Dnes Neděle - jasno 16°C
Zítra Pondělí - polojasno 16°C
Neděle 23. 6. 2024
Svátek má Zdeňka
Pražské drby
Co se v Praze povídá aneb Tak trochu jiný pražský bulvár
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Praha 6 provádí během prázdnin rekonstrukce v mateřských a základních školách
Základní škola na náměstí Svobody. Foto: archiv P6

Praha 6 provádí během prázdnin rekonstrukce v mateřských a základních školách

Šestá městská část plánuje tak jako každým rokem v období letních prázdnin zahájit realizaci rekonstrukcí v areálech základních a mateřských škol. O podrobnostech informovala místostarostka Mariana Čapková (Praha 6 Sobě) , která má oblast školství na starost.

„Investice do školství jsou pro nás dlouhodobou prioritou a snažíme se v maximální míře, aby rekonstrukce či jakékoli práce co možná nejméně ovlivňovaly běžný chod škol a školek. Proto je pro nás léto ideálním obdobím pro realizaci řady investičních akcí," uvedla Mariana Čapková. 

V areálu ZŠ Věry Čáslavské proběhne druhá etapa modernizace sportovního areálu. Jedná se o celkovou rekonstrukci atletického oválu, rekonstrukci sektoru pro skok daleký, zřízení sektoru pro skok vysoký a vrh koulí a zřízení workoutového hřiště. 

Součástí akce je i doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, pítka), osazení buňky pro uskladnění sportovního vybavení a rekonstrukce souvisejících zpevněných ploch. Dokončení stavby je předpokládáno počátkem listopadu a předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 13,5 milionu korun bez DPH. 

V areálu ZŠ T.G. Masaryka, nám. Českého povstání 511/6, bude zahájena první etapa modernizace venkovního sportoviště zahrnující rekonstrukci dvou sportovních hřišť. U stávajícího hřiště s dožilým polyuretanovým povrchem dojde k výměně tohoto povrchu včetně podkladních asfaltových vrstev, bude zřízeno nové oplocení sportoviště včetně nových sloupků a dojde k rekonstrukci přilehlé tribunky.

U sousedního hřiště bude provedena oprava stávajících mantinelů, které budou pro zvýšení bezpečnosti na styku obou hřišť opláštěny z obou stran a stávající asfaltová plocha bude opatřena povrchem z umělého trávníku. Rekonstrukce se dotkne i souvisejících zpevněných ploch. Dokončení stavby je předpokládáno počátkem října a předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 3,4 milionu korun bez DPH.

V období letních prázdnin bude realizována výměna dožilé dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ nám. Svobody. Instalována bude nová sportovní podlaha na odpruženém roštu. Současně budou provedena akustická opatření potřebná k zajištění hygienicky vyhovujícího prostředí pro výuku. Součástí je i výměna poškozených dveří a repase tělovýchovného náčiní. 

Akustická opatření a výměna dveří bude provedena i v tělocvičně ZŠ Emy Destinnové, kde došlo k instalaci sportovní podlahy již v loňském roce. Modernizované tělocvičny by měly být dětem k dispozici v září. Předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 3,6 milionu bez DPH. 

V červenci bude zahájena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ nám. Svobody a úpravy školní jídelny ZŠ Emy Destinnové. Místo současné výdejny v objektu ZŠ nám. Svobody bude zřízena plnohodnotná kuchyně s moderním vybavením, která bude splňovat současné požadavky na školní stravování a pokryje navýšení kapacity školy související s půdní vestavbou realizovanou v loňském roce. 

Zároveň bude rozšířena i školní jídelna. Stavební úpravy v objektu ZŠ Emy Destinnové souvisí s rozšířením kapacity školní jídelny. Zrekonstruovaný stravovací provoz v obou školách  by měl být dětem k dispozici koncem září. Předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 36 milionu korun bez DPH.  

Do konce prázdnin by měly být dokončeny rekonstrukce střech MŠ Terronská a ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody. Realizace těchto akcí byly zahájeny již v červnu za provozu. Střechy byly v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, neodpovídaly současným požadavkům na tepelně izolační vlastnosti konstrukcí a v případě MŠ Terronská docházelo k opakovanému zatečení do objektu. Předpokládané náklady na realizaci obou akcí představují finanční objem ve výši 6,7 milionu korun bez DPH. 

V objektu ZŠ T.G.Masaryka, Bělohorská 174 proběhne v období letních prázdnin výměna části dřevěných oken. Předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 1,7 milionu korun bez DPH. 

Krom výše uvedených akcí jsou zahajovány, případně dokončovány akce s dobou realizace přesahující jeden rok. Počátkem července je plánováno zahájení realizace novostavby 4 třídní mateřské školy MŠ Vokovická s kapacitou 4×25 dětí v místě původního objektu mateřské školy včetně revitalizace zahrady a rekonstrukce oplocení. Součástí akce je i demolice stávajícího objektu školky. Novostavba mateřské školy by měla být dětem k dispozici počátkem školního roku 2024/2025  a předpokládané náklady na realizaci novostavby školky představují finanční objem ve výši 95,7 milionu korun bez DPH. 

V období letních prázdnin bude probíhat v dubnu za provozu školky zahájená přístavba MŠ Libocká. Jedná se o dvoutřídní přístavbu s kapacitou 2×28 dětí. Součástí přístavby je i spojovací chodba s výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do nového i stávajícího objektu. Po dokončení přístavby bude zahájena celková rekonstrukce stávajícího objektu. Dokončení díla včetně rekonstrukce zahrady a oplocení je plánováno na srpen 2025. Předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 112,7 milionu korun bez DPH. 

V období letních prázdnin proběhne kolaudace rekonstrukce objektu Ruzyňská 253/26 na 2 třídní školu s kapacitou  2×24 žáků. Objekt bude součástí nedaleké ZŠ T.G. Masaryka. V objektu vznikly dvě kmenové třídy, dvě půlené učebny, dva kabinety, šatny, sociální zázemí a v podkroví byl opraven služební byt. Předpokládané náklady na realizaci díla představují finanční objem ve výši 22,7 milionu korun bez DPH.  

V období letních prázdnin bude probíhat v lednu obnovená realizace půdních vestaveb ZŠ J.A. Komenského. Jedná se o vybudování tří učeben, knihovny, sborovny, kabinetů, sociálního zázemí, celkovou rekonstrukci kuchyně a rozšíření školní jídelny. Pro zajištění bezbariérovosti školy bude vybudován výtah. 

 Před prázdninami se podařilo dokončit a zkolaudovat rekonstrukci školní kuchyně s rozšířením jídelny a dokončit stavební úpravy ve třetím nadzemním podlaží hlavního traktu budovy. Děti tak budou mít od září k dispozici novou školní jídelnu a mohou se vrátit do svých opravených tříd. Dokončení půdních vestaveb je předpokládáno na jaře příštího roku.


Autor: puc

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Dnes v 11:10

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude podporovat cíle „Chips for Europe“, prvního pilíře evropského zákona o čipech (ChipsAct). Centrum zapojí ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. V souladu s návrhem Národní polovodičové...

Změna územního plánu umožní výstavbu bytového komplexu

Dnes v 10:51

Do cíle doputovala dlouholetá kauza týkající se pozemků, na nichž stojí bývalá sportovní hala Tatry Smíchov a fotbalové hřiště SK Smíchov. Zastupitelé Prahy ve čtvrtek schválili změnu územního plánu, které celý téměř tříhektarový sportovní areál u železničního mostu převádí do smíšené funkce....

Pražští hasiči zasahovali kvůli následkům bouřky jen u pár drobných případů

Včera ve 12:15

Kvůli pátečnímu pásmu bouřek v Česku posílili pražští hasiči souvislosti s výstrahou na velmi silné bouřky operační středisko. Prověřili jejich běžná opatření a v režimu zvýšené pohotovosti bylo připraveno 16 dobrovolných jednotek. Nakonec byl klid, hasiči zasahovali jen u pěti případů zlomených...

V Praze se konalo mezinárodní setkání partnerů projektu Interreg Europe Repower Industries

21. června 2024 v 17:20

V Praze se uskutečnilo úvodní setkání projektu Interreg Europe Repower Industries pod záštitou ČVUT UCEEB jako vedoucího partnera projektu, který má za cíl v průběhu čtyř let zlepšit podmínky pro podporu energetické nezávislosti, účinnosti a udržitelnosti v průmyslu. Setkání se zúčastnili...

Další články
Nahoru