dnes
Středa - oblacno
7°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
9°C
pozítří
Pátek - skorojasno
3°C
Zpravodajství

Praha 5 zná vítěze dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“

Pátá městská část zná vítěze dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“. Vítězem, a zároveň budoucím zpracovatelem krajinářsko-urbanistické studie území, se stala BREAK POINT, s. r. o. Dvoukolovou projektovou soutěž „Na Pláni“, jejímž cílem je nalézt vhodné krajinářsko-urbanistické řešení území, vyhlásila radnice Prahy 5 letos v květnu.

Vítězný návrh dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“, kterou radnice vyhlásila v květnu 2016, vyhotovila BREAK POINT, s.r.o. s tím, že autory návrhu jsou Ing. arch. Tomáš Veselý, Ing. arch Klára Vorlová a Ing. arch Martin Křížek, za spolupráce krajinářských architektů Ing. Aleše Steinera
a Ing. Pavlíny Malíkové. „Autory vítězného návrhu vyzveme k  dopracování návrhu do podoby krajinářsko-urbanistické studie, která se stane závazným podkladem pro rozvoj této lokality,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Výzva k dopracování studie bude obsahovat konkrétní zadání od městské části, jímž bude zpracovatel studie vázán. „Nyní předbíhám, protože přesné zadání studie ještě není na světě, ale se vší pravděpodobností lze předpokládat, že studie bude řešit i navrženou výstavbu. Chci předem uklidnit občany, že výstavba bude muset vycházet z podmínek, které přesně specifikujeme a právně podchytíme,“ předesílá starosta a pokračuje: „Svým rozsahem a pojetím jde v našich podmínkách o poměrně převratnou věc. V únoru navíc uspořádáme výstavu došlých návrhů – počítáme i s tím, že na vernisáži představíme autory oceněných návrhů.“

„Vítězný návrh jsme vybrali, protože k řešenému území přistupoval vyváženě jak z hlediska krajinářského, tak urbanistického, a v zásadě správně a realisticky určil rozsah a charakter bytové výstavby, aniž by tato byla na úkor kvalitního veřejného prostoru. Tam, kde je proto nejpříhodnější místo z hlediska terénu a prostorových možností, vymezuje parčík s centrální travnatou plochou, sadem a klubovnou jako neformální místo setkávání. Navíc je navržené řešení realizovatelné i z ekonomického hlediska, neboť vyvažuje parkové řešení s reálnými náklady na výstavbu i budoucí provoz,“ říká předseda poroty Ing. Štěpán Špoula z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

„Lokalita „Na Pláni“ je jen malý kousek od naší kanceláře. Od samého počátku jsme sledovali boj místních proti plánu masivní zástavby – a drželi jim palce. Když jsme se pak dozvěděli, že bude na řešení lokality vypsána architektonická soutěž, přihlásili jsme se. Klíčové – a ne drahé – bude podle našeho návrhu rychlé obnovení hřiště – plácku, ke kterému jsme navrhli klubovnu. Ve zbytku území chceme navázat na původní zástavbu. Respektujeme charakter lokality. Zaměřili jsme se i na vytvoření důstojného prostoru před hřbitovem a na celkové zklidnění dopravy. Na pokračování práce se těšíme a věříme, že se nám podaří obyvatele lokality přesvědčit o tom, že citlivé doplnění lokality o drobné stavby bude nakonec ku prospěchu všech,“ říká Ing. arch. Tomáš Veselý z BREAK POINT spol. s r.o.

Druhé místo získal soutěžní návrh Ing. arch. Heleny Míkové (autoři Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Jiří Kugl) a třetí místo soutěžní návrh Sdružení fyzických osob H3t architekti (autoři Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová, Ing. arch. Darina Bartková). Výsledky soutěže vč. vizualizací jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 http://naplani.praha5.cz (výsledky soutěže).

Cílem dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“ bylo nalézt zpracovatele krajinářsko -urbanistického řešení území, které je v současné době v neudržovaném stavu. V prvním, anonymním kole soutěže porota vybrala a ocenila tři nejlépe hodnocené návrhy. Jejich autoři byli vyzváni k účasti v druhém kole, které proběhlo neanonymně formou soutěžního workshopu.

Své návrhy soutěžící odevzdávali do 17. října. V rámci kritérií byla hodnocena urbanistická a krajinářská kvalita návrhu, vhodnost a přiměřenost navrženého řešení s ohledem na charakter lokality, přínos pro komunitu a ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost navrženého řešení. Podklady k projektové soutěži vycházely mj. z podnětů a názorů veřejnosti.


Na střeše Kliniky chce skupina pěti aktivistů zůstat i další dny

Včera v 11:15

Na střeše bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově nadále zůstává skupina pěti aktivistů, pro které bylo Autonomní sociální centrum Klinika domovem. Obávají se, že budova vlastněná Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) zůstane po vyklizení prázdná, proto plánují na střeše...

Museum Kampa: Připomeňme si 50. výročí smrti Jana Palacha

10. ledna 2019 ve 14:24

V pátek 18. ledna si připomeneme předvečer výročí smrti Jana Palacha. Uctěte jeho památku a památku všech lidí, kteří trpěli v době sovětské okupace.

Další články
Nahoru