dnes
Pátek - obcasny-dest
13°C
zítra
Sobota - obcasny-dest
13°C
pozítří
Neděle - obcasny-dest
12°C
Praha 5 analyzovala stav mateřských škol
Ilustrační foto: archiv

Praha 5 analyzovala stav mateřských škol

Pátá městská část vytvořila dlouhodobou strategii rozvoje školství na Praze 5 do roku 2030. Pro tvorbu dokumentu, který již prošel školským výborem, byly zásadní poznatky o aktuálním stavu škol, které městská část zřizuje. K jejich získání byl zvolen jako nástroj SWOT analýza, jejíž výhodou je při dotazníkovém šetření zapojení širokého spektra respondentů. Loni proběhlo dotazování na základních školách, letos na školách mateřských.

„Na oblast školství alokuje Praha 5, jako zřizovatel mateřských a základních škol, zhruba 250 milionů korun, což je zhruba jedna pětina rozpočtu městské části. Bylo potřeba vytvořit dlouhodobý dokument strategie či vize rozvoje, ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat,“ vysvětlila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS), proč společně s řediteli mateřských a základních škol vznik SWOT analýzy iniciovala.

Anonymního elektronického dotazníkového šetření se loni v květnu zúčastnilo 2400 žáků základních škol, 900 rodičů a téměř 500 učitelů a dalších zaměstnanců všech škol.
Letošního dotazníkového šetření se v březnu a dubnu zúčastnilo na mateřských školách 21 ředitelek a ředitelů, 221 učitelů a ostatních pedagogů, 94 nepedagogických zaměstnanců a 903 rodičů. Celkem tedy 1239 lidí. Široké spektrum aktérů bylo záměrné, jinak situace ve škole mohou vidět učitelé, jinak vedení, žáci a rodiče.

U mateřských škol se dotazníky zaměřily na vize a směřování, motivaci a spolupráci v kolektivu, vztahy s vedením, materiální a prostorové vybavení, kvalitu stravování, výuku a vzdělávací proces nebo třeba na atmosféru v dané školce.

Podobně jako u základních došlo i u mateřských škol k následnému vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb jednotlivých škol. Výstupem za každou školku byly čtyři SWOT analýzy, které budou sloužit především vedení jednotlivých škol.

Zároveň budou vytvořeny SWOT analýzy za celou Prahu 5, opět za jednotlivé skupiny respondentů. Tyto analýzy poslouží k tvorbě zmíněné dlouhodobé strategie školství.
Díky analýzám školek se například zjistilo, že někde chybí bezbariérovost, někde se vyskytují vyšší počty dětí ve třídách, panují velké rozdíly ve stravování, panuje nedůslednost v dodržování nastavených pravidel.

Analýza odhalila, že někde je problémem stáří pedagogického sboru, málo nových kvalifikovaných uchazečů, nedostatek financí na platy a odměny zaměstnanců. Ze SWOT analýzy vyplynuly pro Prahu 5 jako zřizovatele doporučení.

Například zachovat stávající podporu školám v oblasti vybavenosti, inovovat venkovní prostory, vybudovat další bezbariérové přístupy, projednat zlepšení dopravní obslužnosti a parkování, podporovat zlepšení koncepční a analytické práce ředitelů škol nebo se zasazovat o sdílení zkušeností učitelů napříč školami.

Stejně jako u základních škol byl hlavní motivací pro realizaci SWOT analýzy mateřských škol nedostatek relevantních informací a spolehlivých dat. Každá školka sice provádí dle svých možností vlastní hodnocení činnosti a každá má k dispozici nějaký typ dat, dosud však neexistovaly údaje, které by komplexně vypovídaly o školkách na Praze 5 jako celku.

„Cílem bylo získat popis silných a slabých stránek jednotlivých škol Prahy 5 a také soupis příležitostí a hrozeb. Cílem naopak nebylo hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy ,lepší´ a ,horší´. Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol,“ řekla o projektu starostka Zajíčková.

K vytvoření zmiňované strategie rozvoje školství na Praze 5 posloužily nejen SWOT analýzy, ale i další dokumenty. Problematice kapacit mateřských škol se například věnuje zpracovaný dokument „Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023-mateřské školy“. Dalším důležitým dokumentem je „Prognóza obyvatelstva MČ Praha 5 do roku 2050“. K dispozici byla i aktuální demografická studie Prahy 5.


Sbírka na obnovu požárem zničeného kostela

Dnes ve 13:40

Ve středu odpoledne zničil požár kostel svatého Michaela v zahradě Kinských, známý také jako chrám sv. archanděla Michaela. Chrám je majetkem hlavního města Prahy, ale několik desítek let ho má ve správě a v užívání pravoslavná církev. Pražští radní odsouhlasili vznik veřejné sbírky na obnovu...

Praha 13: Kdy na úřad

Dnes ve 13:12

Radnice Prahy 13 bude pro veřejnost otevřena i nadále dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu.

Praha 5 využije prvky městského mobiliáře

Včera ve 12:39

Rada městské části Praha 5 schválila možnost využívat prvky pražského mobiliáře. Od dohody s Magistrátem hl. m. Prahy si slibuje především úsporu finančních prostředků, kterou jednotný systém uličního vybavení nabízí. Dále také nový design, který má do budoucna za cíl nahradit různorodou směs...

Na několika místech v centru se demonstrovalo proti vládním opatřením

28. října 2020 v 19:12

Odpůrci vládních opatření proti šíření koronaviru se dnes sešli zhruba na hodinu a půl trvajícím protestu na náměstí Republiky. Policie po příchodu první stovky demonstrantů prostor před pódiem ohradila, protože opatření proti epidemii covidu-19 umožňují konat demonstrace maximálně se...

Praha podpoří přepravu seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním

28. října 2020 v 17:54

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků na specializovanou přepravu seniorů a Pražanů se zdravotním znevýhodněním, kterou poskytuje spolek HEWER. Necelý jeden milion korun poslouží k nákupu pohonných hmot, na platy řidičů nebo na zajištění zázemí...

Magistrát zajistil extra vakcíny proti chřipce

28. října 2020 v 17:49

Hlavní město zajistilo pět tisíc vakcín proti sezónní chřipce navíc, nyní je ve spolupráci s Městskou poliklinikou Praha distribuuje.

Další články
Nahoru