Dnes Neděle - jasno 17°C
Zítra Pondělí - prehanky-dest 7°C
Neděle 11. 4. 2021
Svátek má Izabela
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Praha 5 analyzovala stav mateřských škol
Ilustrační foto: archiv

Praha 5 analyzovala stav mateřských škol

Pátá městská část vytvořila dlouhodobou strategii rozvoje školství na Praze 5 do roku 2030. Pro tvorbu dokumentu, který již prošel školským výborem, byly zásadní poznatky o aktuálním stavu škol, které městská část zřizuje. K jejich získání byl zvolen jako nástroj SWOT analýza, jejíž výhodou je při dotazníkovém šetření zapojení širokého spektra respondentů. Loni proběhlo dotazování na základních školách, letos na školách mateřských.

„Na oblast školství alokuje Praha 5, jako zřizovatel mateřských a základních škol, zhruba 250 milionů korun, což je zhruba jedna pětina rozpočtu městské části. Bylo potřeba vytvořit dlouhodobý dokument strategie či vize rozvoje, ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat,“ vysvětlila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS), proč společně s řediteli mateřských a základních škol vznik SWOT analýzy iniciovala.

Anonymního elektronického dotazníkového šetření se loni v květnu zúčastnilo 2400 žáků základních škol, 900 rodičů a téměř 500 učitelů a dalších zaměstnanců všech škol.
Letošního dotazníkového šetření se v březnu a dubnu zúčastnilo na mateřských školách 21 ředitelek a ředitelů, 221 učitelů a ostatních pedagogů, 94 nepedagogických zaměstnanců a 903 rodičů. Celkem tedy 1239 lidí. Široké spektrum aktérů bylo záměrné, jinak situace ve škole mohou vidět učitelé, jinak vedení, žáci a rodiče.

U mateřských škol se dotazníky zaměřily na vize a směřování, motivaci a spolupráci v kolektivu, vztahy s vedením, materiální a prostorové vybavení, kvalitu stravování, výuku a vzdělávací proces nebo třeba na atmosféru v dané školce.

Podobně jako u základních došlo i u mateřských škol k následnému vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb jednotlivých škol. Výstupem za každou školku byly čtyři SWOT analýzy, které budou sloužit především vedení jednotlivých škol.

Zároveň budou vytvořeny SWOT analýzy za celou Prahu 5, opět za jednotlivé skupiny respondentů. Tyto analýzy poslouží k tvorbě zmíněné dlouhodobé strategie školství.
Díky analýzám školek se například zjistilo, že někde chybí bezbariérovost, někde se vyskytují vyšší počty dětí ve třídách, panují velké rozdíly ve stravování, panuje nedůslednost v dodržování nastavených pravidel.

Analýza odhalila, že někde je problémem stáří pedagogického sboru, málo nových kvalifikovaných uchazečů, nedostatek financí na platy a odměny zaměstnanců. Ze SWOT analýzy vyplynuly pro Prahu 5 jako zřizovatele doporučení.

Například zachovat stávající podporu školám v oblasti vybavenosti, inovovat venkovní prostory, vybudovat další bezbariérové přístupy, projednat zlepšení dopravní obslužnosti a parkování, podporovat zlepšení koncepční a analytické práce ředitelů škol nebo se zasazovat o sdílení zkušeností učitelů napříč školami.

Stejně jako u základních škol byl hlavní motivací pro realizaci SWOT analýzy mateřských škol nedostatek relevantních informací a spolehlivých dat. Každá školka sice provádí dle svých možností vlastní hodnocení činnosti a každá má k dispozici nějaký typ dat, dosud však neexistovaly údaje, které by komplexně vypovídaly o školkách na Praze 5 jako celku.

„Cílem bylo získat popis silných a slabých stránek jednotlivých škol Prahy 5 a také soupis příležitostí a hrozeb. Cílem naopak nebylo hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy ,lepší´ a ,horší´. Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol,“ řekla o projektu starostka Zajíčková.

K vytvoření zmiňované strategie rozvoje školství na Praze 5 posloužily nejen SWOT analýzy, ale i další dokumenty. Problematice kapacit mateřských škol se například věnuje zpracovaný dokument „Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023-mateřské školy“. Dalším důležitým dokumentem je „Prognóza obyvatelstva MČ Praha 5 do roku 2050“. K dispozici byla i aktuální demografická studie Prahy 5.


Nová klubovna pro skauty z Prahy 8

Včera v 08:12

Klubovna pro skauty z Prahy 8 se v současné době dokončuje v areálu mateřské školy Dolákova. Skauti budou mít k dispozici zázemí k tvůrčím aktivitám včetně kuchyňky. Klubovna byla jedna z priorit radnice osmé městské části, i když cesta k vybudování nebyla...

Praha 5 chystá vlastní geoportál. Vyhledá hřiště, školy nebo volební místnosti

8. dubna 2021 v 07:36

Praha 5 plánuje spustit vlastní geoportál, interaktivní mapu, která občanům pomůže lépe se orientovat na území městské části a zjednoduší i řešení problémů v různých oblastech života.

Praha 8 nabízí granty pro rok 2021

7. dubna 2021 v 17:21

Spolky a organizace v osmé městské části mohou získat finanční příspěvek v oblastech sport, volný čas, kultura a sociální oblast. Celkově je na všechny oblasti vyčleněno 13 milionů korun.

Výzkum: Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme

7. dubna 2021 v 07:52

To byly základní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který pomůže osmé městské části při plánování dalších kroků pro zklidnění a modernizaci Palmovky.

Další články
Nahoru