Dnes Úterý - zatazeno 15°C
Zítra Středa - obcasny-dest 14°C
Úterý 28. 9. 2021
Svátek má Václav, státní svátek
Koronavirus
Aktuální informace o epidemii.
Praha 5 analyzovala stav mateřských škol
Ilustrační foto: archiv

Praha 5 analyzovala stav mateřských škol

Pátá městská část vytvořila dlouhodobou strategii rozvoje školství na Praze 5 do roku 2030. Pro tvorbu dokumentu, který již prošel školským výborem, byly zásadní poznatky o aktuálním stavu škol, které městská část zřizuje. K jejich získání byl zvolen jako nástroj SWOT analýza, jejíž výhodou je při dotazníkovém šetření zapojení širokého spektra respondentů. Loni proběhlo dotazování na základních školách, letos na školách mateřských.

„Na oblast školství alokuje Praha 5, jako zřizovatel mateřských a základních škol, zhruba 250 milionů korun, což je zhruba jedna pětina rozpočtu městské části. Bylo potřeba vytvořit dlouhodobý dokument strategie či vize rozvoje, ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat,“ vysvětlila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS), proč společně s řediteli mateřských a základních škol vznik SWOT analýzy iniciovala.

Anonymního elektronického dotazníkového šetření se loni v květnu zúčastnilo 2400 žáků základních škol, 900 rodičů a téměř 500 učitelů a dalších zaměstnanců všech škol.
Letošního dotazníkového šetření se v březnu a dubnu zúčastnilo na mateřských školách 21 ředitelek a ředitelů, 221 učitelů a ostatních pedagogů, 94 nepedagogických zaměstnanců a 903 rodičů. Celkem tedy 1239 lidí. Široké spektrum aktérů bylo záměrné, jinak situace ve škole mohou vidět učitelé, jinak vedení, žáci a rodiče.

U mateřských škol se dotazníky zaměřily na vize a směřování, motivaci a spolupráci v kolektivu, vztahy s vedením, materiální a prostorové vybavení, kvalitu stravování, výuku a vzdělávací proces nebo třeba na atmosféru v dané školce.

Podobně jako u základních došlo i u mateřských škol k následnému vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb jednotlivých škol. Výstupem za každou školku byly čtyři SWOT analýzy, které budou sloužit především vedení jednotlivých škol.

Zároveň budou vytvořeny SWOT analýzy za celou Prahu 5, opět za jednotlivé skupiny respondentů. Tyto analýzy poslouží k tvorbě zmíněné dlouhodobé strategie školství.
Díky analýzám školek se například zjistilo, že někde chybí bezbariérovost, někde se vyskytují vyšší počty dětí ve třídách, panují velké rozdíly ve stravování, panuje nedůslednost v dodržování nastavených pravidel.

Analýza odhalila, že někde je problémem stáří pedagogického sboru, málo nových kvalifikovaných uchazečů, nedostatek financí na platy a odměny zaměstnanců. Ze SWOT analýzy vyplynuly pro Prahu 5 jako zřizovatele doporučení.

Například zachovat stávající podporu školám v oblasti vybavenosti, inovovat venkovní prostory, vybudovat další bezbariérové přístupy, projednat zlepšení dopravní obslužnosti a parkování, podporovat zlepšení koncepční a analytické práce ředitelů škol nebo se zasazovat o sdílení zkušeností učitelů napříč školami.

Stejně jako u základních škol byl hlavní motivací pro realizaci SWOT analýzy mateřských škol nedostatek relevantních informací a spolehlivých dat. Každá školka sice provádí dle svých možností vlastní hodnocení činnosti a každá má k dispozici nějaký typ dat, dosud však neexistovaly údaje, které by komplexně vypovídaly o školkách na Praze 5 jako celku.

„Cílem bylo získat popis silných a slabých stránek jednotlivých škol Prahy 5 a také soupis příležitostí a hrozeb. Cílem naopak nebylo hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy ,lepší´ a ,horší´. Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol,“ řekla o projektu starostka Zajíčková.

K vytvoření zmiňované strategie rozvoje školství na Praze 5 posloužily nejen SWOT analýzy, ale i další dokumenty. Problematice kapacit mateřských škol se například věnuje zpracovaný dokument „Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023-mateřské školy“. Dalším důležitým dokumentem je „Prognóza obyvatelstva MČ Praha 5 do roku 2050“. K dispozici byla i aktuální demografická studie Prahy 5.


Autor: Jan Puci

Fakultní Thomayerova nemocnice má zrekonstruované třídy místní ZŠ a MŠ a Odd. dětské psychiatrie

24. září 2021 v 17:52

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byla přestřihnuta slavnostní páska od několika nově zrekonstruovaných tříd místní ZŠ, MŠ na Odd. dětské psychiatrie, a to díky finančnímu grantu ze strany Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP (tzv. Norské Fondy) v rámci projektu „Implementace...

Hala 22 v Pražské tržnici nabízí dvě volná prodejní místa, v jednom má vzniknout i take-away občerstvení

24. září 2021 v 17:27

Hala 22 v Holešovicích je největší zeleninový trh s celoročním provozem a s jednou z nejdelších tradic v hlavním městě. Aktuálně město vypsalo výběrové řízení na dvě prodejní místa, jedno klasické pro potravinový sortiment a jedno dvojité místo přímo v čele haly u vstupu, kde by kromě prodejního...

Další články
Nahoru