dnes
Pondělí - zatazeno
1°C
zítra
Úterý - polojasno
1°C
pozítří
Středa - zatazeno
2°C
Pražská politika

Praha 5 připravila setkání k územní studii Barrandova

Radnice Prahy 5 připravila na úterý 8. března 2016 pracovní setkání týkající se rozvoje sídliště Barrandov. Podněty a návrhy diskutujících se stanou podkladem k Územní studii Barrandov západ.

Na úterý 8. března připravila radnice Prahy 5 pracovní setkání k rozvoji sídliště Barrandov s tím, že podněty a návrhy diskutujících se stanou podkladem k probíhajícímu zpracování Územní studie Barrandov západ.

„Sídliště Barrandov má velký potenciál pro kvalitní rozvoj. Musíme ale nastavit pravidla pro jeho funkční a prostorové řešení, dokud je čas. Právě nyní máme jedinečnou možnost ovlivnit příští podobu území, samozřejmě ve spolupráci s místními. Našim cílem je, aby budoucí rozvoj byl smysluplný a ohleduplný, aby neohrožoval např. blízký přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Zároveň by měl přinést oživení Barrandova, ať už se to týká služeb, volnočasových aktivit aj.,“ říká zástupce starosty Lukáš Budín (SZ).

„Studie mj. vyhodnotí potřeby obyvatel na veřejné vybavení, které se díky nové výstavbě stále zvyšují. Do budoucna se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán,“ dodává starosta Radek Klíma (TOP 09). Územní studie se zároveň stane pracovním podkladem pro stavební úřad, který k ní bude moci přihlížet.

Setkání se bude konat od 17  hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro.

Cílem ÚS Barrandov západ je najít vhodné urbanistické řešení území, zaměřené zejména na funkční a prostorové řešení budoucího rozvoje, a to v kontextu širších vztahů a návazností na okolní dopravní a technickou infrastrukturu. Studie tak bude řešit mj. dopravní situaci, napojení na strukturu města, včetně pěších a cyklistických vazeb. Vyhodnotí i potřeby veřejného vybavení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a nároky na technickou infrastrukturu, vyvolané urbanizací území. V rámci prostorové regulace budou definovány požadavky na uliční profily, rozměry veřejných prostranství, klíčové pohledové a průhledové osy.


Další články
Nahoru