dnes
Sobota - oblacno
3°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
2°C
Pražská politika

Praha 5 má rozpočet pro rok 2016

Zastupitelé páté městské části schválili 26. ledna rozpočet městské části pro letošní rok. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 603,8 mil. korun a výdaji ve výši 811,2 mil. korun. Schodek je pokryt z fondu rezerv a rozvoje a dalších finančních prostředků z minulých let, a to v celkové výši 207,4 mil. korun. Ve výdajích se počítá s 35 % na investice – konkrétně se jedná o 227,5 milionů korun.

Zastupitelé páté městské části schválili rozpočet městské části pro rok 2016, který počítá s příjmy ve výši 603,8376 milionů korun a výdaji ve výši 811,2011 mil. korun. Rozdíl ve výši 207,3635 mil. korun bude financován z přebytků z hospodaření z minulých let. „Sto deset milionů korun určených na dofinancování rozdílu půjde z Fondu rezerv a rozvoje a bude použito na investiční projekty. Laicky řečeno, z kasy vyndáme našetřené peníze a použijeme je na plánovanou investici. Proto nejde o klasický schodek, při kterém by chyběli peníze,“ vysvětluje systém dofinancování starosta Radek Klíma s tím, že případné nevyužité prostředky budou vráceny zpět do fondu.

Schválení rozpočtu provázela bouřlivá, několikahodinová diskuse, z níž mimo jiné vzešel zastupiteli schválený návrh na zvýšení Fondu rezerv a rozvoje o sto milionů korun přesunutím finančních prostředků z přebytku hospodaření z minulých let.

Příjmová část rozpočtu je tradičně tvořena daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými transfery od hlavního města a ze státního rozpočtu v celkové výši 603,8 mil. korun. Příjmy jsou doplněny o finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje a další prostředky z minulých let.

Provozní výdaje ve výši 574,6011 mil. korun zahrnují běžné výdaje na chod městské části. Standardně vysoké výdaje půjdou do školství (kde se mj. počítá např. s vybavováním škol prostředky na multimediální interaktivní výuku), sociální oblasti (mj. s tradičně pořádanými akcemi, jako jsou Dny seniorů, výlety pro seniory, příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých rodin či akce pro děti) a na údržbu zeleně, čistoty a vzhledu městské části.

„Rozpočet navíc počítá i s variantou, že navýšíme péči o 400 tisíc m2 pozemků, na které se v předchozích letech pozornost nezaměřovala. Je to totiž poměrně citlivé téma, neboť vstupní náklady nejsou nízké – pozemky musíme nejdříve upravit a pak začít běžně udržovat. Pokud ale chceme žít v kultivovaném prostředí, není jiné cesty,“ dodává starosta Radek Klíma. Mezi pozemky, které by se tak měly konečně dočkat lepší péče, patří menší i větší plochy – např. zeleň v Bucharově ulici,

U Nikolajky, v Drtinově, v okolí Klamovky, na Tilleho a Trnkově náměstí, na rohu Košířského náměstí a Nepomucké, u metra Radlická, dále pěší zóna na Barrandově, chodník na náměstí 14. října či les a lom u Prokopáku.

Nevysoká, ale pro řadu občanů zajímavá položka se týká cyklodopravy, jíž tvoří náklady na pořízení studií a opatření, které budou vycházet z nově vytvořeného akčního plánu cyklistické infrastruktury. Konkrétně se jedná o trasu z estakády Barrandov – K Barrandovu, Prokopské údolí u Opatřilky, územní napojení Dvoreckého mostu, prostor Lihovaru, oblast Vidoule a Dívčích hradů, projekt zvýšení bezpečnosti cyklistů na Hlubočepské, cykloopatření v ulici Na Václavce, Holečkově, na Náměstí Kinských a na trase Barrandovské estakády. Počítá se i se zřízením cyklostojanů a chráněných stání pro cyklisty. Zpracování studií se řeší i v rámci územního rozvoje, konkrétně jde o územní studie pro Radlickou a okolí, Barrandov, Smíchovské nádraží a jeho okolí a úsek Plzeňská – Vrchlického. Rozpočet kalkuluje také s financováním provozu autobusové linky zajišťující obsluhu území Žvahova, s celoročním provozem linky 123 od zastávky Kavalírka – Šmukýřka a výdaji na tzv. chodníkový program.

„Oproti loňskému roku chceme navýšit dotace do oprav památek, které nejsou v majetku městské části, a dotace na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže,“ uvádí k dotační části rozpočtu starosta. V případě oprav památek jde o navýšení ze 140 na 500 tisíc korun, na podporu aktivit a vzdělání dětí a mládeže bude uvolněno 1,5 mil. korun, dvojnásobek loňského rozpočtu.

Kapitálové výdaje dosáhnou částky 227,5 mil. korun. „Jde o investiční výdaje s trvalejší hodnotou, to znamená s přesahem do dalších let. Standardně budeme investovat velké peníze do škol, například dokončíme rekonstrukci sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov. Vybudujeme nové třídy pro základní školu Kořenského a pro mateřskou školu Radlická. Osadíme fitness prvky pro seniory u Kulturního domu Poštovka, zrealizujeme psí hřiště s agility prvky v parku Mrázovka. Chceme zrevitalizovat prostranství na Chaplinově náměstí, v budově Záhorského na Barrandově vystavět kulturní a volnočasové centrum, obnovit a rozšířit dětské hřiště na Dětském ostrově či dokončit projekt na rekonstrukci Letohrádku Portheimka. Samozřejmě budeme pokračovat v revitalizaci osady Buďánka,“ jmenuje namátkou chystané investice starosta.


Další články
Nahoru