dnes
Pondělí - prehanky-dest
7°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
5°C
pozítří
Středa - oblacno
2°C
Pražská politika

Praha 5 si schválila rozpočet, na investice půjde 207 milionů

Zastupitelé páté městské části dnes schválili rozpočet městské části pro letošní rok. Rozpočet počítá s příjmy i výdaji ve výši zhruba 841 milionů korun. Ve výdajích se počítá s 207 miliony na investice.

„Rozpočet je navržený jako vyrovnaný. S tím, že investice budou financované zejména z nedočerpaných projektů a z Fondu rezerv a rozvoje,“ říká radní MČ Praha 5 Jan Trojánek (ANO), který během zasedání uvedl: „Je velmi podstatné zmínit i skutečnost, že nad rámec předloženého návrhu rozpočtu městská část disponuje portfoliem reálných záměrů pro získání dodatečných finančních prostředků s částkou blížící se k 160 milionům korun, což staví celý rozpočet do jiného světla.“

Příjmová část rozpočtu je tradičně tvořena daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými transfery od hlavního města a ze státního rozpočtu v celkové výši 597,2 milionu korun. Příjmy jsou doplněny o finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje a další prostředky z minulých let a dorovnány na 841 milionů.

Provozní výdaje ve výši 624,6 milionu korun zahrnují běžné výdaje na chod městské části. Standardně vysoké výdaje půjdou do školství (kde se mj. počítá např. s aktivitami pro děti z MŠ a ZŠ, vzděláváním pedagogů či s nákupem učebních pomůcek), sociální oblasti (mj. s tradičně pořádanými akcemi, jako jsou Dny seniorů, výlety pro seniory, plaváním pro seniory, akcemi pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti zdravotně handicapované, financováním mobilní jednotky terénního programu Naděje či s rozpočtováním Lékařské služby první pomoci) a do čistoty a vzhledu městské části, včetně řešení dětských hřišť a sportovišť.

Velký balík běžných výdajů standardně poputuje i do údržby zeleně. Navíc městská část navýšila plochu zeleně, o níž se bude nově starat, a to o téměř 300 tisíc m2. „Rozpočet nově počítá i s výdaji do Lékařské služby první pomoci, kterou plánujeme umístit na Smíchov. Její součástí bude i non stop lékárna. Tyto služby velmi chyběly a my tím vycházíme vstříc občanům, kteří po jejich dostupnosti volali,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). „Důležitou položkou bude i výdaj na odbornou analýzu skládky Motol, která je velice nepříjemným dědictvím, a bez níž se sanace skládky nemůže zahájit,“ dodává starosta.

Samostatnou výdajovou kapitolou jsou dotace ve výši 9,2 milionu korun, které městská část rozděluje do několika oblastí subjektům působícím na území Prahy 5.

Kapitálové výdaje dosáhnou částky 207,3 milionu. „Novou podkapitolou budou výdaje v rámci participativního rozpočtu, a to ve výši pěti milionů korun,“ doplňuje radní Trojánek.


Další články
Nahoru