dnes
Středa - snih
3°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
6°C
pozítří
Pátek - snih
4°C
Pražská politika

Praha 6: radnice se nezúčastní dražby pozemků bývalého Strnadova zahradnictví

Městská část Praha 6 nevyužije možnost účastnit se veřejné dražby ideální poloviny více než 11 tisíc metrů čtverečních pozemků a dvou staveb, které se nacházejí v severovýchodní části bývalého „Strnadova zahradnictví“ ve Vokovicích.

Jde o podíl vlastněný akciovou společností Algebra v likvidaci. Termín dražby nemovitostí je nyní stanoven na 10. prosince. Nejnižší podání je za částku 12,5 milionu korun. Městská část Praha 6 by se formou dražby mohla stát spoluvlastníkem pouze ideální poloviny nemovitostí. Jenže to má svá rizika.

„Vzhledem k tomu, že předmětem dražby je pouze ideální spoluvlastnický podíl, neznamená to, že by Praha 6 získala v dražbě reálnou část pozemků. Existuje riziko, že pozemky zůstanou nadále zatíženy zástavními právy a bez dohody s druhým spoluvlastníkem a se zástavním věřitelem nebude možné je fakticky využít. Spoluvlastník by mohl svoji polovinu navíc bez dohody s Prahou 6 zcizit nebo prodat. Byly by tak výrazně ohroženy finanční prostředky městské části,“ dodal Jaromír Vaculík (Top 09), radní odpovídající za majetkovou politiku Prahy 6.

V případě, že se chce městská část účastnit dražby, musí splnit několik podmínek

„Zastupitelstvo totiž musí schválit účast na dražbě a hlavně ještě před dražbou odsouhlasit maximální částku, kterou může Praha 6 do dražby vložit. Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva je veřejné, případným dalším zájemcům v dražbě by tak byla dopředu známa maximální částka Prahy 6, a to ve svém důsledku fakticky maří smysl a účel nákupu formou dražby,“ řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6.

Účast Prahy 6 neschválili zastupitelé již letos v dubnu

Zastupitelé projednali možnost zúčastnit se dražby části pozemků již v dubnu letošního roku. Pro návrh hlasovalo pouze 19 zastupitelů a účast v dražbě nakonec nebyla schválena. V červnu 2014 se pozemky v dražbě za nejnižší podání 16,2 milionu korun nevydražily. Nový termín dražby je stanoven na 10. prosince 2014, nejnižší podání je na částku 12,5 milionu korun. Detaily dražby jsou zde.

Bývalé „Strnadovo zahradnictví“ chátrá

Draží se ideální polovina u nemovitostí, které jsou historicky součástí areálu tzv. „Strnadova zahradnictví“, tj. areálu skleníků a zahradnického zařízení. V posledních desetiletích byl areál zdevastován, zarostl náletovou zelení a byl středem zájmu bezdomovců. Dotyčné pozemky jsou součástí areálu v jeho severovýchodní části. Územní plán stanovuje, že cca 69 % výměry je vedeno jako území všeobecně obytné a cca 31 % výměry je vedeno jako zeleň městská a krajinná.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru