dnes
Úterý - zatazeno
5°C
zítra
Středa - obcasny-dest
8°C
pozítří
Čtvrtek - zatazeno
7°C
Pražská politika

Praha 5 urovnala spory s tanečním centrem o užívání budovy Pod Žvahovem

Rada městské části Praha 5 na svém zasedání v úterý 20. května schválila záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě z roku 2006 na pronájem části budovy Pod Žvahovem 463 se společností Taneční centrum Praha (TCP). Současné vedení radnice Prahy 5 tak ve spolupráci se zástupci TCP ukončilo letitý spor, který dospěl až k Ústavnímu soudu.

Právě na základě rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti nájemní smlouvy k areálu Pod Žvahovem přistoupila radnice Prahy 5 k narovnání majetkoprávních vztahů mezi městskou částí a nájemcem areálu.

Soud totiž zrušil původní rozsudky nižších instancí, které uzavřenou nájemní smlouvu označovaly za neplatnou. Praha 5 následně zahájila jednání s nájemcem a dospěla k dohodě.

Návrh dodatku upravuje výši nájmu od roku 2010, narovnává práva a povinnosti smluvních stran především v oblasti investic do areálu a určuje postupy pro zajištění stavebních úprav.

„Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění na úřední desce bude dodatek podepsán smluvními stranami. To znamená, že po 8 letech bude například konečně jasné, kolik má TCP platit nájem, či jak postupovat v případě oprav budov. Zásadní je, že dodatek není nařízení, ale vznikl oboustrannou dohodou a strany jej uzavřou dobrovolně,“ sdělil radní Jiří Vejmelka, který má správu majetku městské části v gesci.

Další kroky radnice směřují k obnově celého areálu. „Ukončení letitého sporu umožňuje smysluplně jednat o revitalizaci areálu a odstranění závad. Městská část Praha 5 má na tuto revitalizaci připraveno necelých 22 milionů korun. Po dohodě s nájemcem probíhá obnova po etapách, probíhající výuka se tedy nebude muset přerušit,“ dodala zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru