat.

„Vnímáme, že otázka rozšířené výuky – nejen v oblasti cizích jazyků – představuje širší problém a týká se desítek škol po celé republice, apelujeme na bezodkladnou přípravu legislativy, která programy umožní, aniž by zřizovatelé a školy narážely na stávající zákonné mantinely. Na případné změně legislativy jsme připraveni na základě našich zkušeností aktivně spolupracovat,“ řekl Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro školství.

V Praze 6 se zvedla po výtkách  České školní inspekce k dvojjazyčnému (tzv. bilingvnímu) vzdělávání  obrovská vlna dotazů rodičů, kteří jsou s dvojjazyčnou výukou za současných podmínek spokojeni a nyní mají velké obavy, že po zásahu inspekce bude tato forma výuky ukončena.

Do diskuse kolem dvojjazyčné výuky na školách vstoupila také Asociace ředitelů základních škol České republiky. I ta požaduje po ministerstvu školství stanovení jasných pravidel pro provozování tohoto vzdělávání na českých školách.

„Pokud rodiče žáků budou mít zájem o bilingvní vzdělávání v českých základních školách, a předpokládám, že například v Praze a dalších velkých městech k tomuto může docházet, nebudeme se bránit rozvoji tohoto vzdělávání. Je však zapotřebí k problému bilingvního vzdělávání otevřít  diskusi se školami  a tuto diskusi směřovat k zavedení jasných pravidel pro toto vzdělávání na českých základních školách,“ řekla Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR.

Výuka některých předmětů v cizím jazyce probíhá na školách zřizovaných městskou částí Praha 6 od roku 2009. V současné době je zde na 8 základních školách. Celkem probíhá ve 46 školách po celé republice.

Praha 6: Dvojjazyčná výuka – k Praze 6 se přidává také asociace ředitelů základních škol ČR

 


Další články
Nahoru