dnes
Středa - snih
1°C
zítra
Čtvrtek - oblacno
2°C
pozítří
Pátek - snih
0°C
Praha 5 vypracovává dokumenty o demografickém vývoji školství, využijí se při plánování investic
Renáta Zajíčková (druhá zprava) je ve vedení Prahy 5 odpovědná za oblast školství. Foto: archiv

Praha 5 vypracovává dokumenty o demografickém vývoji školství, využijí se při plánování investic

Praha 5 si nechala vypracovat demografické dokumenty, které zachycují vývoj počtů narozených dětí ve vztahu ke školním kapacitám. Pátá městská část díky tomu bude vědět, kde je potřeba nová školka, či škola, kde ke potřeba navýšit současné kapacity. Další aspekty vzniku a přínosu materiálů popisuje 1. místostarostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství Renáta Zajíčková (ODS).

Proč vznikl dokument Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023?
Ihned po nástupu do funkce radní pro oblast školství jsem se musela seznámit s problematikou kapacit pro mateřské a základní školy MČ Praha 5. Pro další moji práci bylo totiž nutné vědět, zda kapacita dostačuje a jaký je její výhled na nejbližší roky. Bohužel k tomuto tématu jsem nenašla žádný dokument, a tak jsem iniciovala jeho zpracování, přesněji začaly vznikat dokumenty dva – pro školy mateřské a pro školy základní. 

Jak dokument vznikal a s jakými podklady pracoval?
Dokument k mateřským školkám začal vznikat v březnu a v červnu jsem ho předložila Radě městské části. Zároveň s ním vznikal dokument k základním školám. Ten je ale o něco složitější, proto ho Radě budu předkládat v srpnu. Důležité je říci, že pro zpracování dokumentů se využívaly podklady, kterými disponuje úřad, nebylo tedy nutné zatěžovat dotazy ředitele. Všechny potřebné údaje ležely v šuplíkách odboru školství, odboru matrik a územního rozvoje.

Čemu to vše bude sloužit?
Dokumenty se využijí především při plánování investic do rozvoje školství. Z nich budeme vycházet při rozhodování o tom, kde rozšířit prostorové zázemí a o jakou plochu. Bez těchto dokumentů by to bylo jako vaření z vody. Nyní víme, jaký byl vývoj v počtu narozených dětí od roku 2000, v počtu dětí zapsaných do školek a škol, jaké je rozložení dětí podle věku, národností nebo bydliště. Velmi důležitým údajem je podíl zapsaných dětí ve školkách a školách podle trvalého bydliště. Informace, které dokumenty poskytují, jsou podloženy statistickými údaji a jsou ověřeny.

Kde bude vzhledem k demografickému vývoji Praha 5 muset řešit nejvíce problémů?
Nejkritičtějším místem jak pro předškolní, tak i pro základní vzdělávání jsou Košíře. Díky nástavbě nad jedním objektem mateřské školky se zde v roce 2020 zvýší kapacita o 48 míst, což by do roku 2023 mělo pokrýt poptávku. Bohužel složitější je to v oblasti základních škol. Jediná škola v Košířích nestačí pro poměrně velkou spádovou oblast a navíc její stavební potenciál je vyčerpán.

Jak budou další konkrétní kroky Prahy 5 s ohledem na výsledky dokumentu?
Především se musí co nejdříve zrealizovat plánované nástavby nad dvěma mateřskými školkami. Tím získáme 76 nových míst pro oblast Košíř a Smíchova. Dále musíme dotáhnout výstavbu nové školky v areálu Waltrovka v Jinonicích. Zde od září 2020 vznikne dalších 78 míst. Tím by měla být kapacita mateřských školek do roku 2023 dostačující. Pro vyřešení krizové situace v základním vzdělávání v Košířích již byla zadána objemová studie pro výstavbu nového pavilonu 2. stupně u ZŠ Podbělohorská. Je to jediné možné a zároveň rychlé a jednoduché řešení, neboť v objektu této prvostupňové školy je plocha, na které by pavilon pro 2. stupeň mohl vzniknout.

Bude materiál v budoucnu doplňován?
Současná Rada městské části již zadala úkol vypracovat komplexní a podrobnou demografickou studii celé Prahy 5. Na základě této studie zpřesníme a rozšíříme údaje vztahující se ke školství. Samozřejmě oba dokumenty budou průběžně aktualizovány. Velkým tématem v našich školách jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kterých je velký nedostatek. Již v letošním roce našla městská část způsob, jak školám v této oblasti pomoci. Chceme v tom i nadále pokračovat. Praha 5 chce také podporovat nadané děti, proto vzniká program, který by to umožňoval. Důležitým tématem je kvalitní vzdělávání. Abychom měli podklady pro zpracování strategického dokumentu vztahující se ke školství, probíhá právě nyní rozsáhlá SWOT analýza všech základních škol. Na příští rok plánujeme SWOT analýzu v našich školkách.


Pečovatelské centrum Praha 7 převzalo nový elektromobil

Dnes v 11:26

Pečovatelské centrum Praha 7 převzalo nový elektromobil značky Nissan e-NV 200. Vůz nahrazuje dosluhující, 15 let starý Fiat Ducato. Stejně jako on bude sloužit klientům pečovatelské služby například při cestách za lékaři či do Denního stacionáře a také rozvážet obědy těm, kteří si již sami uvařit...

Praha 5 zve na první letošní setkání s občany

17. ledna 2020 v 07:28

První únorové setkání s občany, na kterém se starostka Renáta Zajíčková společně s radními Prahy 5 bude věnovat participačnímu rozpočtu a péči o chodníky, silnice a zeleň.

Další články
Nahoru